Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 14 maj 2018
10:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
14:00 Polska niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego marzec -982 mln EUR -1049 mln EUR -972 mln EUR -1017 mln EUR
Wtorek, 15 maj 2018
03:30 Australia wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia RBA maj
08:00 Niemcy wysokie znaczenie PKB s.a. - wst. I kw. 0,3% k/k 0,4% k/k 0,6% k/k
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - fin. kwiecień 1,8% r/r 1,8% r/r 1,7% r/r
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC kwiecień 81,5 81,5
09:15 Szwajcaria średnie znaczenie Ceny producentów i importu kwiecień 2,7% r/r 2% r/r
10:00 Polska wysokie znaczenie PKB n.s.a. - wst. I kw. 5,1% r/r 4,8% r/r 4,9% r/r 5,1% r/r
10:00 Polska wysokie znaczenie Inflacja CPI - fin. kwiecień 1,6% r/r 1,6% r/r 1,3% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Stopa bezrobocia marzec 4,2% 4,2% 4,2%
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych kwiecień 31,2 tys. 7,5 tys. 15,7 tys. 11,6 tys.
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. marzec 0,5% m/m 0,6% m/m -0,9% m/m -0,8% m/m
11:00 Strefa Euro wysokie znaczenie PKB s.a. - rew. I kw. 0,4% k/k 0,4% k/k 0,7% k/k
11:00 Niemcy średnie znaczenie Indeks instytutu ZEW maj -8,2 -8,2 -8,2
14:30 USA wysokie znaczenie Sprzedaż bez samochodów kwiecień 0,3% m/m 0,5% m/m 0,4% m/m 0,2% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna kwiecień 0,3% m/m 0,3% m/m 0,8% m/m 0,6% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Indeks NY Empire State maj 20,1 15 15,8
16:00 USA niskie znaczenie Zapasy niesprzedanych towarów marzec 0,0% m/m 0,1% m/m 0,6% m/m
16:00 USA niskie znaczenie Indeks rynku nieruchomości - NAHB maj 70 69 68 69
22:00 USA średnie znaczenie Napływ kapitałów długoterminowych marzec 61,8 mld USD 49 mld USD
Środa, 16 maj 2018
01:50 Japonia średnie znaczenie PKB s.a. - wst. I kw. -0,2% k/k 0,0% k/k 0,1% k/k 0,4% k/k
06:30 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - fin. marzec 1,4% m/m 1,2% m/m 0,0% m/m
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - fin. kwiecień 1,4% r/r 1,4% r/r 1,5% r/r
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - fin. kwiecień 1,6% r/r 1,6% r/r 1,6% r/r
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja bazowa HICP kwiecień 1,1% r/r 1,1% r/r 1,3% r/r
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP kwiecień 1,2% r/r 1,2% r/r 1,3% r/r
12:45 Polska wysokie znaczenie Stopa referencyjna maj 1,50% 1,50% 1,50%
14:00 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja - 15% średnia obcięta kwiecień 1,5% r/r 1,2% r/r
14:00 Polska średnie znaczenie Inflacja bez cen żywności i energii kwiecień 0,6% r/r 0,6% r/r 0,7% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen najbardziej zmiennych kwiecień 1,2% r/r 1,0% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen administrowanych kwiecień 1,7% r/r 1,5% r/r
14:30 USA wysokie znaczenie Rozpoczęte budowy domów kwiecień 1287 tys. 1324 tys. 1336 tys. 1319 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie Pozwolenia na budowę domów kwiecień 1352 tys. 1350 tys. 1377 tys. 1354 tys.
15:15 USA wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa kwiecień 0,7% m/m 0,6% m/m 0,7% m/m 0,5% m/m
15:15 USA średnie znaczenie Wykorzystanie mocy produkcyjnych kwiecień 78% 78,4% 77,6% 78%
16:00 Polska niskie znaczenie Komunikat po posiedzeniu RPP maj
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -1,4 mln brk -1,5 mln brk -2,2 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -3,8 mln brk -1 mln brk -2,2 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -0,1 mln brk -1,8 mln brk -3,8 mln brk
Czwartek, 17 maj 2018
01:50 Japonia średnie znaczenie Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia marzec -3,9% m/m -3% m/m 2,1% m/m
03:30 Australia niskie znaczenie Stopa bezrobocia kwiecień 5,6% 5,5% 5,5%
14:30 USA średnie znaczenie Indeks Fed z Filadelfii maj 34,4 21 23,2
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 222 tys. 216 tys. 211 tys.
16:00 USA niskie znaczenie Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board kwiecień 0,4% 0,4% 0,3%
Piątek, 18 maj 2018
01:30 Japonia średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI kwiecień 0,7% r/r 0,8% r/r 0,9% r/r
01:30 Japonia wysokie znaczenie Inflacja CPI kwiecień 0,6% r/r 1,1% r/r
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja PPI kwiecień 2% r/r 1,8% r/r 1,9% r/r
10:00 Polska średnie znaczenie Wynagrodzenie kwiecień 7,8% r/r 7,1% r/r 6,7% r/r
10:00 Polska niskie znaczenie Zatrudnienie kwiecień 3,7% r/r 3,7% r/r 3,7% r/r
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego s.a. marzec 32 mld EUR 35,1 mld EUR 36,8 mld EUR 35,1 mld EUR
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. marzec 21,2 mld EUR 20,7 mld EUR 21 mld EUR
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna marzec 0,6% m/m 0,4% m/m 0,5% m/m 0,4% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż bez samochodów marzec -0,2% m/m 0,4% m/m 0,0% m/m
14:30 Kanada niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI kwiecień 1,5% r/r 1,4% r/r
14:30 Kanada wysokie znaczenie Inflacja CPI kwiecień 2,2% r/r 2,3% r/r 2,3% r/r