Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 19 luty 2018
00:50 Japonia średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego styczeń -943,4 mld JPY -1000 mld JPY 358,7 mld JPY 359 mld JPY
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC luty 104,9 107,2
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego s.a. grudzień 29,9 mld EUR 30,5 mld EUR 35 mld EUR 32,5 mld EUR
20:45 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
Wtorek, 20 luty 2018
01:30 Australia wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia RBA luty
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja PPI styczeń 2,1% r/r 1,9% r/r 2,3% r/r
08:00 Szwajcaria niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego styczeń 1,32 mld CHF 2,78 mld CHF 3,37 mld CHF 2,63 mld CHF
10:00 Polska średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna styczeń 8,2% r/r 7,3% r/r 6% r/r
10:00 Polska niskie znaczenie Ceny produkcji sprzedanej przemysłu styczeń 0,2% r/r 0,1% r/r 0,3% r/r
10:00 Polska wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa styczeń 8,6% r/r 8% r/r 2,8% r/r 2,7% r/r
11:00 Niemcy średnie znaczenie Indeks instytutu ZEW luty 17,8 16 20,4
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż hurtowników grudzień -0,5% m/m 0,4% m/m 0,3% m/m 0,7% m/m
Środa, 21 luty 2018
01:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. luty 54 55,2 54,8
09:00 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. luty 56,1 58 58,4
09:00 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. luty 57,9 59 59,2
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. luty 60,3 60,8 61,1
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. luty 55,3 57 57,3
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. luty 56,7 57,6 58
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. luty 58,5 59,3 59,6
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Stopa bezrobocia grudzień 4,4% 4,3% 4,3%
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych styczeń -7,2 tys. 2,3 tys. 6,2 tys. 8,6 tys.
15:15 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
15:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. luty 55,9 55,4 55,5
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż domów na rynku wtórnym styczeń 5,38 mln 5,60 mln 5,56 mln 5,57 mln
20:00 USA wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia FOMC styczeń
Czwartek, 22 luty 2018
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - fin. styczeń 1,5% r/r 1,5% r/r 1,2% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania biznesu luty 112 113 114 113
09:15 Szwajcaria niskie znaczenie Produkcja przemysłowa IV kw. 8,7% r/r 9,2% r/r 8,6% r/r
10:00 Polska niskie znaczenie Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS luty 114,1 113,5
10:00 Niemcy wysokie znaczenie Indeks instytutu Ifo luty 115,4 117 117,6
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie PKB s.a. - rew. IV kw. 0,4% k/k 0,5% k/k 0,5% k/k 0,4% k/k
13:30 Strefa Euro wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia ECB styczeń
14:00 Polska niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 styczeń 4,8% r/r 4,8% r/r 4,6% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Protokół z posiedzenia RPP luty
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna grudzień -0,8% m/m 0,2% m/m 0,3% m/m 0,2% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż bez samochodów grudzień -1,8% m/m 0,3% m/m 1,7% m/m 1,6% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 222 tys. 230 tys. 229 tys. 230 tys.
16:00 USA niskie znaczenie Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board styczeń 1% 0,7% 0,6%
17:00 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 0,26 mln brk -0,6 mln brk 3,6 mln brk
17:00 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -1,6 mln brk 1,3 mln brk 1,84 mln brk
17:00 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -2,4 mln brk -1,6 mln brk -0,46 mln brk
Piątek, 23 luty 2018
00:30 Japonia średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI styczeń 0,9% r/r 0,8% r/r 0,9% r/r
00:30 Japonia wysokie znaczenie Inflacja CPI styczeń 1,4% r/r 1% r/r
08:00 Niemcy wysokie znaczenie PKB s.a. - fin. IV kw. 0,6% k/k 0,6% k/k 0,8% k/k
10:00 Polska niskie znaczenie Stopa bezrobocia styczeń 6,9% 6,9% 6,6%
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP styczeń 1,3% r/r 1,3% r/r 1,4% r/r
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja bazowa HICP styczeń 1,2% r/r 1,2% r/r 1,1% r/r
14:30 Kanada niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI styczeń 1,2% r/r 1,2% r/r
14:30 Kanada wysokie znaczenie Inflacja CPI styczeń 1,7% r/r 1,4% r/r 1,9% r/r