Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 5 marzec 2018
01:00 Australia niskie znaczenie Inflacja konsumencka - Melbourne Institute luty -0,1% m/m 0,3% m/m
01:30 Australia niskie znaczenie Zapasy niesprzedanych towarów IV kw. 0,2% k/k 0,2% k/k 0,1% k/k 0,2% k/k
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. luty 57,4 57,9 59,2
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. luty 55,3 55,3 57,3
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. luty 56,2 56,7 58
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla usług luty 54,5 53,4 53
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. styczeń -0,1% m/m 0,7% m/m -1% m/m -1,1% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla usług luty 59,5 59,4 59,9
Wtorek, 6 marzec 2018
01:30 Australia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna styczeń 0,1% m/m 0,4% m/m -0,5% m/m
01:30 Australia niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego IV kw. -14 mld AUD -12,6 mld AUD -11 mld AUD -9,1 mld AUD
04:30 Australia wysokie znaczenie Decyzja RBA ws. stóp procentowych marzec 1,50% 1,50% 1,50%
09:15 Szwajcaria wysokie znaczenie Inflacja CPI luty 0,6% r/r 0,6% r/r 0,7% r/r
16:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - fin. styczeń -0,3% m/m -0,3% m/m 0,7% m/m
16:00 USA średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle styczeń -1,4% m/m -1,3% m/m 1,8% m/m 1,7% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin. styczeń -3,6% m/m -3,7% m/m 2,6% m/m
16:00 Kanada wysokie znaczenie Indeks Ivey PMI s.a. luty 59,6 56,3 55,2
22:35 Australia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe)
Środa, 7 marzec 2018
01:30 Australia wysokie znaczenie PKB s.a. IV kw. 0,4% k/k 0,6% k/k 0,7% k/k 0,6% k/k
08:45 Francja niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. styczeń -5,56 mld EUR -4,35 mld EUR -3,47 mld EUR
11:00 Strefa Euro wysokie znaczenie PKB s.a. - fin. IV kw. 0,6% k/k 0,6% k/k 0,7% k/k
12:55 Polska wysokie znaczenie Stopa referencyjna marzec 1,50% 1,50% 1,50%
14:15 USA wysokie znaczenie Raport ADP luty 235 tys. 195 tys. 244 tys. 234 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie Bilans handlu zagranicznego styczeń -56,6 mld USD -55,1 mld USD -53,9 mld USD -53,1 mld USD
14:30 Kanada średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego styczeń -1,91 mld CAD -2,45 mld CAD -3,05 mld CAD -3,2 mld CAD
14:30 USA niskie znaczenie Jednostkowe koszty pracy - fin. IV kw. 2,5% k/k 2,1% k/k -0,2% k/k
14:30 USA niskie znaczenie Wydajność pracy - fin. IV kw. 0,0% k/k -0,2% k/k 3% k/k
16:00 Polska niskie znaczenie Komunikat po posiedzeniu RPP marzec
16:00 Kanada wysokie znaczenie Decyzja BoC ws. stóp procentowych marzec 1,25% 1,25% 1,25%
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 2,4 mln brk 3 mln brk 3 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -0,8 mln brk -1,8 mln brk 2,5 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -0,6 mln brk -1,3 mln brk -0,96 mln brk
20:00 USA średnie znaczenie Beżowa Księga marzec
21:00 USA niskie znaczenie Kredyt konsumencki styczeń 13,9 mld USD 17,9 mld USD 19,2 mld USD 18,4 mld USD
Czwartek, 8 marzec 2018
00:50 Japonia średnie znaczenie PKB s.a. - fin. IV kw. 0,4% k/k 0,2% k/k 0,6% k/k
00:50 Japonia niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego n.s.a. styczeń 607,4 mld JPY 310 mld JPY 797,2 mld JPY
01:30 Australia niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego styczeń 1,055 mld AUD 0,3 mld AUD -1,36 mld AUD
07:45 Szwajcaria średnie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. luty 2,9% 3,0% 3,0%
08:00 Niemcy średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle s.a. styczeń -3,9% m/m -1,6% m/m 3% m/m 3,8% m/m
13:45 Strefa Euro wysokie znaczenie Stopa refinansowa marzec 0,0% 0,0% 0,0%
14:30 Strefa Euro wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB marzec
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 231 tys. 220 tys. 210 tys.
Piątek, 9 marzec 2018
00:30 Japonia niskie znaczenie Wydatki gospodarstw domowych styczeń 2% r/r -1,2% r/r -0,1% r/r
03:46 Japonia wysokie znaczenie Decyzja BoJ ws. stóp procentowych marzec -0,1% -0,1% -0,1%
07:30 Japonia wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu BOJ marzec
08:00 Niemcy średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. styczeń -0,1% m/m 0,5% m/m -0,5% m/m -0,6% m/m
08:00 Niemcy niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. styczeń 21,3 mld EUR 21,1 mld EUR 21,4 mld EUR
08:45 Francja niskie znaczenie Produkcja przemysłowa styczeń -2% m/m -0,2% m/m 0,2% m/m 0,5% m/m
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Produkcja przemysłowa styczeń 1,3% m/m 1,5% m/m -1,3% m/m
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego styczeń -12,32 mld GBP -12 mld GBP -13,77 mld GBP -13,58 mld GBP
14:30 USA niskie znaczenie Płaca godzinowa luty 0,1% m/m 0,2% m/m 0,3% m/m
14:30 Kanada niskie znaczenie Stopa bezrobocia luty 5,8% 5,9% 5,9%
14:30 Kanada wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia luty 15,4 tys. 20 tys. -88 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym luty 313 tys. 200 tys. 239 tys. 200 tys.
14:30 USA niskie znaczenie Długość tygodnia pracy luty 34,5godz. 34,4godz. 34,4godz. 34,3godz.
14:30 USA wysokie znaczenie Stopa bezrobocia luty 4,1% 4% 4,1%
16:00 USA niskie znaczenie Zapasy hurtowników styczeń 0,8% m/m 0,7% m/m 0,4% m/m