Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 26 marzec 2018
07:30 Francja średnie znaczenie PKB s.a. - fin. IV kw. 0,7% k/k 0,6% k/k 0,5% k/k
Wtorek, 27 marzec 2018
08:00 Niemcy niskie znaczenie Ceny importu luty -0,6% m/m -0,3% m/m 0,5% m/m
08:00 Niemcy niskie znaczenie Ceny importu luty -0,6% r/r -0,3% r/r 0,7% r/r
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 luty 4,2% r/r 4,6% r/r 4,6% r/r
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów konsumentów marzec 0,1 0 0,1
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w gospodarce marzec 112,6 113,4 114,2 114,1
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w usługach marzec 16,3 16,5 17,6 17,5
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów biznesu marzec 1,34 1,4 1,48
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów producentów marzec 6,4 7 8
15:00 USA niskie znaczenie Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii styczeń 6,4% r/r 6,2% r/r 6,3% r/r
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks zaufania konsumentów - Conference Board marzec 127,7 131 130 130,8
Środa, 28 marzec 2018
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania gospodarstw domowych marzec 100 100 100
14:30 USA średnie znaczenie Deflator PKB - fin. IV kw. 2,3% k/k 2,3% k/k 2,1% k/k
14:30 USA średnie znaczenie PCE core - fin. IV kw. 1,9% k/k 1,9% k/k 1,3% k/k
14:30 USA wysokie znaczenie PKB (annualizowany) - fin. IV kw. 2,9% 2,7% 3,2%
16:00 USA średnie znaczenie Indeks podpisanych umów kupna domów luty 3,1% m/m 2,1% m/m -5% m/m -4,7% m/m
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -2,1 mln brk -1,5 mln brk -2 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -3,5 mln brk -2 mln brk -1,7 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 1,6 mln brk 0,4 mln brk -2,6 mln brk
Czwartek, 29 marzec 2018
01:50 Japonia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna luty 1,6% r/r 1,7% r/r 1,5% r/r 1,6% r/r
09:00 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks instytutu KOF marzec 106 107,5 108,4 108
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC marzec 169,2 170,6 172,2
09:55 Niemcy niskie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. marzec 5,3% 5,3% 5,4%
10:30 Wlk. Brytania niskie znaczenie Podaż pieniądza M4 luty -0,3% m/m 1,5% m/m
10:30 Wlk. Brytania niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego IV kw. -18,4 mld GBP -24 mld GBP -19,2 mld GBP -22,8 mld GBP
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie PKB s.a. - fin. IV kw. 0,4% k/k 0,4% k/k 0,5% k/k
14:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - wst. marzec 1,5% r/r 1,6% r/r 1,2% r/r
14:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - wst. marzec 1,6% r/r 1,7% r/r 1,4% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Protokół z posiedzenia RPP marzec
14:30 USA średnie znaczenie Dochody Amerykanów luty 0,4% m/m 0,4% m/m 0,4% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Miesięczny PKB styczeń -0,1% m/m 0,1% m/m 0,2% m/m 0,1% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Wydatki Amerykanów luty 0,2% m/m 0,2% m/m 0,2% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Inflacja IPPI luty 1,9% r/r 2,1% r/r 2% r/r
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 215 tys. 230 tys. 227 tys. 229 tys.
15:45 USA średnie znaczenie Indeks Chicago PMI marzec 57,4 62 61,9
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - fin. marzec 101,4 102 99,7
Piątek, 30 marzec 2018
01:30 Japonia niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio marzec 0,8% r/r 0,9% r/r 0,9% r/r
01:30 Japonia niskie znaczenie Stopa bezrobocia luty 2,5% 2,6% 2,4%
01:50 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - wst. luty 4,1% m/m 5% m/m -6,8% m/m
08:45 Francja średnie znaczenie Wydatki konsumentów luty 2,4% m/m 2,4% m/m -1,9% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - wst. marzec 1,7% r/r 1,5% r/r 1,3% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja PPI luty 1,5% r/r 0,9% r/r
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC marzec 69,3 70,1 68,3
14:00 Polska niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego - kwartalne IV kw. 23 mln EUR 243 mln EUR 112 mln EUR