Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 30 kwiecień 2018
03:00 Australia niskie znaczenie Inflacja konsumencka - Melbourne Institute kwiecień 0,5% m/m 0,1% m/m
08:00 Niemcy niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. marzec -0,6% m/m 0,8% m/m -0,2% m/m -0,7% m/m
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC kwiecień 69,9 69,4 69,3
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC kwiecień 166,6 168,9 169,2
09:00 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks instytutu KOF kwiecień 105,3 105,5 105,1 106
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 marzec 3,7% r/r 4,1% r/r 4,2% r/r
14:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - wst. kwiecień 1,4% r/r 1,5% r/r 1,5% r/r
14:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - wst. kwiecień 1,6% r/r 1,6% r/r 1,6% r/r
14:30 USA średnie znaczenie Wydatki Amerykanów marzec 0,4% m/m 0,4% m/m 0% m/m 0,2% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Dochody Amerykanów marzec 0,3% m/m 0,4% m/m 0,3% m/m 0,4% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Inflacja IPPI marzec 2,3% r/r 2,3% r/r 1,9% r/r
15:45 USA średnie znaczenie Indeks Chicago PMI kwiecień 57,6 57,9 57,4
16:00 USA średnie znaczenie Indeks podpisanych umów kupna domów marzec 0,4% m/m 0,9% m/m 2,8% m/m 3,1% m/m
Wtorek, 1 maj 2018
02:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. kwiecień 53,8 53,3 53,1
06:30 Australia wysokie znaczenie Decyzja RBA ws. stóp procentowych maj 1,50% 1,50% 1,50%
10:30 Wlk. Brytania niskie znaczenie Podaż pieniądza M4 marzec -1,4% m/m -0,4% m/m -0,3% m/m
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu kwiecień 53,9 54,8 54,9 55,1
14:30 Kanada średnie znaczenie Miesięczny PKB luty 0,4% m/m 0,3% m/m -0,1% m/m
15:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. kwiecień 56,5 56,5 55,6
16:00 USA niskie znaczenie Wydatki na inwestycje budowlane marzec -1,7% m/m 0,4% m/m 1% m/m 0,1% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla przemysłu kwiecień 57,3 58,6 59,3
Środa, 2 maj 2018
09:00 Polska średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu kwiecień 53,9 53,2 53,7
09:15 Szwajcaria niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. marzec 0,1% m/m 0,3% m/m
09:30 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu kwiecień 63,6 60 60,3
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. kwiecień 53,8 53,4 53,7
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. kwiecień 58,1 58,1 58,2
10:00 Polska wysokie znaczenie Inflacja CPI - wst. kwiecień 1,6% r/r 1,5% r/r 1,3% r/r
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. kwiecień 56,2 56 56,6
11:00 Strefa Euro wysokie znaczenie PKB s.a. - wst. I kw. 0,4% k/k 0,5% k/k 0,7% k/k 0,6% k/k
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Stopa bezrobocia marzec 8,5% 8,5% 8,5%
14:15 USA wysokie znaczenie Raport ADP kwiecień 204 tys. 200 tys. 228 tys. 241 tys.
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 6,2 mln brk 0,8 mln brk 2,2 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 1,2 mln brk -0,6 mln brk 0,8 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -3,9 mln brk 1,3 mln brk -2,6 mln brk
20:00 USA wysokie znaczenie Decyzja FOMC ws. stóp procentowych maj 1,50-1,75% 1,50-1,75% 1,50-1,75%
Czwartek, 3 maj 2018
03:30 Australia niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego marzec 1,53 mld AUD 0,5 mld AUD 1,35 mld AUD 0,83 mld AUD
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla usług kwiecień 52,8 53,5 51,7
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Inflacja PPI marzec 2,1% r/r 2,1% r/r 1,6% r/r
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP - dane szacunkowe kwiecień 1,2% r/r 1,3% r/r 1,3% r/r 1,4% r/r
14:30 USA niskie znaczenie Wydajność pracy - wst. I kw. 0,7% k/k 0,9% k/k 0,3% k/k 0,0% k/k
14:30 USA niskie znaczenie Jednostkowe koszty pracy - wst. I kw. 2,7% k/k 2,9% k/k 2,1% k/k 2,5% k/k
14:30 USA wysokie znaczenie Bilans handlu zagranicznego marzec -49 mld USD -50 mld USD -57,7 mld USD -57,6 mld USD
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 211 tys. 225 tys. 209 tys.
14:30 Kanada średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego marzec -4,14 mld CAD -2,24 mld CAD -2,93 mld CAD -2,7 mld CAD
16:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - fin. marzec 0,1% m/m 0,0% m/m 0,9% m/m
16:00 USA średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle marzec 1,6% m/m 1,4% m/m 1,6% m/m 1,2% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin. marzec 2,6% m/m 2,6% m/m 3,5% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla usług kwiecień 56,8 58,1 58,8
18:00 Szwajcaria wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa SNB (Thomas Jordan)
Piątek, 4 maj 2018
03:30 Australia wysokie znaczenie Raport RBA nt. polityki monetarnej II kw.
08:45 Francja niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. marzec -5,3 mld EUR -4,8 mld EUR -5,05 mld EUR -5,2 mld EUR
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. kwiecień 57,4 57,4 56,9
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. kwiecień 53 54,1 53,9
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. kwiecień 54,7 55 54,9
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. marzec 0,1% m/m 0,6% m/m 0,3% m/m 0,1% m/m
14:30 USA niskie znaczenie Płaca godzinowa kwiecień 0,1% m/m 0,2% m/m 0,2% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym kwiecień 164 tys. 192 tys. 135 tys. 103 tys.
14:30 USA niskie znaczenie Długość tygodnia pracy kwiecień 34,5godz. 34,5godz. 34,5godz.
14:30 USA wysokie znaczenie Stopa bezrobocia kwiecień 3,9% 4% 4,1%
16:00 Kanada wysokie znaczenie Indeks Ivey PMI s.a. kwiecień 71,5 59,8