Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 20 sierpień 2018
08:01 Niemcy średnie znaczenie Inflacja PPI lipiec 3% r/r 3% r/r 3% r/r
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC sierpień 105,1 105,9 106
10:00 Polska niskie znaczenie Ceny produkcji sprzedanej przemysłu lipiec 3,4% r/r 3,55% r/r 3,7% r/r
10:00 Polska wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa lipiec 10,3% r/r 9,7% r/r 6,8% r/r
Wtorek, 21 sierpień 2018
00:00 Australia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe)
03:30 Australia wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia RBA sierpień
08:01 Szwajcaria niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego lipiec 2,25 mld CHF 2,85 mld CHF 2,56 mld CHF 2,59 mld CHF
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż hurtowników czerwiec -0,8% m/m 1,2% m/m
Środa, 22 sierpień 2018
10:00 Polska średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna lipiec 9,3% r/r 8,4% r/r 10,3% r/r
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna czerwiec -0,2% m/m 0,3% m/m 2,2% m/m 2% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż bez samochodów czerwiec -0,1% m/m 0,1% m/m 1,7% m/m 1,4% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż domów na rynku wtórnym lipiec 5,34 mln 5,40 mln 5,38 mln
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 1,2 mln brk -0,5 mln brk -0,7 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -5,8 mln brk -1,5 mln brk 6,8 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 1,85 mln brk 1,5 mln brk 3,6 mln brk
20:00 USA wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia FOMC sierpień
Czwartek, 23 sierpień 2018
02:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. sierpień 52,5 52,4 52,3
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania biznesu sierpień 110 108 109 108
09:15 Szwajcaria niskie znaczenie Produkcja przemysłowa II kw. 8,3% r/r 6,8% r/r 9% r/r
09:15 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. sierpień 55,7 55 54,9
09:15 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. sierpień 53,7 53,2 53,3
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. sierpień 55,2 54,3 54,1
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. sierpień 56,1 56,5 56,9
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. sierpień 54,4 54,4 54,2
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. sierpień 54,6 55 55,1
10:00 Polska niskie znaczenie Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS sierpień 109 109,6
13:30 Strefa Euro wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia ECB lipiec
14:00 Polska niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 lipiec 7,3% r/r 7,35% r/r 7,3% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Protokół z posiedzenia RPP lipiec
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 210 tys. 215 tys. 212 tys.
15:00 USA niskie znaczenie Indeks cen nieruchomości - FHFA czerwiec 0,2% m/m 0,3% m/m 0,2% m/m
15:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. sierpień 54,5 55,1 55,3
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż nowych domów lipiec 627 tys. 645 tys. 638 tys. 631 tys.
Piątek, 24 sierpień 2018
01:30 Japonia średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI lipiec 0,8% r/r 0,9% r/r 0,8% r/r
01:30 Japonia wysokie znaczenie Inflacja CPI lipiec 0,9% r/r 0,7% r/r
08:00 Niemcy wysokie znaczenie PKB s.a. - fin. II kw. 0,5% k/k 0,5% k/k 0,4% k/k
10:00 Polska niskie znaczenie Stopa bezrobocia lipiec 5,9% 5,9% 5,9%
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst. lipiec -1,7% m/m -0,8% m/m 0,8% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst. lipiec 0,2% m/m 0,5% m/m 0,2% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)