Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 12 luty 2018
09:15 Szwajcaria wysokie znaczenie Inflacja CPI styczeń 0,7% r/r 0,8% r/r 0,8% r/r
20:00 USA niskie znaczenie Budżet federalny styczeń 49,2 mld USD 51 mld USD -23,2 mld USD
Wtorek, 13 luty 2018
09:15 Szwajcaria średnie znaczenie Ceny producentów i importu styczeń 1,8% r/r 1,7% r/r 1,8% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja PPI styczeń 2,8% r/r 3,0% r/r 3,3% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI styczeń 2,2% r/r 2,3% r/r 2,4% r/r 2,5% r/r
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Inflacja CPI styczeń 3,0% r/r 2,9% r/r 3% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI styczeń 2,7% r/r 2,6% r/r 2,5% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego grudzień -1152 mln EUR -230 mln EUR 272 mln EUR 233 mln EUR
Środa, 14 luty 2018
00:50 Japonia średnie znaczenie PKB s.a. - wst. IV kw. 0,1% k/k 0,2% k/k 0,6% k/k
08:00 Niemcy wysokie znaczenie PKB s.a. - wst. IV kw. 0,6% k/k 0,6% k/k 0,7% k/k 0,8% k/k
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - fin. styczeń 1,4% r/r 1,4% r/r 1,6% r/r
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - fin. styczeń 1,6% r/r 1,6% r/r 1,7% r/r
10:00 Polska wysokie znaczenie PKB n.s.a. - wst. IV kw. 5,1% r/r 5,2% r/r 4,9% r/r
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. grudzień 0,4% m/m 0,0% m/m 1,3% m/m 1% m/m
11:00 Strefa Euro wysokie znaczenie PKB s.a. - rew. IV kw. 0,6% k/k 0,6% k/k 0,7% k/k
14:30 USA wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna styczeń -0,3% m/m 0,2% m/m 0,0% m/m 0,4% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Inflacja bazowa CPI styczeń 0,3% m/m 0,2% m/m 0,2% m/m 0,3% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Inflacja CPI styczeń 0,5% m/m 0,3% m/m 0,2% m/m 0,1% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Sprzedaż bez samochodów styczeń 0,0% m/m 0,4% m/m 0,1% m/m 0,4% m/m
16:00 USA niskie znaczenie Zapasy niesprzedanych towarów grudzień 0,4% m/m 0,3% m/m 0,4% m/m
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -0,46 mln brk -1,6 mln brk 3,9 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 3,6 mln brk 1,4 mln brk 3,4 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 1,84 mln brk 2,6 mln brk 1,9 mln brk
Czwartek, 15 luty 2018
00:50 Japonia średnie znaczenie Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia grudzień -11,9% m/m -2,3% m/m 5,7% m/m
01:30 Australia niskie znaczenie Stopa bezrobocia styczeń 5,5% 5,5% 5,6% 5,5%
05:30 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - fin. grudzień 2,9% m/m 2,7% m/m 0,5% m/m
07:30 Francja niskie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. IV kw. 8,9% 9,6% 9,7%
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC styczeń 81,4 81,2 80,7
10:00 Polska wysokie znaczenie Inflacja CPI - fin. styczeń 1,9% r/r 1,9% r/r 2,1% r/r
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. grudzień 23,8 mld EUR 22,6 mld EUR 22,5 mld EUR
14:30 USA średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI styczeń 0,4% m/m 0,2% m/m -0,1% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Inflacja PPI styczeń 0,4% m/m 0,4% m/m -0,1% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Indeks NY Empire State luty 13,1 17,5 17,7
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 230 tys. 230 tys. 223 tys. 221 tys.
14:30 USA średnie znaczenie Indeks Fed z Filadelfii luty 25,8 21,1 22,2
15:15 USA wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa styczeń -0,1% m/m 0,2% m/m 0,4% m/m 0,9% m/m
15:15 USA średnie znaczenie Wykorzystanie mocy produkcyjnych styczeń 77,5% 78% 77,7% 77,9%
16:00 USA niskie znaczenie Indeks rynku nieruchomości - NAHB luty 72 72 72
22:00 USA średnie znaczenie Napływ kapitałów długoterminowych grudzień 27,3 mld USD 50 mld USD 57,5 mld USD
Piątek, 16 luty 2018
10:00 Polska niskie znaczenie Zatrudnienie styczeń 3,8% r/r 3,4% r/r 4,6% r/r
10:00 Polska średnie znaczenie Wynagrodzenie styczeń 7,3% r/r 6,9% r/r 7,3% r/r
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna styczeń 0,1% m/m 0,5% m/m -1,4% m/m -1,5% m/m
14:30 USA niskie znaczenie Ceny importu styczeń 1% m/m 0,6% m/m 0,2% m/m 0,1% m/m
14:30 USA niskie znaczenie Ceny eksportu styczeń 0,8% m/m 0,3% m/m 0,1% m/m -0,1% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Pozwolenia na budowę domów styczeń 1396 tys. 1300 tys. 1300 tys. 1302 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie Rozpoczęte budowy domów styczeń 1326 tys. 1234 tys. 1209 tys. 1192 tys.
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - wst. luty 99,9 95,5 95,7