Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 2 lipiec 2018
01:50 Japonia średnie znaczenie Indeks Tankan dla usług II kw. 24 23 23
01:50 Japonia średnie znaczenie Indeks Tankan dla przemysłu II kw. 21 22 24
02:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. czerwiec 53 53,1 52,8
09:00 Polska średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu czerwiec 54,2 53,1 53,3
09:15 Szwajcaria niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. maj -1,3% m/m 0,1% m/m 0,0% m/m
09:30 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu czerwiec 61,6 61 62,4
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. czerwiec 52,5 53,1 54,4
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. czerwiec 55,9 55,9 56,9
10:00 Polska wysokie znaczenie Inflacja CPI - wst. czerwiec 1,9% r/r 2% r/r 1,7% r/r
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. czerwiec 54,9 55 55,5
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu czerwiec 54,4 54 54,3 54,4
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Stopa bezrobocia maj 8,4% 8,5% 8,5%
15:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. czerwiec 55,4 54,6 56,4
16:00 USA niskie znaczenie Wydatki na inwestycje budowlane maj 0,4% m/m 0,5% m/m 0,9% m/m 1,8% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla przemysłu czerwiec 60,2 58,1 58,7
Wtorek, 3 lipiec 2018
06:30 Australia wysokie znaczenie Decyzja RBA ws. stóp procentowych lipiec 1,50% 1,50% 1,50%
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. maj 0,0% m/m 0,1% m/m -0,1% m/m 0,1% m/m
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Inflacja PPI maj 3% r/r 2,7% r/r 1,9% r/r 2% r/r
16:00 USA średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle maj 0,4% m/m 0,0% m/m -0,4% m/m -0,8% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin. maj -0,4% m/m -0,6% m/m -1,0% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - fin. maj 0,0% m/m -0,3% m/m 1,9% m/m
Środa, 4 lipiec 2018
03:30 Australia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna maj 0,4% m/m 0,3% m/m 0,5% m/m 0,4% m/m
03:30 Australia niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego maj 0,83 mld AUD 1,21 mld AUD 0,47 mld AUD 0,98 mld AUD
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. czerwiec 55,9 56,4 54,3
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. czerwiec 54,5 53,9 52,1
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. czerwiec 55,2 55 53,8
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla usług czerwiec 55,1 54 54
Czwartek, 5 lipiec 2018
08:00 Niemcy średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle s.a. maj 2,6% m/m 1,1% m/m -1,6% m/m -2,5% m/m
09:15 Szwajcaria wysokie znaczenie Inflacja CPI czerwiec 1,1% r/r 1,1% r/r 1% r/r
12:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
14:15 USA wysokie znaczenie Raport ADP czerwiec 177 tys. 187 tys. 189 tys. 178 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 231 tys. 224 tys. 228 tys. 227 tys.
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla usług czerwiec 59,1 58,3 58,6
17:00 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 0,1 mln brk -0,6 mln brk 0,01 mln brk
17:00 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -1,5 mln brk -1 mln brk 1,1 mln brk
17:00 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 1,24 mln brk -3,3 mln brk -9,9 mln brk
20:00 USA wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia FOMC czerwiec
Piątek, 6 lipiec 2018
01:30 Japonia niskie znaczenie Wydatki gospodarstw domowych maj -3,9% r/r -1,5% r/r -1,3% r/r
07:56 Niemcy średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. maj 2,6% m/m 0,4% m/m -1,3% m/m -1% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. maj -6 mld EUR -5,1 mld EUR -5,2 mld EUR -4,95 mld EUR
14:30 USA niskie znaczenie Płaca godzinowa czerwiec 0,2% m/m 0,3% m/m 0,3% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym czerwiec 213 tys. 187 tys. 244 tys. 223 tys.
14:30 USA niskie znaczenie Długość tygodnia pracy czerwiec 34,5godz. 34,5godz. 34,5godz.
14:30 USA wysokie znaczenie Stopa bezrobocia czerwiec 4% 3,8% 3,8%
14:30 Kanada średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego maj -2,77 mld CAD -2,05 mld CAD -1,86 mld CAD -1,9 mld CAD
14:30 Kanada niskie znaczenie Stopa bezrobocia czerwiec 6% 5,8% 5,8%
14:30 Kanada wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia czerwiec 31,8 tys. 24 tys. -7,5 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie Bilans handlu zagranicznego maj -43,1 mld USD -43,6 mld USD -46,1 mld USD -46,2 mld USD
16:00 Kanada wysokie znaczenie Indeks Ivey PMI s.a. czerwiec 63,1 63,2 62,5