Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 5 luty 2018
01:00 Australia niskie znaczenie Inflacja konsumencka - Melbourne Institute styczeń 0,3% m/m 0,1% m/m
05:34 Japonia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda)
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. styczeń 59,2 59,3 59,1
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. styczeń 57,3 57 55,8
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. styczeń 58 57,6 56,6
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla usług styczeń 53 54,3 54,2
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. grudzień -1,1% m/m -1% m/m 2% m/m 1,5% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla usług styczeń 59,9 56,5 56 55,9
17:00 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
Wtorek, 6 luty 2018
01:30 Australia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna grudzień -0,5% m/m -0,2% m/m 1,3% m/m 1,2% m/m
01:30 Australia niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego grudzień -1,36 mld AUD 0,2 mld AUD 0,04 mld AUD -0,63 mld AUD
04:30 Australia wysokie znaczenie Decyzja RBA ws. stóp procentowych luty 1,50% 1,50% 1,50%
08:00 Niemcy średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle s.a. grudzień 3,8% m/m 0,6% m/m -0,1% m/m -0,4% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego grudzień -3,2 mld CAD -2,2 mld CAD -2,71 mld CAD -2,54 mld CAD
14:30 USA wysokie znaczenie Bilans handlu zagranicznego grudzień -53,1 mld USD -52 mld USD -50,4 mld USD -50,5 mld USD
16:00 Kanada wysokie znaczenie Indeks Ivey PMI s.a. styczeń 55,2 61 60,4
Środa, 7 luty 2018
08:00 Niemcy średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. grudzień -0,6% m/m -0,5% m/m 3,1% m/m 3,4% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. grudzień -3,47 mld EUR -4,8 mld EUR -5,62 mld EUR -5,7 mld EUR
12:55 Polska wysokie znaczenie Stopa referencyjna luty 1,50% 1,50% 1,50%
16:00 Polska niskie znaczenie Komunikat po posiedzeniu RPP luty
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 1,9 mln brk 2,9 mln brk 6,77 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 3,4 mln brk 0,6 mln brk -1,98 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 3,9 mln brk -1,5 mln brk -1,94 mln brk
21:00 USA niskie znaczenie Kredyt konsumencki grudzień 18,4 mld USD 20 mld USD 27,95 mld USD
Czwartek, 8 luty 2018
00:50 Japonia niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego n.s.a. grudzień 797,2 mld JPY 1017 mld JPY 1347,3 mld JPY
08:00 Niemcy niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. grudzień 21,4 mld EUR 21,7 mld EUR 22,3 mld EUR
10:00 Australia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe)
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Stopa procentowa luty 0,50% 0,50% 0,50%
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Kwartalny raport BoE nt. inflacji IV kw.
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia BoE luty
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 221 tys. 232 tys. 230 tys.
Piątek, 9 luty 2018
01:30 Australia niskie znaczenie Kredyt hipoteczny grudzień -2,3% m/m -1% m/m 1,6% m/m 2,1% m/m
01:30 Australia wysokie znaczenie Raport RBA nt. polityki monetarnej I kw.
07:45 Szwajcaria średnie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. styczeń 3,0% 3,0% 3,0%
08:45 Francja niskie znaczenie Produkcja przemysłowa grudzień 0,5% m/m 0,2% m/m -0,3% m/m -0,5% m/m
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Produkcja przemysłowa grudzień -1,3% m/m -0,9% m/m 0,3% m/m 0,4% m/m
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego grudzień -13,58 mld GBP -11,6 mld GBP -12,46 mld GBP -12,2 mld GBP
14:30 Kanada niskie znaczenie Stopa bezrobocia styczeń 5,9% 5,8% 5,8% 5,7%
14:30 Kanada wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia styczeń -88 tys. 10 tys. 64,8 tys. 78,6 tys.
16:00 USA niskie znaczenie Zapasy hurtowników grudzień 0,4% m/m 0,2% m/m 0,8% m/m