Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 7 maj 2018
01:50 Japonia średnie znaczenie Protokół z posiedzenia BoJ marzec
08:00 Niemcy średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle s.a. marzec -0,9% m/m 0,5% m/m -0,2% m/m 0,3% m/m
09:15 Szwajcaria wysokie znaczenie Inflacja CPI kwiecień 0,8% r/r 0,9% r/r 0,8% r/r
21:00 USA niskie znaczenie Kredyt konsumencki marzec 11,6 mld USD 16 mld USD 13,6 mld USD 10,6 mld USD
Wtorek, 8 maj 2018
01:30 Japonia niskie znaczenie Wydatki gospodarstw domowych marzec -0,7% r/r 1,1% r/r 0,1% r/r
03:30 Australia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna marzec 0,0% m/m 0,2% m/m 0,6% m/m
07:45 Szwajcaria średnie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. kwiecień 2,7% 2,9% 2,8% 2,9%
08:00 Niemcy średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. marzec 1% m/m 0,8% m/m -1,7% m/m -1,6% m/m
08:00 Niemcy niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. marzec 22 mld EUR 20 mld EUR 19,4 mld EUR 19,2 mld EUR
09:15 USA wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)
Środa, 9 maj 2018
08:45 Francja niskie znaczenie Produkcja przemysłowa marzec -0,4% m/m 0,3% m/m 1,2% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI kwiecień 0,2% m/m 0,2% m/m 0,3% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Inflacja PPI kwiecień 0,1% m/m 0,3% m/m 0,3% m/m
16:00 USA niskie znaczenie Zapasy hurtowników marzec 0,3% m/m 0,5% m/m 1% m/m
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -3,8 mln brk -1,4 mln brk -3,9 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -2,2 mln brk -1 mln brk 1,2 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -2,2 mln brk -1,2 mln brk 6,2 mln brk
Czwartek, 10 maj 2018
01:50 Japonia niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego n.s.a. marzec 3122,3 mld JPY 3010 mld JPY 2076 mld JPY
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Produkcja przemysłowa marzec 0,1% m/m 0,1% m/m 0,1% m/m
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego marzec -12,3 mld GBP -11,25 mld GBP -10,4 mld GBP -10,2 mld GBP
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Stopa procentowa maj 0,50% 0,50% 0,50%
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Kwartalny raport BoE nt. inflacji I kw.
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia BoE maj
14:30 USA wysokie znaczenie Inflacja CPI kwiecień 0,2% m/m 0,3% m/m -0,1% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Inflacja bazowa CPI kwiecień 0,1% m/m 0,2% m/m 0,2% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 211 tys. 220 tys. 211 tys.
20:00 USA niskie znaczenie Budżet federalny kwiecień 214,3 mld USD 160 mld USD -208,7 mld USD
Piątek, 11 maj 2018
03:30 Australia niskie znaczenie Kredyt hipoteczny marzec -2,2% m/m -1,9% m/m -0,2% m/m
14:30 USA niskie znaczenie Ceny importu kwiecień 0,3% m/m 0,5% m/m -0,2% m/m 0,0% m/m
14:30 USA niskie znaczenie Ceny eksportu kwiecień 0,6% m/m 0,3% m/m 0,3% m/m
14:30 Kanada niskie znaczenie Stopa bezrobocia kwiecień 5,8% 5,8% 5,8%
14:30 Kanada wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia kwiecień -1,1 tys. 17,8 tys. 32,3 tys.
15:15 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - wst. maj 98,8 99,5 98,8