Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 4 czerwiec 2018
03:00 Australia niskie znaczenie Inflacja konsumencka - Melbourne Institute maj 0,0% m/m 0,5% m/m
03:30 Australia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna kwiecień 0,4% m/m 0,2% m/m 0,0% m/m
03:30 Australia niskie znaczenie Zapasy niesprzedanych towarów I kw. 0,7% k/k 0,1% k/k 0,2% k/k
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Inflacja PPI kwiecień 2% r/r 2,4% r/r 2,1% r/r
16:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - fin. kwiecień 0,9% m/m 0,9% m/m 0,4% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin. kwiecień -1,6% m/m -1,7% m/m 2,7% m/m
16:00 USA średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle kwiecień -0,8% m/m -0,5% m/m 1,7% m/m 1,6% m/m
Wtorek, 5 czerwiec 2018
01:30 Japonia niskie znaczenie Wydatki gospodarstw domowych kwiecień -1,3% r/r 0,8% r/r -0,7% r/r
03:30 Australia niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego I kw. -10,5 mld AUD -9,95 mld AUD -14,7 mld AUD -14 mld AUD
06:30 Australia wysokie znaczenie Decyzja RBA ws. stóp procentowych czerwiec 1,50% 1,50% 1,50%
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. maj 54,3 54,3 57,4
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. maj 52,1 52,1 53
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. maj 53,8 53,9 54,7
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla usług maj 54 53 52,8
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. kwiecień 0,1% m/m 0,5% m/m 0,4% m/m 0,1% m/m
15:00 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla usług maj 58,6 57,5 56,8
Środa, 6 czerwiec 2018
03:30 Australia wysokie znaczenie PKB s.a. I kw. 1% k/k 0,8% k/k 0,5% k/k 0,4% k/k
09:15 Szwajcaria wysokie znaczenie Inflacja CPI maj 1% r/r 0,9% r/r 0,8% r/r
12:25 Polska wysokie znaczenie Stopa referencyjna czerwiec 1,50% 1,50% 1,50%
14:30 USA niskie znaczenie Jednostkowe koszty pracy - fin. I kw. 2,9% k/k 2,8% k/k 2,1% k/k
14:30 USA niskie znaczenie Wydajność pracy - fin. I kw. 0,4% k/k 0,6% k/k 0,3% k/k
14:30 Kanada średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego kwiecień -1,9 mld CAD -3,4 mld CAD -3,9 mld CAD -4,14 mld CAD
14:30 USA wysokie znaczenie Bilans handlu zagranicznego kwiecień -46,2 mld USD -49,1 mld USD -47,2 mld USD -49 mld USD
16:00 Polska niskie znaczenie Komunikat po posiedzeniu RPP czerwiec
16:00 Kanada wysokie znaczenie Indeks Ivey PMI s.a. maj 62,5 69,7 71,5
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 2,2 mln brk 0,8 mln brk 0,6 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 4,6 mln brk 0,6 mln brk 0,5 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 2,1 mln brk -1,8 mln brk -3,6 mln brk
Czwartek, 7 czerwiec 2018
03:30 Australia niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego kwiecień 0,98 mld AUD 1 mld AUD 1,73 mld AUD 1,53 mld AUD
07:45 Szwajcaria średnie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. maj 2,6% 2,6% 2,7%
08:00 Niemcy średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle s.a. kwiecień -2,5% m/m 0,6% m/m -1,1% m/m -0,9% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. kwiecień -4,95 mld EUR -5,1 mld EUR -5 mld EUR -5,3 mld EUR
11:00 Strefa Euro wysokie znaczenie PKB s.a. - fin. I kw. 0,4% k/k 0,4% k/k 0,7% k/k
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 222 tys. 225 tys. 223 tys. 221 tys.
21:00 USA niskie znaczenie Kredyt konsumencki kwiecień 9,3 mld USD 14 mld USD 12,3 mld USD 11,6 mld USD
Piątek, 8 czerwiec 2018
01:50 Japonia średnie znaczenie PKB s.a. - fin. I kw. -0,2% k/k -0,2% k/k 0,3% k/k 0,1% k/k
01:50 Japonia niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego n.s.a. kwiecień 1845,1 mld JPY 2100 mld JPY 3122,3 mld JPY
08:00 Niemcy średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. kwiecień -1% m/m 0,2% m/m 1,7% m/m 1% m/m
08:00 Niemcy niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. kwiecień 19,4 mld EUR 20,5 mld EUR 21,6 mld EUR 22 mld EUR
08:45 Francja niskie znaczenie Produkcja przemysłowa kwiecień -0,5% m/m 0,0% m/m -0,4% m/m
14:30 Kanada niskie znaczenie Stopa bezrobocia maj 5,8% 5,8% 5,8%
14:30 Kanada wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia maj -7,5 tys. 20 tys. -1,1 tys.
16:00 USA niskie znaczenie Zapasy hurtowników kwiecień 0,1% m/m 0,0% m/m 0,3% m/m