Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 29 styczeń 2018
08:00 Niemcy niskie znaczenie Ceny importu grudzień 0,3% m/m 0,2% m/m 0,8% m/m
08:00 Niemcy niskie znaczenie Ceny importu grudzień 1,1% r/r 1% r/r 2,7% r/r
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC styczeń 172,7 171,2 171,1
14:30 USA średnie znaczenie Wydatki Amerykanów grudzień 0,4% m/m 0,4% m/m 0,8% m/m 0,6% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Dochody Amerykanów grudzień 0,4% m/m 0,3% m/m 0,3% m/m
Wtorek, 30 styczeń 2018
00:30 Japonia niskie znaczenie Wydatki gospodarstw domowych grudzień -0,1% r/r 1,7% r/r 1,7% r/r
00:30 Japonia niskie znaczenie Stopa bezrobocia grudzień 2,8% 2,7% 2,7%
00:50 Japonia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna grudzień 3,6% r/r 1,8% r/r 2,1% r/r 2,2% r/r
07:30 Francja średnie znaczenie PKB s.a. - wst. IV kw. 0,6% k/k 0,6% k/k 0,5% k/k 0,6% k/k
08:00 Szwajcaria niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego grudzień 2,63 mld CHF 2,54 mld CHF 2,58 mld CHF 2,63 mld CHF
08:45 Francja średnie znaczenie Wydatki konsumentów grudzień -1,2% m/m 0,2% m/m 3% m/m 2,2% m/m
09:00 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks instytutu KOF styczeń 106,9 111,2 111,4 111,3
10:00 Polska niskie znaczenie Produkt krajowy brutto - szacunek wstępny 2017 4,6% r/r 4,5% r/r 2,9% r/r
10:30 Wlk. Brytania niskie znaczenie Podaż pieniądza M4 grudzień -0,6% m/m 0,2% m/m 0,2% m/m 0,1% m/m
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w gospodarce styczeń 114,7 116,3 115,3 116
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w usługach styczeń 16,7 18,6 18 18,4
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów biznesu styczeń 1,54 1,7 1,6 1,66
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów producentów styczeń 8,8 8,9 8,8 9,1
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów konsumentów styczeń 1,3 1,3 0,5
11:00 Strefa Euro wysokie znaczenie PKB s.a. - wst. IV kw. 0,6% k/k 0,6% k/k 0,7% k/k 0,6% k/k
14:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - wst. styczeń 1,4% r/r 1,6% r/r 1,6% r/r
14:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - wst. styczeń 1,6% r/r 1,7% r/r 1,7% r/r
15:00 USA niskie znaczenie Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii listopad 6,4% r/r 6,4% r/r 6,3% r/r 6,4% r/r
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks zaufania konsumentów - Conference Board styczeń 125,4 123 123,1 122,1
16:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
Środa, 31 styczeń 2018
00:50 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - wst. grudzień 2,7% m/m 1,6% m/m 0,5% m/m
01:30 Australia wysokie znaczenie Inflacja CPI IV kw. 0,6% k/k 0,7% k/k 0,6% k/k
08:00 Niemcy niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. grudzień -1,9% m/m -0,3% m/m 2,3% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja PPI grudzień 1,7% r/r 2,6% r/r 2,4% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - wst. styczeń 1,5% r/r 1,1% r/r 1,3% r/r
09:55 Niemcy niskie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. styczeń 5,4% 5,5% 5,5%
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP - dane szacunkowe styczeń 1,3% r/r 1,3% r/r 1,4% r/r
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Stopa bezrobocia grudzień 8,7% 8,7% 8,7%
14:15 USA wysokie znaczenie Raport ADP styczeń 234 tys. 180 tys. 242 tys. 250 tys.
14:30 Kanada średnie znaczenie Miesięczny PKB listopad 0,4% m/m 0,4% m/m 0,0% m/m
14:30 USA niskie znaczenie Indeks kosztów zatrudnienia IV kw. 0,6% k/k 0,6% k/k 0,7% k/k
14:30 Kanada średnie znaczenie Inflacja IPPI grudzień 2,2% r/r 2,7% r/r
15:45 USA średnie znaczenie Indeks Chicago PMI styczeń 65,7 64,2 67,8 67,6
16:00 USA średnie znaczenie Indeks podpisanych umów kupna domów grudzień 0,5% m/m 0,3% m/m 0,3% m/m 0,2% m/m
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -1,98 mln brk 1,4 mln brk 3,1 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 6,77 mln brk 0,1 mln brk -1,1 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -1,94 mln brk -1,5 mln brk 0,6 mln brk
20:00 USA wysokie znaczenie Decyzja FOMC ws. stóp procentowych styczeń 1,25-1,50% 1,25-1,50% 1,25-1,50%
Czwartek, 1 luty 2018
01:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. styczeń 54,8 54,4 54
09:00 Polska średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu styczeń 54,6 55,3 55
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC styczeń 69,4 71,1 71
09:15 Szwajcaria niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. grudzień -0,7% m/m 1,3% m/m
09:30 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu styczeń 65,3 64 65,6 65,2
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. styczeń 58,4 58,1 58,8
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. styczeń 61,1 61,2 63,3
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. styczeń 59,6 59,6 60,6
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu styczeń 55,3 56,5 56,2 56,3
14:00 Polska niskie znaczenie Protokół z posiedzenia RPP styczeń
14:30 USA niskie znaczenie Wydajność pracy - wst. IV kw. -0,1% k/k 1,2% k/k 2,7% k/k 3% k/k
14:30 USA niskie znaczenie Jednostkowe koszty pracy - wst. IV kw. 2% k/k 1% k/k -0,1% k/k -0,2% k/k
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 230 tys. 238 tys. 231 tys. 233 tys.
15:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. styczeń 55,5 55,5 55,1
16:00 USA niskie znaczenie Wydatki na inwestycje budowlane grudzień 0,7% m/m 0,4% m/m 0,6% m/m 0,8% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla przemysłu styczeń 59,1 58,8 59,3 59,7
Piątek, 2 luty 2018
01:30 Australia średnie znaczenie Inflacja PPI IV kw. 0,6% k/k 0,4% k/k 0,2% k/k
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Inflacja PPI grudzień 2,2% r/r 2,3% r/r 2,8% r/r
14:30 USA niskie znaczenie Płaca godzinowa styczeń 0,3% m/m 0,3% m/m 0,4% m/m 0,3% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym styczeń 200 tys. 180 tys. 160 tys. 148 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie Stopa bezrobocia styczeń 4,1% 4,1% 4,1%
14:30 USA niskie znaczenie Długość tygodnia pracy styczeń 34,3godz. 34,5godz. 34,5godz.
16:00 USA średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle grudzień 1,7% m/m 1,4% m/m 1,7% m/m 1,3% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin. grudzień 2,8% m/m 2,9% m/m 1,7% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - fin. grudzień 0,7% m/m 0,6% m/m 0,3% m/m
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - fin. styczeń 95,7 95 95,9