Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 9 lipiec 2018
01:50 Japonia niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego n.s.a. maj 1938,3 mld JPY 1240 mld JPY 1845,1 mld JPY
07:45 Szwajcaria średnie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. czerwiec 2,6% 2,5% 2,7% 2,6%
08:00 Niemcy niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. maj 20,3 mld EUR 20 mld EUR 19,4 mld EUR
15:00 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
21:00 USA niskie znaczenie Kredyt konsumencki maj 24,6 mld USD 12,5 mld USD 10,3 mld USD 9,3 mld USD
Wtorek, 10 lipiec 2018
08:45 Francja niskie znaczenie Produkcja przemysłowa maj -0,2% m/m 0,6% m/m -0,5% m/m
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Produkcja przemysłowa maj -0,4% m/m 0,5% m/m -1% m/m -0,8% m/m
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego maj -12,4 mld GBP -12 mld GBP -12,4 mld GBP -14 mld GBP
11:00 Niemcy średnie znaczenie Indeks instytutu ZEW lipiec -24,7 -18,2 -16,1
Środa, 11 lipiec 2018
01:50 Japonia średnie znaczenie Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia maj -3,7% m/m -5,5% m/m 10,1% m/m
03:30 Australia niskie znaczenie Kredyt hipoteczny maj 1,1% m/m -1,9% m/m -0,9% m/m -1,4% m/m
09:00 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
13:30 Polska wysokie znaczenie Stopa referencyjna lipiec 1,50% 1,50% 1,50%
14:30 USA średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI czerwiec 0,3% m/m 0,2% m/m 0,3% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Inflacja PPI czerwiec 0,3% m/m 0,2% m/m 0,5% m/m
16:00 USA niskie znaczenie Zapasy hurtowników maj 0,6% m/m 0,6% m/m 0,1% m/m
16:00 Polska niskie znaczenie Komunikat po posiedzeniu RPP lipiec
16:00 Kanada wysokie znaczenie Decyzja BoC ws. stóp procentowych lipiec 1,50% 1,50% 1,25%
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -12,6 mln brk -4,5 mln brk 1,24 mln brk
16:30 Kanada średnie znaczenie Raport Banku Kanady nt. polityki monetarnej II kw.
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -0,7 mln brk -0,75 mln brk -1,5 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 4,1 mln brk 1,2 mln brk 0,1 mln brk
17:15 Kanada średnie znaczenie Konferencja prasowa Banku Kanady II kw.
Czwartek, 12 lipiec 2018
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - fin. czerwiec 2,1% r/r 2,1% r/r 2,2% r/r
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - fin. czerwiec 2,1% r/r 2,1% r/r 2,2% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - fin. czerwiec 2,3% r/r 2,4% r/r 2,5% r/r
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. maj 1,3% m/m 1,1% m/m -0,8% m/m -0,9% m/m
13:30 Strefa Euro wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia ECB czerwiec
14:30 USA wysokie znaczenie Inflacja CPI czerwiec 0,1% m/m 0,2% m/m 0,2% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Inflacja bazowa CPI czerwiec 0,2% m/m 0,2% m/m 0,2% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 214 tys. 225 tys. 232 tys. 231 tys.
20:00 USA niskie znaczenie Budżet federalny czerwiec -74,9 mld USD -146,8 mld USD
Piątek, 13 lipiec 2018
06:30 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - fin. maj -0,2% m/m -0,2% m/m 0,5% m/m
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC czerwiec 82,2 81,6 81,8
09:15 Szwajcaria średnie znaczenie Ceny producentów i importu czerwiec 3,5% r/r 3,2% r/r
10:00 Polska wysokie znaczenie Inflacja CPI - fin. czerwiec 2% r/r 1,9% r/r 1,7% r/r
14:30 USA niskie znaczenie Ceny eksportu czerwiec 0,3% m/m 0,3% m/m 0,6% m/m
14:30 USA niskie znaczenie Ceny importu czerwiec -0,4% m/m 0,2% m/m 0,9% m/m 0,6% m/m
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - wst. lipiec 97,1 98,3 98,2