Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Wtorek, 29 maj 2018
01:30 Japonia niskie znaczenie Stopa bezrobocia kwiecień 2,5% 2,5% 2,5%
08:00 Szwajcaria niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego kwiecień 2,29 mld CHF 2,23 mld CHF 1,69 mld CHF 1,77 mld CHF
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 kwiecień 3,9% r/r 3,9% r/r 3,7% r/r
10:01 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania gospodarstw domowych maj 100 101 100 101
15:00 USA niskie znaczenie Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii marzec 6,8% r/r 6,5% r/r 6,8% r/r
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks zaufania konsumentów - Conference Board maj 128 128 125,6 128,7
Środa, 30 maj 2018
01:50 Japonia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna kwiecień 1,6% r/r 1% r/r 1% r/r
02:00 Japonia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda)
08:00 Niemcy niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. kwiecień 2,3% m/m 0,6% m/m -0,4% m/m -0,6% m/m
08:00 Niemcy niskie znaczenie Ceny importu kwiecień 0,6% m/m 0,7% m/m 0,0% m/m
08:00 Niemcy niskie znaczenie Ceny importu kwiecień 0,6% r/r 0,8% r/r -0,1% r/r
08:45 Francja średnie znaczenie Wydatki konsumentów kwiecień -1,5% m/m -0,2% m/m 0,1% m/m
08:45 Francja średnie znaczenie PKB s.a. - rew. I kw. 0,2% k/k 0,3% k/k 0,7% k/k
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC maj 167,3 167 166,6
09:00 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks instytutu KOF maj 100 104,5 103,3 105,3
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC maj 69,9 69,3 69,9
09:55 Niemcy niskie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. maj 5,2% 5,3% 5,3%
10:00 Polska wysokie znaczenie PKB n.s.a. - fin. I kw. 5,2% r/r 5,1% r/r 4,9% r/r
10:00 Polska wysokie znaczenie Inflacja CPI - wst. maj 1,7% r/r 1,9% r/r 1,6% r/r
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów producentów maj 6,8 6,7 7,3 7,1
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w gospodarce maj 112,5 112,1 112,7
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w usługach maj 14,3 14,5 14,7 14,9
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów biznesu maj 1,45 1,3 1,39 1,35
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów konsumentów maj 0,2 0,2 0,4
14:06 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - wst. maj 2,2% r/r 1,8% r/r 1,4% r/r
14:06 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - wst. maj 2,2% r/r 2% r/r 1,6% r/r
14:15 USA wysokie znaczenie Raport ADP maj 178 tys. 189 tys. 163 tys. 204 tys.
14:30 USA średnie znaczenie Deflator PKB - rew. I kw. 1,9% k/k 2% k/k 2,3% k/k
14:30 USA średnie znaczenie PCE core - rew. I kw. 2,3% k/k 2,5% k/k 1,9% k/k
14:30 Kanada średnie znaczenie Inflacja IPPI kwiecień 2,4% r/r 2,4% r/r 2,3% r/r
14:30 USA wysokie znaczenie PKB (annualizowany) - rew. I kw. 2,2% 2,3% 2,9%
14:30 Kanada średnie znaczenie Saldo rachunku bieżącego I kw. -19,5 mld CAD -18,2 mld CAD -16,5 mld CAD -16,35 mld CAD
16:00 Kanada wysokie znaczenie Decyzja BoC ws. stóp procentowych maj 1,25% 1,25% 1,25%
16:45 Szwajcaria wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa SNB (Thomas Jordan)
20:00 USA średnie znaczenie Beżowa Księga maj
Czwartek, 31 maj 2018
01:50 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - wst. kwiecień 0,3% m/m 1,2% m/m 1,4% m/m
07:45 Szwajcaria wysokie znaczenie PKB s.a. I kw. 0,6% k/k 0,5% k/k 0,6% k/k
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - wst. maj 2,3% r/r 2% r/r 1,8% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja PPI kwiecień 1,7% r/r 2% r/r 2,5% r/r
09:15 Szwajcaria niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. kwiecień 0,0% m/m 0,2% m/m 0,1% m/m
10:30 Wlk. Brytania niskie znaczenie Podaż pieniądza M4 kwiecień 0,2% m/m -1,1% m/m -1,4% m/m
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP - dane szacunkowe maj 1,9% r/r 1,6% r/r 1,2% r/r
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Stopa bezrobocia kwiecień 8,5% 8,5% 8,6% 8,5%
14:30 USA średnie znaczenie Wydatki Amerykanów kwiecień 0,6% m/m 0,4% m/m 0,5% m/m 0,4% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Dochody Amerykanów kwiecień 0,3% m/m 0,3% m/m 0,2% m/m 0,3% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Miesięczny PKB marzec 0,3% m/m 0,2% m/m 0,4% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie PKB I kw. 0,3% k/k 0,4% k/k
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 221 tys. 226 tys. 234 tys.
15:45 USA średnie znaczenie Indeks Chicago PMI maj 62,7 58 57,6
16:00 USA średnie znaczenie Indeks podpisanych umów kupna domów kwiecień -1,3% m/m 0,4% m/m 0,6% m/m 0,4% m/m
17:00 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -3,6 mln brk -1,2 mln brk 5,78 mln brk
17:00 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 0,5 mln brk -1 mln brk 1,9 mln brk
17:00 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 0,6 mln brk -1,1 mln brk -0,95 mln brk
Piątek, 1 czerwiec 2018
02:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. maj 52,8 52,5 53,8
09:00 Polska średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu maj 53,3 53,3 53,9
09:30 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu maj 62,4 62,6 63,6
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. maj 54,4 55,1 53,8
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. maj 56,9 56,8 58,1
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. maj 55,5 55,5 56,2
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu maj 54,4 53,5 53,9
14:00 Polska niskie znaczenie Protokół z posiedzenia RPP maj
14:30 USA niskie znaczenie Płaca godzinowa maj 0,3% m/m 0,2% m/m 0,1% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Stopa bezrobocia maj 3,8% 3,9% 3,9%
14:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym maj 223 tys. 185 tys. 159 tys. 164 tys.
14:30 USA niskie znaczenie Długość tygodnia pracy maj 34,5godz. 34,5godz. 34,5godz.
15:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. maj 56,4 56,6 56,5
16:00 USA niskie znaczenie Wydatki na inwestycje budowlane kwiecień 1,8% m/m 0,8% m/m -1,7% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla przemysłu maj 58,7 58,1 57,3