Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 23 lipiec 2018
14:00 Polska niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 czerwiec 7,3% r/r 7,3% r/r 6,6% r/r
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż hurtowników maj 1,2% m/m 0,3% m/m -0,1% m/m 0,1% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż domów na rynku wtórnym czerwiec 5,38 mln 5,44 mln 5,41 mln 5,43 mln
Wtorek, 24 lipiec 2018
02:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. lipiec 51,6 53,2 53
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania biznesu lipiec 108 110 110
09:00 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. lipiec 55,3 55,7 55,9
09:00 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. lipiec 53,1 52,4 52,5
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. lipiec 54,4 54,3 54,5
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. lipiec 57,3 55,5 55,9
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. lipiec 55,1 54,6 54,9
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. lipiec 54,4 55 55,2
10:00 Polska niskie znaczenie Stopa bezrobocia czerwiec 5,9% 5,9% 6,1%
15:00 USA niskie znaczenie Indeks cen nieruchomości - FHFA maj 0,2% m/m 0,4% m/m 0,2% m/m 0,1% m/m
15:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. lipiec 55,5 55,4 55,4
Środa, 25 lipiec 2018
03:30 Australia wysokie znaczenie Inflacja CPI II kw. 0,4% k/k 0,5% k/k 0,4% k/k
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja PPI czerwiec 3,4% r/r 3% r/r 2,9% r/r
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 czerwiec 4,4% r/r 4% r/r 4,0% r/r
10:00 Niemcy wysokie znaczenie Indeks instytutu Ifo lipiec 101,7 101,5 101,8
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż nowych domów czerwiec 631 tys. 670 tys. 666 tys. 689 tys.
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -0,1 mln brk 0,2 mln brk -0,4 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -2,3 mln brk -0,8 mln brk -3,2 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -6,1 mln brk -3,2 mln brk 5,8 mln brk
Czwartek, 26 lipiec 2018
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania gospodarstw domowych lipiec 97 98 97
13:45 Strefa Euro wysokie znaczenie Stopa refinansowa lipiec 0,0% 0,0% 0,0%
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst. czerwiec 1% m/m 3% m/m -0,3% m/m -0,4% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst. czerwiec 0,4% m/m 0,5% m/m 0,3% m/m 0,0% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 217 tys. 215 tys. 208 tys. 207 tys.
14:30 Strefa Euro wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB lipiec
Piątek, 27 lipiec 2018
01:30 Japonia niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio lipiec 0,8% r/r 0,7% r/r 0,7% r/r
03:30 Australia średnie znaczenie Inflacja PPI II kw. 0,3% k/k 0,4% k/k 0,5% k/k
07:30 Francja średnie znaczenie PKB s.a. - wst. II kw. 0,2% k/k 0,3% k/k 0,2% k/k
08:00 Niemcy niskie znaczenie Ceny importu czerwiec 0,5% m/m 0,2% m/m 1,6% m/m
08:00 Niemcy niskie znaczenie Ceny importu czerwiec 4,8% r/r 4,4% r/r 3,2% r/r
08:45 Francja średnie znaczenie Wydatki konsumentów czerwiec 0,1% m/m 0,6% m/m 1% m/m 0,9% m/m
14:30 USA średnie znaczenie PCE core - wst. II kw. 2% k/k 2,2% k/k 2,2% k/k 2,3% k/k
14:30 USA średnie znaczenie Deflator PKB - wst. II kw. 3,2% k/k 2,3% k/k 2% k/k 2,2% k/k
14:30 USA wysokie znaczenie PKB (annualizowany) - wst. II kw. 4,1% 4,1% 2,2% 2%
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - fin. lipiec 97,9 97,1 98,2