Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 26 luty 2018
15:00 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż nowych domów styczeń 593 tys. 645 tys. 643 tys. 625 tys.
Wtorek, 27 luty 2018
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania gospodarstw domowych luty 100 103 104
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 styczeń 4,6% r/r 4,6% r/r 4,6% r/r
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w usługach luty 17,5 16,3 16,8 16,7
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów biznesu luty 1,48 1,47 1,56 1,54
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów producentów luty 8 8 9 8,8
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów konsumentów luty 0,1 0,1 1,3
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w gospodarce luty 114,1 114 114,9 114,7
14:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - wst. luty 1,2% r/r 1,3% r/r 1,4% r/r
14:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - wst. luty 1,4% r/r 1,5% r/r 1,6% r/r
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst. styczeń -3,7% m/m -2% m/m 2,6% m/m 2,8% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst. styczeń -0,3% m/m 0,4% m/m 0,7% m/m
15:00 USA niskie znaczenie Indeks cen nieruchomości - FHFA grudzień 0,3% m/m 0,4% m/m 0,5% m/m 0,4% m/m
15:00 USA niskie znaczenie Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii grudzień 6,3% r/r 6,3% r/r 6,4% r/r
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks zaufania konsumentów - Conference Board luty 130,8 126,6 124,3 125,4
16:00 USA wysokie znaczenie Prezes Fed przedstawi półroczny raport nt. polityki monetarnej przed Komisją ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów
Środa, 28 luty 2018
00:50 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - wst. styczeń -6,6% m/m -4,2% m/m 2,9% m/m 2,7% m/m
00:50 Japonia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna styczeń 1,6% r/r 2,1% r/r 3,6% r/r
08:45 Francja średnie znaczenie Wydatki konsumentów styczeń -1,9% m/m 0,4% m/m -1,2% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja PPI styczeń 0,9% r/r 1,7% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - wst. luty 1,3% r/r 1,5% r/r 1,5% r/r
08:45 Francja średnie znaczenie PKB s.a. - rew. IV kw. 0,6% k/k 0,6% k/k 0,6% k/k
09:00 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks instytutu KOF luty 108 106,1 107,6 106,9
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC luty 172,2 172,9 172,7
09:55 Niemcy niskie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. luty 5,4% 5,4% 5,4%
10:00 Polska wysokie znaczenie PKB n.s.a. - fin. IV kw. 5,1% r/r 5,1% r/r 4,9% r/r
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP - dane szacunkowe luty 1,2% r/r 1,2% r/r 1,3% r/r
14:30 USA średnie znaczenie Deflator PKB - rew. IV kw. 2,3% k/k 2,4% k/k 2,1% k/k
14:30 USA średnie znaczenie PCE core - rew. IV kw. 1,9% k/k 1,9% k/k 1,3% k/k
14:30 USA wysokie znaczenie PKB (annualizowany) - rew. IV kw. 2,5% 2,5% 3,2%
14:30 Kanada średnie znaczenie Inflacja IPPI styczeń 2% r/r 2,3% r/r 2,2% r/r
15:45 USA średnie znaczenie Indeks Chicago PMI luty 61,9 64,2 65,7
16:00 USA średnie znaczenie Indeks podpisanych umów kupna domów styczeń -4,7% m/m 0,3% m/m 0,0% m/m 0,5% m/m
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 2,5 mln brk -0,6 mln brk 0,26 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 3 mln brk 2,7 mln brk -1,6 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -0,96 mln brk -0,7 mln brk -2,4 mln brk
Czwartek, 1 marzec 2018
01:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. luty 54,1 54 54,8
07:45 Szwajcaria wysokie znaczenie PKB s.a. IV kw. 0,6% k/k 0,6% k/k 0,7% k/k 0,6% k/k
09:00 Polska średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu luty 53,7 54,1 54,6
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC luty 68,3 69,5 69,4
09:15 Szwajcaria niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. styczeń -0,7% m/m -0,7% m/m
09:30 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu luty 65,5 64 65,3
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. luty 55,9 56,1 58,4
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. luty 60,6 60,3 61,1
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. luty 58,6 58,5 59,6
10:30 Wlk. Brytania niskie znaczenie Podaż pieniądza M4 styczeń 1,5% m/m 0,4% m/m -0,6% m/m
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu luty 55,2 55 55,3
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Stopa bezrobocia styczeń 8,6% 8,6% 8,7%
14:30 USA średnie znaczenie Wydatki Amerykanów styczeń 0,2% m/m 0,2% m/m 0,4% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Dochody Amerykanów styczeń 0,4% m/m 0,3% m/m 0,4% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 210 tys. 226 tys. 220 tys. 222 tys.
14:30 Kanada średnie znaczenie Saldo rachunku bieżącego IV kw. -16,35 mld CAD -17,8 mld CAD -18,6 mld CAD -19,35 mld CAD
15:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. luty 55,3 55,9 55,5
16:00 USA niskie znaczenie Wydatki na inwestycje budowlane styczeń 0,0% m/m 0,3% m/m 0,8% m/m 0,7% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla przemysłu luty 60,8 58,7 59,1
16:00 USA wysokie znaczenie Prezes Fed przedstawi półroczny raport nt. polityki monetarnej przed Komisją Bankową Senatu USA
Piątek, 2 marzec 2018
00:30 Japonia niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio luty 0,9% r/r 0,8% r/r 0,7% r/r
00:30 Japonia niskie znaczenie Stopa bezrobocia styczeń 2,4% 2,7% 2,8%
05:50 Japonia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda)
08:00 Niemcy niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. styczeń -0,7% m/m 0,9% m/m -1,1% m/m -1,9% m/m
08:00 Niemcy niskie znaczenie Ceny importu styczeń 0,5% m/m 0,5% m/m 0,3% m/m
08:00 Niemcy niskie znaczenie Ceny importu styczeń 0,7% r/r 0,7% r/r 1,1% r/r
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Inflacja PPI styczeń 1,5% r/r 1,6% r/r 2,2% r/r
11:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
14:30 Kanada średnie znaczenie Miesięczny PKB grudzień 0,1% m/m 0,1% m/m 0,4% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie PKB IV kw. 0,4% k/k 0,4% k/k
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - fin. luty 99,7 99,5 95,7