Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 13 sierpień 2018
14:00 Polska niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego czerwiec -240 mln EUR -476 mln EUR 169 mln EUR 42 mln EUR
Wtorek, 14 sierpień 2018
06:30 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - fin. czerwiec -1,8% m/m -2,1% m/m -0,2% m/m
07:30 Francja niskie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. II kw. 9,1% 9,2% 9,2%
08:00 Niemcy wysokie znaczenie PKB s.a. - wst. II kw. 0,5% k/k 0,4% k/k 0,4% k/k 0,3% k/k
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - fin. lipiec 2,1% r/r 2,1% r/r 2,1% r/r
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - fin. lipiec 2% r/r 2% r/r 2,1% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - fin. lipiec 2,6% r/r 2,6% r/r 2,3% r/r
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC lipiec 82,1 81,9 82,2
09:15 Szwajcaria średnie znaczenie Ceny producentów i importu lipiec 3,6% r/r 3,5% r/r
10:00 Polska wysokie znaczenie Inflacja CPI - fin. lipiec 2% r/r 2% r/r 2% r/r
10:00 Polska wysokie znaczenie PKB n.s.a. - wst. II kw. 5,1% r/r 5,1% r/r 5,2% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Stopa bezrobocia czerwiec 4,0% 4,2% 4,2%
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych lipiec 6,2 tys. 3,8 tys. 9 tys. 7,8 tys.
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. czerwiec -0,7% m/m -0,4% m/m 1,4% m/m 1,3% m/m
11:00 Strefa Euro wysokie znaczenie PKB s.a. - rew. II kw. 0,4% k/k 0,3% k/k 0,4% k/k
11:00 Niemcy średnie znaczenie Indeks instytutu ZEW sierpień -13,7 -20,7 -24,7
14:30 USA niskie znaczenie Ceny importu lipiec 0,0% m/m 0,1% m/m -0,1% m/m -0,4% m/m
14:30 USA niskie znaczenie Ceny eksportu lipiec -0,5% m/m 0,2% m/m 0,2% m/m 0,3% m/m
Środa, 15 sierpień 2018
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja PPI lipiec 3,1% r/r 3% r/r 3,3% r/r 3,1% r/r
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Inflacja CPI lipiec 2,5% r/r 2,5% r/r 2,4% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI lipiec 2,2% r/r 2,1% r/r 2,4% r/r 2,1% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI lipiec 1,9% r/r 1,9% r/r 1,9% r/r
14:30 USA wysokie znaczenie Sprzedaż bez samochodów lipiec 0,6% m/m 0,3% m/m 0,2% m/m 0,4% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna lipiec 0,5% m/m 0,1% m/m 0,2% m/m 0,5% m/m
14:30 USA niskie znaczenie Wydajność pracy - wst. II kw. 2,9% k/k 2,3% k/k 0,3% k/k 0,4% k/k
14:30 USA niskie znaczenie Jednostkowe koszty pracy - wst. II kw. -0,9% k/k 0,3% k/k 3,4% k/k 2,9% k/k
14:30 USA średnie znaczenie Indeks NY Empire State sierpień 25,6 20 22,6
15:15 USA wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa lipiec 0,1% m/m 0,3% m/m 1% m/m 0,6% m/m
15:15 USA średnie znaczenie Wykorzystanie mocy produkcyjnych lipiec 78,1% 78,2% 78,1% 78%
16:00 USA niskie znaczenie Zapasy niesprzedanych towarów czerwiec 0,1% m/m 0,1% m/m 0,3% m/m 0,4% m/m
16:00 USA niskie znaczenie Indeks rynku nieruchomości - NAHB sierpień 67 67 68
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 3,6 mln brk 0,9 mln brk 1,2 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -0,7 mln brk -0,8 mln brk 2,9 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 6,8 mln brk -2,7 mln brk -1,35 mln brk
22:00 USA średnie znaczenie Napływ kapitałów długoterminowych czerwiec -36,5 mld USD 32,3 mld USD 45,5 mld USD 45,6 mld USD
Czwartek, 16 sierpień 2018
01:50 Japonia średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego lipiec -231,2 mld JPY -50 mld JPY 720,8 mld JPY 721,4 mld JPY
03:30 Australia niskie znaczenie Stopa bezrobocia lipiec 5,3% 5,4% 5,4%
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna lipiec 0,7% m/m 0,2% m/m -0,5% m/m
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. czerwiec 16,7 mld EUR 16,5 mld EUR 16,9 mld EUR
14:00 Polska średnie znaczenie Inflacja bez cen żywności i energii lipiec 0,6% r/r 0,6% r/r 0,6% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen administrowanych lipiec 2,1% r/r 2,1% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja - 15% średnia obcięta lipiec 1,6% r/r 1,6% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen najbardziej zmiennych lipiec 1,1% r/r 1,1% r/r
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 212 tys. 215 tys. 214 tys. 213 tys.
14:30 USA średnie znaczenie Indeks Fed z Filadelfii sierpień 11,9 22 25,7
14:30 USA wysokie znaczenie Rozpoczęte budowy domów lipiec 1168 tys. 1260 tys. 1158 tys. 1173 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie Pozwolenia na budowę domów lipiec 1311 tys. 1310 tys. 1292 tys. 1273 tys.
Piątek, 17 sierpień 2018
10:00 Polska niskie znaczenie Zatrudnienie lipiec 3,5% r/r 3,6% r/r 3,7% r/r
10:00 Polska średnie znaczenie Wynagrodzenie lipiec 7,2% r/r 7,5% r/r 7,5% r/r
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego s.a. czerwiec 28,5 mld EUR 6,6 mld EUR 4,6 mld EUR
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja bazowa HICP lipiec 1,3% r/r 1,3% r/r 1,2% r/r
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP lipiec 2,1% r/r 2,1% r/r 2% r/r
14:30 Kanada niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI lipiec 1,6% r/r 1,3% r/r 1,3% r/r
14:30 Kanada wysokie znaczenie Inflacja CPI lipiec 3% r/r 2,5% r/r 2,5% r/r
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - wst. sierpień 95,3 98 97,9
16:00 USA niskie znaczenie Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board lipiec 0,6% 0,4% 0,5%