Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 21 maj 2018
01:50 Japonia średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego kwiecień 626 mld JPY 406 mld JPY 797,3 mld JPY
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC maj 106,1 105,9 105,7
10:00 Polska niskie znaczenie Ceny produkcji sprzedanej przemysłu kwiecień 1,1% r/r 0,75% r/r 0,5% r/r 0,3% r/r
10:00 Polska wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa kwiecień 9,3% r/r 9,5% r/r 1,6% r/r 1,8% r/r
Wtorek, 22 maj 2018
10:00 Polska niskie znaczenie Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS maj 109,3 108 108,2
11:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż hurtowników marzec 1,1% m/m 0,6% m/m -0,4% m/m -0,8% m/m
Środa, 23 maj 2018
02:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. maj 52,5 53,6 53,8
07:30 Francja niskie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. I kw. 9,2% 8,8% 9% 8,9%
09:00 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. maj 54,3 57,2 57,4
09:00 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. maj 55,1 53,7 53,8
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. maj 56,8 57,8 58,1
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. maj 52,1 53 53
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. maj 55,5 56 56,2
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. maj 53,9 54,6 54,7
10:00 Australia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe)
10:00 Polska średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna kwiecień 4,6% r/r 8,1% r/r 9,2% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI kwiecień 2,4% r/r 2,1% r/r 2,7% r/r 2,2% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI kwiecień 2,1% r/r 2,2% r/r 2,3% r/r
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Inflacja CPI kwiecień 2,4% r/r 2,5% r/r 2,5% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja PPI kwiecień 2,7% r/r 2,4% r/r 2,7% r/r 2,4% r/r
15:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. maj 56,6 56,5 56,5
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż nowych domów kwiecień 662 tys. 679 tys. 672 tys. 694 tys.
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 5,78 mln brk -1,6 mln brk -1,4 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 1,9 mln brk -1,4 mln brk -3,8 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -0,95 mln brk -1,3 mln brk -0,1 mln brk
20:00 USA wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia FOMC maj
Czwartek, 24 maj 2018
08:00 Niemcy wysokie znaczenie PKB s.a. - fin. I kw. 0,3% k/k 0,3% k/k 0,6% k/k
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania biznesu maj 109 108 109
10:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna kwiecień 1,6% m/m 0,7% m/m -1,1% m/m -1,2% m/m
13:30 Strefa Euro wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia ECB kwiecień
14:00 Polska niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 kwiecień 5,7% r/r 5,85% r/r 5,8% r/r
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 234 tys. 220 tys. 223 tys. 222 tys.
15:00 USA niskie znaczenie Indeks cen nieruchomości - FHFA marzec 0,1% m/m 0,4% m/m 0,8% m/m 0,6% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż domów na rynku wtórnym kwiecień 5,46 mln 5,57 mln 5,60 mln
20:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
Piątek, 25 maj 2018
01:30 Japonia niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio maj 0,5% r/r 0,6% r/r 0,6% r/r
10:00 Niemcy wysokie znaczenie Indeks instytutu Ifo maj 102,2 101,9 102,2 102,1
10:00 Polska niskie znaczenie Stopa bezrobocia kwiecień 6,3% 6,3% 6,6%
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie PKB s.a. - rew. I kw. 0,1% k/k 0,1% k/k 0,4% k/k
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst. kwiecień 0,9% m/m 0,5% m/m 0,4% m/m 0,1% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst. kwiecień -1,7% m/m -1,4% m/m 2,7% m/m 2,6% m/m
15:20 USA wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)
15:20 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - fin. maj 98 98,8 98,8