Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 25 czerwiec 2018
10:00 Polska niskie znaczenie Stopa bezrobocia maj 6,1% 6,1% 6,3%
10:00 Niemcy wysokie znaczenie Indeks instytutu Ifo czerwiec 101,8 101,7 102,3 102,2
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż nowych domów maj 689 tys. 667 tys. 646 tys. 662 tys.
Wtorek, 26 czerwiec 2018
15:00 USA niskie znaczenie Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii kwiecień 6,6% r/r 6,8% r/r 6,7% r/r 6,8% r/r
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks zaufania konsumentów - Conference Board czerwiec 126,4 128 128,8 128
Środa, 27 czerwiec 2018
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania gospodarstw domowych czerwiec 97 100 99 100
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 maj 4,0% r/r 3,9% r/r 3,9% r/r
12:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst. maj -0,3% m/m 0,4% m/m 1,9% m/m 0,9% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst. maj -0,6% m/m -0,6% m/m -1,0% m/m -1,6% m/m
16:00 USA średnie znaczenie Indeks podpisanych umów kupna domów maj -0,5% m/m 0,6% m/m -1,3% m/m
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 0,01 mln brk 0,6 mln brk 2,7 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 1,1 mln brk 1,2 mln brk 3,3 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -9,9 mln brk -2,5 mln brk -5,9 mln brk
Czwartek, 28 czerwiec 2018
01:50 Japonia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna maj 0,6% r/r 0,9% r/r 1,5% r/r 1,6% r/r
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w usługach czerwiec 14,4 14,1 14,4 14,3
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów biznesu czerwiec 1,39 1,4 1,44 1,45
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów producentów czerwiec 6,9 6,4 6,9 6,8
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów konsumentów czerwiec -0,5 -0,5 0,2
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w gospodarce czerwiec 112,3 112 112,5
14:00 Polska niskie znaczenie Protokół z posiedzenia RPP czerwiec
14:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - wst. czerwiec 2,1% r/r 2,1% r/r 2,2% r/r
14:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - wst. czerwiec 2,1% r/r 2,1% r/r 2,2% r/r
14:30 USA średnie znaczenie Deflator PKB - fin. I kw. 2,2% k/k 1,9% k/k 2,3% k/k
14:30 USA średnie znaczenie PCE core - fin. I kw. 2,3% k/k 2,3% k/k 1,9% k/k
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 227 tys. 220 tys. 218 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie PKB (annualizowany) - fin. I kw. 2% 2,2% 2,9%
Piątek, 29 czerwiec 2018
01:30 Japonia niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio czerwiec 0,7% r/r 0,6% r/r 0,5% r/r
01:30 Japonia niskie znaczenie Stopa bezrobocia maj 2,2% 2,5% 2,5%
01:50 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - wst. maj -0,2% m/m -1,1% m/m 0,5% m/m
08:00 Niemcy niskie znaczenie Ceny importu maj 1,6% m/m 1,1% m/m 0,6% m/m
08:00 Niemcy niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. maj -2,1% m/m -0,5% m/m 1,6% m/m 2,3% m/m
08:00 Niemcy niskie znaczenie Ceny importu maj 3,2% r/r 2,7% r/r 0,6% r/r
08:48 Francja średnie znaczenie Wydatki konsumentów maj 0,9% m/m 0,7% m/m -1,5% m/m
08:48 Francja niskie znaczenie Inflacja PPI maj 2,9% r/r 1,7% r/r
08:50 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - wst. czerwiec 2,4% r/r 2,4% r/r 2,5% r/r
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC czerwiec 70,7 69,8 69,9
09:00 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks instytutu KOF czerwiec 101,7 101 100
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC czerwiec 167,2 167,6 167,3
09:55 Niemcy niskie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. czerwiec 5,2% 5,2% 5,2%
10:30 Wlk. Brytania niskie znaczenie Podaż pieniądza M4 maj 0,4% m/m 0,3% m/m 0,1% m/m 0,2% m/m
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie PKB s.a. - fin. I kw. 0,2% k/k 0,1% k/k 0,4% k/k
10:30 Wlk. Brytania niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego I kw. -17,7 mld GBP -18 mld GBP -19,5 mld GBP -18,4 mld GBP
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP - dane szacunkowe czerwiec 2% r/r 2% r/r 1,9% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego - kwartalne I kw. 378 mln EUR -578 mln EUR 23 mln EUR
14:30 USA średnie znaczenie Dochody Amerykanów maj 0,4% m/m 0,4% m/m 0,2% m/m 0,3% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Wydatki Amerykanów maj 0,2% m/m 0,4% m/m 0,5% m/m 0,6% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Miesięczny PKB kwiecień 0,1% m/m 0,1% m/m 0,3% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Inflacja IPPI maj 3,1% r/r 2,3% r/r 2,4% r/r
15:45 USA średnie znaczenie Indeks Chicago PMI czerwiec 64,1 60 62,7
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - fin. czerwiec 98,2 99,3 98