Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 6 sierpień 2018
03:00 Australia niskie znaczenie Inflacja konsumencka - Melbourne Institute lipiec 0,1% m/m 0,0% m/m
08:00 Niemcy średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle s.a. czerwiec -4% m/m -0,4% m/m 2,6% m/m
Wtorek, 7 sierpień 2018
01:30 Japonia niskie znaczenie Wydatki gospodarstw domowych czerwiec -1,2% r/r -1,6% r/r -3,9% r/r
06:30 Australia wysokie znaczenie Decyzja RBA ws. stóp procentowych sierpień 1,50% 1,50% 1,50%
08:00 Niemcy średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. czerwiec -0,9% m/m -0,5% m/m 2,4% m/m 2,6% m/m
08:00 Niemcy niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. czerwiec 19,3 mld EUR 20,1 mld EUR 20,4 mld EUR 20,3 mld EUR
08:45 Francja niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. czerwiec -6,25 mld EUR -5,5 mld EUR -6 mld EUR
16:00 Kanada wysokie znaczenie Indeks Ivey PMI s.a. lipiec 61,8 64,2 63,1
21:00 USA niskie znaczenie Kredyt konsumencki czerwiec 10,2 mld USD 15,25 mld USD 24,3 mld USD 24,6 mld USD
Środa, 8 sierpień 2018
01:50 Japonia niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego n.s.a. czerwiec 1175,6 mld JPY 1195 mld JPY 1938,3 mld JPY
03:30 Australia niskie znaczenie Kredyt hipoteczny czerwiec -1,1% m/m 0,2% m/m 1% m/m 1,1% m/m
05:05 Australia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe)
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -1,35 mln brk -3,4 mln brk 3,8 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 2,9 mln brk -1,4 mln brk -2,5 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 1,2 mln brk -0,1 mln brk 3 mln brk
Czwartek, 9 sierpień 2018
01:50 Japonia średnie znaczenie Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia czerwiec -8,8% m/m -1,3% m/m -3,7% m/m
07:45 Szwajcaria średnie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. lipiec 2,6% 2,6% 2,6%
14:30 USA średnie znaczenie Inflacja PPI lipiec 0,0% m/m 0,2% m/m 0,3% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI lipiec 0,1% m/m 0,2% m/m 0,3% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 213 tys. 220 tys. 219 tys. 218 tys.
16:00 USA niskie znaczenie Zapasy hurtowników czerwiec 0,1% m/m 0,0% m/m 0,6% m/m
Piątek, 10 sierpień 2018
01:50 Japonia średnie znaczenie PKB s.a. - wst. II kw. 0,5% k/k 0,3% k/k -0,2% k/k
08:45 Francja niskie znaczenie Produkcja przemysłowa czerwiec 0,6% m/m 0,5% m/m -0,2% m/m
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Produkcja przemysłowa czerwiec 0,4% m/m 0,4% m/m -0,2% m/m -0,4% m/m
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie PKB s.a. - wst. II kw. 0,4% k/k 0,4% k/k 0,2% k/k
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego czerwiec -11,4 mld GBP -12,05 mld GBP -12,5 mld GBP -12,4 mld GBP
14:30 USA wysokie znaczenie Inflacja bazowa CPI lipiec 0,2% m/m 0,2% m/m 0,2% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Inflacja CPI lipiec 0,2% m/m 0,2% m/m 0,1% m/m
14:30 Kanada niskie znaczenie Stopa bezrobocia lipiec 5,8% 5,9% 6%
14:30 Kanada wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia lipiec 54,1 tys. 17 tys. 31,8 tys.
20:00 USA niskie znaczenie Budżet federalny lipiec -76,9 mld USD -79 mld USD -74,9 mld USD