Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 23 kwiecień 2018
02:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. kwiecień 53,3 53,4 53,1
09:00 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. kwiecień 53,4 53,5 53,7
09:00 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. kwiecień 57,4 56,5 56,9
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. kwiecień 58,1 57,5 58,2
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. kwiecień 54,1 53,7 53,9
10:00 Polska średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna marzec 9,2% r/r 8,1% r/r 7,9% r/r
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. kwiecień 56 56,1 56,6
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. kwiecień 55 54,6 54,9
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż hurtowników luty -0,8% m/m 0,5% m/m 0,3% m/m 0,1% m/m
15:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. kwiecień 56,5 55 55,6
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż domów na rynku wtórnym marzec 5,60 mln 5,55 mln 5,54 mln
Wtorek, 24 kwiecień 2018
03:30 Australia wysokie znaczenie Inflacja CPI I kw. 0,4% k/k 0,5% k/k 0,6% k/k
08:00 Szwajcaria niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego marzec 1,77 mld CHF 3,23 mld CHF 3,08 mld CHF 3,14 mld CHF
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania biznesu kwiecień 109 110 110 111
10:00 Niemcy wysokie znaczenie Indeks instytutu Ifo kwiecień 102,1 102,7 103,3 114,7
14:00 Polska niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 marzec 5,8% r/r 5,25% r/r 4,9% r/r
15:00 USA niskie znaczenie Indeks cen nieruchomości - FHFA luty 0,6% m/m 0,5% m/m 0,9% m/m 0,8% m/m
15:00 USA niskie znaczenie Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii luty 6,8% r/r 6,3% r/r 6,4% r/r
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks zaufania konsumentów - Conference Board kwiecień 128,7 126 127 127,7
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż nowych domów marzec 694 tys. 630 tys. 667 tys. 618 tys.
Środa, 25 kwiecień 2018
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania gospodarstw domowych kwiecień 101 100 100
10:00 Polska niskie znaczenie Stopa bezrobocia marzec 6,6% 6,6% 6,8%
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 0,8 mln brk -1 mln brk -3 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 2,2 mln brk -2,6 mln brk -1,1 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -2,6 mln brk -0,3 mln brk -3,1 mln brk
Czwartek, 26 kwiecień 2018
13:45 Strefa Euro wysokie znaczenie Stopa refinansowa kwiecień 0,0% 0,0% 0,0%
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst. marzec 0,0% m/m 0,5% m/m 0,9% m/m 1% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst. marzec 2,6% m/m 1,4% m/m 3,5% m/m 3% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 209 tys. 231 tys. 233 tys. 232 tys.
14:30 Strefa Euro wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB kwiecień
Piątek, 27 kwiecień 2018
01:30 Japonia niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio kwiecień 0,6% r/r 0,8% r/r 0,8% r/r
01:30 Japonia niskie znaczenie Stopa bezrobocia marzec 2,5% 2,5% 2,5%
01:50 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - wst. marzec 1,2% m/m 0,5% m/m 0,0% m/m
01:50 Japonia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna marzec 1% r/r 1,7% r/r 1,7% r/r 1,6% r/r
03:30 Australia średnie znaczenie Inflacja PPI I kw. 0,5% k/k 0,4% k/k 0,6% k/k
05:03 Japonia wysokie znaczenie Decyzja BoJ ws. stóp procentowych kwiecień -0,1% -0,1% -0,1%
07:30 Francja średnie znaczenie PKB s.a. - wst. I kw. 0,3% k/k 0,4% k/k 0,7% k/k
08:00 Niemcy niskie znaczenie Ceny importu marzec 0,0% m/m 0,1% m/m -0,6% m/m
08:00 Niemcy niskie znaczenie Ceny importu marzec -0,1% r/r 0,0% r/r -0,6% r/r
08:30 Japonia wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu BOJ kwiecień
08:45 Francja średnie znaczenie Wydatki konsumentów marzec 0,1% m/m 0,9% m/m 2,5% m/m 2,4% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja PPI marzec 2,5% r/r 1,6% r/r 1,5% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - wst. kwiecień 1,8% r/r 1,7% r/r 1,7% r/r
09:55 Niemcy niskie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. kwiecień 5,3% 5,3% 5,3%
10:00 Szwajcaria wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa SNB (Thomas Jordan)
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie PKB s.a. - wst. I kw. 0,1% k/k 0,3% k/k 0,4% k/k
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów konsumentów kwiecień 0,4 -0,1 0,1
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w gospodarce kwiecień 112,7 112 112,7 112,6
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w usługach kwiecień 14,9 15,5 15,9 16,3
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów biznesu kwiecień 1,35 1,27 1,44 1,34
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów producentów kwiecień 7,1 5,8 7 6,4
14:00 Polska niskie znaczenie Protokół z posiedzenia RPP kwiecień
14:30 USA niskie znaczenie Indeks kosztów zatrudnienia I kw. 0,8% k/k 0,7% k/k 0,6% k/k
14:30 USA średnie znaczenie PCE core - wst. I kw. 2,5% k/k 2,3% k/k 1,9% k/k
14:30 USA średnie znaczenie Deflator PKB - wst. I kw. 2% k/k 2,2% k/k 2,3% k/k
14:30 USA wysokie znaczenie PKB (annualizowany) - wst. I kw. 2,3% 2% 2,9%
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - fin. kwiecień 98,8 98 101,4