Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 2 kwiecień 2018
01:50 Japonia średnie znaczenie Indeks Tankan dla usług I kw. 23 24 23
01:50 Japonia średnie znaczenie Indeks Tankan dla przemysłu I kw. 24 25 25
02:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. marzec 53,1 53,2 54,1
03:00 Australia niskie znaczenie Inflacja konsumencka - Melbourne Institute marzec 0,1% m/m -0,1% m/m
15:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. marzec 55,6 55,7 55,3
16:00 USA niskie znaczenie Wydatki na inwestycje budowlane luty 0,1% m/m 0,6% m/m 0,0% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla przemysłu marzec 59,3 60,8
Wtorek, 3 kwiecień 2018
06:30 Australia wysokie znaczenie Decyzja RBA ws. stóp procentowych kwiecień 1,50% 1,50% 1,50%
08:00 Niemcy niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. luty -0,7% m/m 0,8% m/m -0,3% m/m -0,7% m/m
09:00 Polska średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu marzec 53,7 53,2 53,7
09:15 Szwajcaria niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. luty 0,3% m/m -0,7% m/m
09:30 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu marzec 60,3 64,3 65,5
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. marzec 53,7 53,6 55,9
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. marzec 58,2 58,4 60,6
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. marzec 56,6 56,6 58,6
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu marzec 55,1 54,5 55 55,2
Środa, 4 kwiecień 2018
03:30 Australia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna luty 0,6% m/m 0,3% m/m 0,2% m/m 0,1% m/m
10:00 Polska wysokie znaczenie Inflacja CPI - wst. marzec 1,3% r/r 1,6% r/r 1,4% r/r
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP - dane szacunkowe marzec 1,4% r/r 1,4% r/r 1,1% r/r 1,2% r/r
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Stopa bezrobocia luty 8,5% 8,5% 8,6%
14:15 USA wysokie znaczenie Raport ADP marzec 241 tys. 205 tys. 246 tys. 235 tys.
16:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - fin. luty 1% m/m 1,2% m/m -0,2% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin. luty 3% m/m 3,1% m/m -3,5% m/m
16:00 USA średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle luty 1,2% m/m 1,7% m/m -1,3% m/m -1,4% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla usług marzec 58,8 59 59,5
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -1,1 mln brk -1,3 mln brk -3,5 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -4,6 mln brk 0,2 mln brk 1,6 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 0,5 mln brk -1,1 mln brk -2,1 mln brk
Czwartek, 5 kwiecień 2018
03:30 Australia niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego luty 0,83 mld AUD 0,78 mld AUD 0,95 mld AUD 1,055 mld AUD
08:00 Niemcy średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle s.a. luty 0,3% m/m 1,2% m/m -3,5% m/m -3,9% m/m
09:15 Szwajcaria wysokie znaczenie Inflacja CPI marzec 0,8% r/r 0,6% r/r 0,6% r/r
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. marzec 56,9 56,8 57,4
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. marzec 53,9 54,2 55,3
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. marzec 54,9 55 56,2
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla usług marzec 51,7 54 54,5
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. luty 0,1% m/m 0,6% m/m -0,3% m/m -0,1% m/m
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Inflacja PPI luty 1,6% r/r 1,5% r/r 1,5% r/r
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 242 tys. 225 tys. 218 tys. 215 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie Bilans handlu zagranicznego luty -57,6 mld USD -56,8 mld USD -56,7 mld USD -56,6 mld USD
14:30 Kanada średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego luty -2,7 mld CAD -2,1 mld CAD -1,94 mld CAD -1,91 mld CAD
Piątek, 6 kwiecień 2018
01:30 Japonia niskie znaczenie Wydatki gospodarstw domowych luty 0,1% r/r 0,3% r/r 2% r/r
08:00 Niemcy średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. luty -1,6% m/m 0,3% m/m 0,1% m/m -0,1% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. luty -5,2 mld EUR -5,3 mld EUR -5,42 mld EUR -5,56 mld EUR
14:30 USA niskie znaczenie Płaca godzinowa marzec 0,2% m/m 0,2% m/m 0,1% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Stopa bezrobocia marzec 4,1% 4% 4,1%
14:30 Kanada niskie znaczenie Stopa bezrobocia marzec 5,8% 5,8% 5,8%
14:30 Kanada wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia marzec 32,3 tys. 20,3 tys. 15,4 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym marzec 103 tys. 198 tys. 326 tys. 313 tys.
14:30 USA niskie znaczenie Długość tygodnia pracy marzec 34,5godz. 34,5godz. 34,5godz.
16:00 Kanada wysokie znaczenie Indeks Ivey PMI s.a. marzec 59,8 60,2 59,6
17:15 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
19:30 USA wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)
21:00 USA niskie znaczenie Kredyt konsumencki luty 10,6 mld USD 15 mld USD 13,9 mld USD