Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 11 czerwiec 2018
01:50 Japonia średnie znaczenie Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia kwiecień 10,1% m/m 2,8% m/m -3,9% m/m
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Produkcja przemysłowa kwiecień -0,8% m/m 0,2% m/m 0,1% m/m
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego kwiecień -14 mld GBP -11,35 mld GBP -12 mld GBP -12,3 mld GBP
Wtorek, 12 czerwiec 2018
03:30 Australia niskie znaczenie Kredyt hipoteczny kwiecień -1,4% m/m -1,9% m/m -2,3% m/m -2,2% m/m
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Stopa bezrobocia kwiecień 4,2% 4,2% 4,2%
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych maj -7,7 tys. 11,3 tys. 28,2 tys. 31,2 tys.
11:00 Niemcy średnie znaczenie Indeks instytutu ZEW czerwiec -16,1 -13 -8,2
14:30 USA wysokie znaczenie Inflacja bazowa CPI maj 0,2% m/m 0,2% m/m 0,1% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Inflacja CPI maj 0,2% m/m 0,2% m/m 0,2% m/m
20:00 USA niskie znaczenie Budżet federalny maj -146,8 mld USD -135,5 mld USD 214,3 mld USD
Środa, 13 czerwiec 2018
05:30 Australia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe)
09:15 Szwajcaria niskie znaczenie Produkcja przemysłowa I kw. 9% r/r 9,9% r/r 8,7% r/r
09:15 Szwajcaria średnie znaczenie Ceny producentów i importu maj 3,2% r/r 2,7% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja PPI maj 2,9% r/r 2,9% r/r 2,5% r/r 2,7% r/r
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Inflacja CPI maj 2,4% r/r 2,5% r/r 2,4% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI maj 2,1% r/r 2,5% r/r 2% r/r 2,4% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI maj 2,1% r/r 2,1% r/r 2,1% r/r
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. kwiecień -0,9% m/m -0,5% m/m 0,5% m/m
14:00 Polska niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego kwiecień -21 mln EUR -250 mln EUR -982 mln EUR
14:30 USA średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI maj 0,3% m/m 0,2% m/m 0,2% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Inflacja PPI maj 0,5% m/m 0,3% m/m 0,1% m/m
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -4,1 mln brk -2,9 mln brk 2,1 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -2,3 mln brk 0,1 mln brk 4,6 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -2,1 mln brk -0,1 mln brk 2,2 mln brk
20:00 USA wysokie znaczenie Decyzja FOMC ws. stóp procentowych czerwiec 1,75-2,00% 1,75-2,00% 1,50-1,75%
20:30 USA wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC
Czwartek, 14 czerwiec 2018
03:30 Australia niskie znaczenie Stopa bezrobocia maj 5,4% 5,5% 5,6%
06:30 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - fin. kwiecień 0,5% m/m 0,3% m/m 1,4% m/m
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - fin. maj 2,2% r/r 2,2% r/r 1,4% r/r
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - fin. maj 2,2% r/r 2,2% r/r 1,6% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - fin. maj 2,5% r/r 2,3% r/r 1,8% r/r
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC maj 81,8 81,6 81,5
10:00 Polska wysokie znaczenie Inflacja CPI - fin. maj 1,7% r/r 1,7% r/r 1,6% r/r
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna maj 1,3% m/m 0,5% m/m 1,8% m/m 1,6% m/m
13:45 Strefa Euro wysokie znaczenie Stopa refinansowa czerwiec 0,0% 0,0% 0,0%
14:30 USA wysokie znaczenie Sprzedaż bez samochodów maj 0,9% m/m 0,5% m/m 0,4% m/m 0,3% m/m
14:30 USA niskie znaczenie Ceny eksportu maj 0,6% m/m 0,4% m/m 0,6% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna maj 0,8% m/m 0,4% m/m 0,4% m/m 0,3% m/m
14:30 USA niskie znaczenie Ceny importu maj 0,6% m/m 0,5% m/m 0,6% m/m 0,3% m/m
14:30 Strefa Euro wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB czerwiec
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 218 tys. 222 tys. 222 tys.
16:00 USA niskie znaczenie Zapasy niesprzedanych towarów kwiecień 0,3% m/m 0,3% m/m 0,0% m/m
Piątek, 15 czerwiec 2018
04:41 Japonia wysokie znaczenie Decyzja BoJ ws. stóp procentowych czerwiec -0,1% -0,1% -0,1%
08:30 Japonia wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu BOJ czerwiec
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP maj 1,9% r/r 1,9% r/r 1,2% r/r
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja bazowa HICP maj 1,3% r/r 1,3% r/r 1,1% r/r
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. kwiecień 18,1 mld EUR 20,2 mld EUR 21,2 mld EUR
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja - 15% średnia obcięta maj 1,6% r/r 1,5% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen najbardziej zmiennych maj 1,1% r/r 1,2% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen administrowanych maj 1,9% r/r 1,7% r/r
14:00 Polska średnie znaczenie Inflacja bez cen żywności i energii maj 0,5% r/r 0,6% r/r 0,6% r/r
14:30 USA średnie znaczenie Indeks NY Empire State czerwiec 25 19 20,1
15:15 USA wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa maj -0,1% m/m 0,2% m/m 0,9% m/m 0,7% m/m
15:15 USA średnie znaczenie Wykorzystanie mocy produkcyjnych maj 77,9% 78,1% 78,1% 78%
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - wst. czerwiec 99,3 98,5 98
22:00 USA średnie znaczenie Napływ kapitałów długoterminowych kwiecień 93,9 mld USD 61,8 mld USD