Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 30 lipiec 2018
01:50 Japonia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna czerwiec 1,8% r/r 1,6% r/r 0,6% r/r
09:00 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks instytutu KOF lipiec 101,1 101,5 101,3 101,7
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC lipiec 167,4 167,6 167,2
10:30 Wlk. Brytania niskie znaczenie Podaż pieniądza M4 czerwiec -0,3% m/m 0,6% m/m 0,4% m/m
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów producentów lipiec 5,8 6,7 6,9
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w gospodarce lipiec 112,1 112 112,3
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w usługach lipiec 15,3 14,2 14,4
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów biznesu lipiec 1,29 1,35 1,38 1,39
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów konsumentów lipiec -0,6 -0,6 -0,5
14:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - wst. lipiec 2,1% r/r 2,1% r/r 2,1% r/r
14:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - wst. lipiec 2% r/r 2,1% r/r 2,1% r/r
16:00 USA średnie znaczenie Indeks podpisanych umów kupna domów czerwiec 0,9% m/m 0,1% m/m -0,5% m/m
Wtorek, 31 lipiec 2018
01:30 Japonia niskie znaczenie Stopa bezrobocia czerwiec 2,4% 2,3% 2,2%
01:50 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - wst. czerwiec -2,1% m/m -0,4% m/m -0,2% m/m
06:03 Japonia wysokie znaczenie Decyzja BoJ ws. stóp procentowych lipiec -0,1% -0,1% -0,1%
08:00 Niemcy niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. czerwiec 1,2% m/m 1% m/m -2,1% m/m
08:30 Japonia wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu BOJ lipiec
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - wst. lipiec 2,6% r/r 2,4% r/r 2,3% r/r
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC lipiec 71,2 70,5 70,7
09:55 Niemcy niskie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. lipiec 5,2% 5,2% 5,2%
10:00 Polska wysokie znaczenie Inflacja CPI - wst. lipiec 2% r/r 2,1% r/r 2% r/r
11:00 Strefa Euro wysokie znaczenie PKB s.a. - wst. II kw. 0,3% k/k 0,4% k/k 0,4% k/k
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP - dane szacunkowe lipiec 2,1% r/r 2% r/r 2% r/r
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Stopa bezrobocia czerwiec 8,3% 8,3% 8,3% 8,4%
14:30 Kanada średnie znaczenie Miesięczny PKB maj 0,5% m/m 0,4% m/m 0,1% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Dochody Amerykanów czerwiec 0,4% m/m 0,4% m/m 0,4% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Wydatki Amerykanów czerwiec 0,4% m/m 0,4% m/m 0,5% m/m 0,2% m/m
14:30 USA niskie znaczenie Indeks kosztów zatrudnienia II kw. 0,6% k/k 0,7% k/k 0,8% k/k
14:30 Kanada średnie znaczenie Inflacja IPPI czerwiec 5,1% r/r 3,4% r/r 3,1% r/r
15:00 USA niskie znaczenie Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii maj 6,5% r/r 6,5% r/r 6,7% r/r 6,6% r/r
15:45 USA średnie znaczenie Indeks Chicago PMI lipiec 65,5 62,3 64,1
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks zaufania konsumentów - Conference Board lipiec 127,4 126 127,1 126,4
Środa, 1 sierpień 2018
02:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. lipiec 52,3 51,6 53
09:00 Polska średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu lipiec 52,9 54,2 54,2
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. lipiec 53,3 53,1 52,5
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. lipiec 56,9 57,3 55,9
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. lipiec 55,1 55,1 54,9
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu lipiec 54 54,2 54,3 54,4
14:15 USA wysokie znaczenie Raport ADP lipiec 219 tys. 185 tys. 181 tys. 177 tys.
15:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. lipiec 55,3 55,5 55,4
16:00 USA niskie znaczenie Wydatki na inwestycje budowlane czerwiec -1,1% m/m 0,3% m/m 1,3% m/m 0,4% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla przemysłu lipiec 58,1 59,5 60,2
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -2,5 mln brk -1,45 mln brk -2,3 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 3,8 mln brk -3,15 mln brk -6,1 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 3 mln brk 0,2 mln brk -0,1 mln brk
20:00 USA wysokie znaczenie Decyzja FOMC ws. stóp procentowych sierpień 1,75-2,00% 1,75-2,00% 1,75-2,00%
Czwartek, 2 sierpień 2018
03:30 Australia niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego czerwiec 1,87 mld AUD 0,9 mld AUD 0,725 mld AUD 0,83 mld AUD
09:15 Szwajcaria niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. czerwiec 0,5% m/m -1,3% m/m
09:30 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu lipiec 61,9 60,7 61,6
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Inflacja PPI czerwiec 3,6% r/r 3,5% r/r 3% r/r
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia BoE sierpień
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Kwartalny raport BoE nt. inflacji II kw.
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Stopa procentowa sierpień 0,75% 0,75% 0,50%
13:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 218 tys. 220 tys. 217 tys.
16:00 USA średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle czerwiec 0,7% m/m 1% m/m 0,4% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin. czerwiec 0,8% m/m 1% m/m -0,3% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - fin. czerwiec 0,2% m/m 0,4% m/m 0,3% m/m
Piątek, 3 sierpień 2018
01:50 Japonia średnie znaczenie Protokół z posiedzenia BoJ czerwiec
03:30 Australia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna czerwiec 0,4% m/m 0,3% m/m 0,4% m/m
03:30 Australia wysokie znaczenie Raport RBA nt. polityki monetarnej III kw.
09:15 Szwajcaria wysokie znaczenie Inflacja CPI lipiec 1,2% r/r 1,2% r/r 1,1% r/r
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. lipiec 54,9 55,3 55,9
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. lipiec 54,1 54,4 54,5
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. lipiec 54,2 54,4 55,2
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla usług lipiec 53,5 54,6 55,1
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. czerwiec 0,3% m/m 0,4% m/m 0,3% m/m 0,0% m/m
14:30 USA niskie znaczenie Płaca godzinowa lipiec 0,3% m/m 0,3% m/m 0,1% m/m 0,2% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Bilans handlu zagranicznego czerwiec -46,3 mld USD -46,5 mld USD -43,1 mld USD
14:30 Kanada średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego czerwiec -0,63 mld CAD -2,3 mld CAD -2,72 mld CAD -2,77 mld CAD
14:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym lipiec 157 tys. 190 tys. 248 tys. 213 tys.
14:30 USA niskie znaczenie Długość tygodnia pracy lipiec 34,5godz. 34,5godz. 34,6godz. 34,5godz.
14:30 USA wysokie znaczenie Stopa bezrobocia lipiec 3,9% 3,9% 4%
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla usług lipiec 55,7 58,6 59,1