Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 19 marzec 2018
00:50 Japonia średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego luty 3,4 mld JPY -99,6 mld JPY -944,1 mld JPY -943,4 mld JPY
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC marzec 105,7 105,5 104,9
10:00 Polska wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa luty 7,4% r/r 8,1% r/r 8,6% r/r
10:00 Polska niskie znaczenie Ceny produkcji sprzedanej przemysłu luty -0,2% r/r 0,1% r/r 0,2% r/r
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. styczeń 19,9 mld EUR 22,6 mld EUR 23,2 mld EUR 23,8 mld EUR
Wtorek, 20 marzec 2018
01:30 Australia wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia RBA marzec
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja PPI luty 1,8% r/r 2% r/r 2,1% r/r
08:00 Szwajcaria niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego luty 3,14 mld CHF 1,87 mld CHF 2,07 mld CHF 1,32 mld CHF
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Inflacja CPI luty 2,7% r/r 2,8% r/r 3,0% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja PPI luty 2,6% r/r 2,7% r/r 2,8% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI luty 2,4% r/r 2,4% r/r 2,2% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI luty 2,4% r/r 2,5% r/r 2,7% r/r
11:00 Niemcy średnie znaczenie Indeks instytutu ZEW marzec 5,1 13 17,8
13:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż hurtowników styczeń 0,1% m/m 0,0% m/m -0,2% m/m -0,5% m/m
Środa, 21 marzec 2018
10:00 Polska średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna luty 7,9% r/r 8% r/r 8,2% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych luty 9,2 tys. -5 tys. -1,6 tys. -7,2 tys.
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Stopa bezrobocia styczeń 4,3% 4,4% 4,4%
13:30 USA średnie znaczenie Saldo rachunku bieżącego IV kw. -128,2 mld USD -125 mld USD -101,5 mld USD -100,6 mld USD
15:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż domów na rynku wtórnym luty 5,54 mln 5,4 mln 5,38 mln
15:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -2,6 mln brk 2,5 mln brk 5 mln brk
15:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -1,7 mln brk -2 mln brk -6,3 mln brk
15:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -2 mln brk -1,7 mln brk -4,4 mln brk
19:00 USA wysokie znaczenie Decyzja FOMC ws. stóp procentowych marzec 1,50-1,75% 1,50-1,75% 1,25-1,50%
19:30 USA wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC
Czwartek, 22 marzec 2018
01:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. marzec 53,2 54,3 54,1
01:30 Australia niskie znaczenie Stopa bezrobocia luty 5,6% 5,5% 5,5%
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania biznesu marzec 111 111 112
09:00 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. marzec 56,8 57 57,4
09:00 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. marzec 53,6 55,5 55,9
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. marzec 54,2 55 55,3
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. marzec 58,4 59,8 60,6
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. marzec 55 56 56,2
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego s.a. styczeń 37,6 mld EUR 30,2 mld EUR 31 mld EUR 29,9 mld EUR
10:00 Niemcy wysokie znaczenie Indeks instytutu Ifo marzec 114,7 114,8 115,4
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. marzec 56,6 58,1 58,6
10:00 Polska niskie znaczenie Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS marzec 110,8 113,6 114,1
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna luty 0,8% m/m 0,4% m/m -0,2% m/m 0,1% m/m
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia BoE marzec
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Stopa procentowa marzec 0,50% 0,50% 0,50%
13:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 229 tys. 225 tys. 226 tys.
14:00 USA niskie znaczenie Indeks cen nieruchomości - FHFA styczeń 0,8% m/m 0,4% m/m 0,4% m/m 0,3% m/m
14:00 Polska niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 luty 4,9% r/r 5% r/r 4,8% r/r
14:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. marzec 55,7 55,5 55,3
15:00 USA niskie znaczenie Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board luty 0,6% 0,4% 1%
Piątek, 23 marzec 2018
00:30 Japonia średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI luty 1% r/r 1% r/r 0,9% r/r
00:30 Japonia wysokie znaczenie Inflacja CPI luty 1,5% r/r 1,4% r/r
10:00 Polska niskie znaczenie Stopa bezrobocia luty 6,8% 6,8% 6,9%
13:00 Wlk. Brytania średnie znaczenie Biuletyn kwartalny BoE I kw.
13:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż bez samochodów styczeń 0,9% m/m 0,9% m/m -1,7% m/m -1,8% m/m
13:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna styczeń 0,3% m/m 1,1% m/m -0,7% m/m -0,8% m/m
13:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst. luty 1,2% m/m 0,5% m/m -0,2% m/m -0,3% m/m
13:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst. luty 3,1% m/m 1,5% m/m -3,5% m/m -3,6% m/m
13:30 Kanada wysokie znaczenie Inflacja CPI luty 2,2% r/r 2% r/r 1,7% r/r
13:30 Kanada niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI luty 1,5% r/r 1,2% r/r
15:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż nowych domów luty 618 tys. 622 tys. 622 tys. 593 tys.