Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 18 czerwiec 2018
01:50 Japonia średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego maj -578,3 mld JPY -235 mld JPY 624,6 mld JPY 626 mld JPY
10:00 Polska średnie znaczenie Wynagrodzenie maj 7% r/r 7,1% r/r 7,8% r/r
10:00 Polska niskie znaczenie Zatrudnienie maj 3,7% r/r 3,7% r/r 3,7% r/r
16:00 USA niskie znaczenie Indeks rynku nieruchomości - NAHB czerwiec 68 70 70
19:30 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
Wtorek, 19 czerwiec 2018
03:30 Australia wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia RBA czerwiec
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC czerwiec 105,9 106,1
10:00 Polska wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa maj 5,4% r/r 3,5% r/r 9,3% r/r
10:00 Polska niskie znaczenie Ceny produkcji sprzedanej przemysłu maj 2,8% r/r 2,65% r/r 1% r/r 1,1% r/r
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego s.a. kwiecień 28,4 mld EUR 30,3 mld EUR 32,8 mld EUR 32 mld EUR
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
14:30 USA wysokie znaczenie Rozpoczęte budowy domów maj 1350 tys. 1317 tys. 1286 tys. 1287 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie Pozwolenia na budowę domów maj 1301 tys. 1350 tys. 1364 tys. 1352 tys.
Środa, 20 czerwiec 2018
01:50 Japonia średnie znaczenie Protokół z posiedzenia BoJ kwiecień
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja PPI maj 2,7% r/r 2,6% r/r 2% r/r
14:30 USA średnie znaczenie Saldo rachunku bieżącego I kw. -124,1 mld USD -129 mld USD -116,2 mld USD -128,2 mld USD
15:30 Japonia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda)
15:30 USA wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)
15:30 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
15:30 Australia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe)
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż domów na rynku wtórnym maj 5,43 mln 5,52 mln 5,45 mln 5,46 mln
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 2,7 mln brk -0,4 mln brk -2,1 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 3,3 mln brk -0,5 mln brk -2,3 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -5,9 mln brk -2,7 mln brk -4,1 mln brk
Czwartek, 21 czerwiec 2018
03:30 Australia niskie znaczenie Biuletyn kwartalny RBA II kw.
08:00 Szwajcaria niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego maj 2,76 mld CHF 1,9 mld CHF 2,24 mld CHF 2,29 mld CHF
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania biznesu czerwiec 110 108 109
09:30 Szwajcaria wysokie znaczenie Decyzja ws. stóp procentowych II kw. -1,25% do -0,25% -1,25% do -0,25% -1,25% do -0,25%
09:30 Szwajcaria wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa SNB (Thomas Jordan)
10:00 Polska średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna maj 7,6% r/r 6,6% r/r 4,6% r/r
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia BoE czerwiec
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Stopa procentowa czerwiec 0,50% 0,50% 0,50%
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż hurtowników kwiecień 0,1% m/m 0,5% m/m 1,4% m/m 1,1% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Indeks Fed z Filadelfii czerwiec 19,9 29 34,4
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 218 tys. 220 tys. 221 tys. 218 tys.
15:00 USA niskie znaczenie Indeks cen nieruchomości - FHFA kwiecień 0,1% m/m 0,3% m/m 0,2% m/m 0,1% m/m
16:00 USA niskie znaczenie Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board maj 0,2% 0,4% 0,4%
22:15 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
Piątek, 22 czerwiec 2018
01:30 Japonia wysokie znaczenie Inflacja CPI maj 0,7% r/r 0,6% r/r
01:30 Japonia średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI maj 0,7% r/r 0,7% r/r 0,7% r/r
02:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. czerwiec 53,1 52,6 52,8
08:45 Francja średnie znaczenie PKB s.a. - fin. I kw. 0,2% k/k 0,2% k/k 0,7% k/k
09:00 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. czerwiec 53,1 53,9 54,4
09:00 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. czerwiec 56,4 54,3 54,3
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. czerwiec 55,9 56,2 56,9
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. czerwiec 53,9 52,1 52,1
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. czerwiec 55 53,7 53,8
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. czerwiec 55 55 55,5
10:00 Polska niskie znaczenie Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS czerwiec 109 109,3
13:00 Wlk. Brytania średnie znaczenie Biuletyn kwartalny BoE II kw.
14:00 Polska niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 maj 6,6% r/r 5,9% r/r 5,7% r/r
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna kwiecień -1,2% m/m 0,1% m/m 0,8% m/m 0,6% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż bez samochodów kwiecień -0,1% m/m 0,5% m/m 0,0% m/m -0,2% m/m
14:30 Kanada niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI maj 1,3% r/r 1,5% r/r
14:30 Kanada wysokie znaczenie Inflacja CPI maj 2,2% r/r 2,6% r/r 2,2% r/r
15:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. czerwiec 54,6 56,5 56,4