Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 16 kwiecień 2018
09:15 Szwajcaria średnie znaczenie Ceny producentów i importu marzec 2% r/r 2,3% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen najbardziej zmiennych marzec 1,0% r/r 1,2% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen administrowanych marzec 1,5% r/r 1,5% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja - 15% średnia obcięta marzec 1,2% r/r 1,3% r/r
14:00 Polska średnie znaczenie Inflacja bez cen żywności i energii marzec 0,7% r/r 0,6% r/r 0,8% r/r
14:30 USA wysokie znaczenie Sprzedaż bez samochodów marzec 0,2% m/m 0,2% m/m 0,2% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna marzec 0,6% m/m 0,4% m/m -0,1% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Indeks NY Empire State kwiecień 15,8 18,6 22,5
16:00 USA niskie znaczenie Zapasy niesprzedanych towarów luty 0,6% m/m 0,6% m/m 0,6% m/m
16:00 USA niskie znaczenie Indeks rynku nieruchomości - NAHB kwiecień 69 70 70
22:00 USA średnie znaczenie Napływ kapitałów długoterminowych luty 49 mld USD 61,4 mld USD 62,1 mld USD
Wtorek, 17 kwiecień 2018
03:30 Australia wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia RBA kwiecień
06:30 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - fin. luty 0,0% m/m 4,1% m/m -6,8% m/m
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych marzec 11,6 tys. 5 tys. 15,1 tys. 9,2 tys.
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Stopa bezrobocia luty 4,2% 4,3% 4,3%
11:00 Niemcy średnie znaczenie Indeks instytutu ZEW kwiecień -8,2 -1 5,1
14:30 USA wysokie znaczenie Pozwolenia na budowę domów marzec 1354 tys. 1323 tys. 1321 tys. 1298 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie Rozpoczęte budowy domów marzec 1319 tys. 1262 tys. 1295 tys. 1236 tys.
15:15 USA wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa marzec 0,5% m/m 0,4% m/m 1% m/m 1,1% m/m
15:15 USA średnie znaczenie Wykorzystanie mocy produkcyjnych marzec 78% 77,9% 78,1%
Środa, 18 kwiecień 2018
01:50 Japonia średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego marzec 797,3 mld JPY 498 mld JPY 2,6 mld JPY 3,4 mld JPY
10:00 Polska średnie znaczenie Wynagrodzenie marzec 6,7% r/r 6,5% r/r 6,8% r/r
10:00 Polska niskie znaczenie Zatrudnienie marzec 3,7% r/r 3,7% r/r 3,7% r/r
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Inflacja CPI marzec 2,5% r/r 2,7% r/r 2,7% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI marzec 2,3% r/r 2,5% r/r 2,4% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI marzec 2,2% r/r 2,2% r/r 2,5% r/r 2,4% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja PPI marzec 2,4% r/r 2,4% r/r 2,6% r/r
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP marzec 1,3% r/r 1,4% r/r 1,1% r/r
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja bazowa HICP marzec 1,3% r/r 1,3% r/r 1,2% r/r
16:00 Kanada wysokie znaczenie Decyzja BoC ws. stóp procentowych kwiecień 1,25% 1,25% 1,25%
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -3 mln brk -1 mln brk 0,5 mln brk
16:30 Kanada średnie znaczenie Raport Banku Kanady nt. polityki monetarnej I kw.
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -1,1 mln brk -1,9 mln brk 3,3 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -3,1 mln brk -0,5 mln brk -1 mln brk
17:15 Kanada średnie znaczenie Konferencja prasowa Banku Kanady I kw.
20:00 USA średnie znaczenie Beżowa Księga kwiecień
Czwartek, 19 kwiecień 2018
03:30 Australia niskie znaczenie Stopa bezrobocia marzec 5,5% 5,5% 5,5% 5,6%
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC kwiecień 105,7 105,7
10:00 Polska niskie znaczenie Ceny produkcji sprzedanej przemysłu marzec 0,3% r/r 0,0% r/r -0,1% r/r -0,2% r/r
10:00 Polska wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa marzec 1,8% r/r 2,9% r/r 7,4% r/r
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego s.a. luty 35,1 mld EUR 32,3 mld EUR 39 mld EUR 37,6 mld EUR
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna marzec -1,2% m/m -0,5% m/m 0,8% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 232 tys. 230 tys. 233 tys.
14:30 USA średnie znaczenie Indeks Fed z Filadelfii kwiecień 23,2 20,1 22,3
16:00 USA niskie znaczenie Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board marzec 0,3% 0,3% 0,7% 0,6%
Piątek, 20 kwiecień 2018
01:30 Japonia średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI marzec 0,9% r/r 0,9% r/r 1% r/r
01:30 Japonia wysokie znaczenie Inflacja CPI marzec 1,1% r/r 1,5% r/r
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja PPI marzec 1,9% r/r 2% r/r 1,8% r/r
10:00 Polska niskie znaczenie Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS kwiecień 108,2 110,4 110,8
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż bez samochodów luty 0,0% m/m 0,3% m/m 1% m/m 0,9% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna luty 0,4% m/m 0,5% m/m 0,1% m/m 0,3% m/m
14:30 Kanada niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI marzec 1,4% r/r 1,5% r/r
14:30 Kanada wysokie znaczenie Inflacja CPI marzec 2,3% r/r 2,4% r/r 2,2% r/r