Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 15 styczeń 2018
01:29 Australia niskie znaczenie Inflacja konsumencka - Melbourne Institute grudzień 0,1% m/m 0,2% m/m
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC grudzień 80,7 80,7 80,8
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. listopad 22,5 mld EUR 22,4 mld EUR 19 mld EUR
14:00 Polska wysokie znaczenie Inflacja CPI - fin. grudzień 2,1% r/r 2,0% r/r 2,5% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego listopad 233 mln EUR 556 mln EUR 297 mln EUR 575 mln EUR
Wtorek, 16 styczeń 2018
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - fin. grudzień 1,6% r/r 1,6% r/r 1,8% r/r
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - fin. grudzień 1,7% r/r 1,7% r/r 1,8% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI grudzień 2,5% r/r 2,6% r/r 2,7% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja PPI grudzień 3,3% r/r 2,9% r/r 3,1% r/r 3% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI grudzień 2,5% r/r 2,3% r/r 2,2% r/r
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Inflacja CPI grudzień 3% r/r 3% r/r 3,1% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja - 15% średnia obcięta grudzień 1,6% r/r 2% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen najbardziej zmiennych grudzień 1,8% r/r 1,8% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen administrowanych grudzień 2,2% r/r 2,7% r/r
14:00 Polska średnie znaczenie Inflacja bez cen żywności i energii grudzień 0,9% r/r 0,8% r/r 0,9% r/r
14:30 USA średnie znaczenie Indeks NY Empire State styczeń 17,7 18 19,6 18
18:00 Szwajcaria wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa SNB (Thomas Jordan)
Środa, 17 styczeń 2018
00:50 Japonia średnie znaczenie Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia listopad 5,7% m/m -1,4% m/m 5% m/m
01:30 Australia niskie znaczenie Kredyt hipoteczny listopad 2,1% m/m 0,1% m/m -0,6% m/m
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja bazowa HICP grudzień 1,1% r/r 0,9% r/r 0,9% r/r
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP grudzień 1,4% r/r 1,4% r/r 1,5% r/r
14:00 Polska średnie znaczenie Wynagrodzenie grudzień 7,3% r/r 7,15% r/r 6,5% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Zatrudnienie grudzień 4,6% r/r 4,5% r/r 4,5% r/r
15:15 USA wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa grudzień 0,9% m/m 0,5% m/m -0,1% m/m 0,2% m/m
15:15 USA średnie znaczenie Wykorzystanie mocy produkcyjnych grudzień 77,9% 77,3% 77,2% 77,1%
16:00 Kanada wysokie znaczenie Decyzja BoC ws. stóp procentowych styczeń 1,25% 1,25% 1,00%
16:00 USA niskie znaczenie Indeks rynku nieruchomości - NAHB styczeń 72 72 74
20:00 USA średnie znaczenie Beżowa Księga styczeń
22:00 USA średnie znaczenie Napływ kapitałów długoterminowych listopad 57,5 mld USD 50 mld USD 26,2 mld USD 23,2 mld USD
Czwartek, 18 styczeń 2018
01:30 Australia niskie znaczenie Stopa bezrobocia grudzień 5,5% 5,4% 5,4%
05:30 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - fin. listopad 0,5% m/m 0,6% m/m 0,5% m/m
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC styczeń 107,2 106,6
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 220 tys. 250 tys. 261 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie Rozpoczęte budowy domów grudzień 1192 tys. 1280 tys. 1299 tys. 1297 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie Pozwolenia na budowę domów grudzień 1302 tys. 1300 tys. 1303 tys. 1298 tys.
14:30 USA średnie znaczenie Indeks Fed z Filadelfii styczeń 22,2 25 27,9 26,2
17:00 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -6,86 mln brk -3,5 mln brk -4,95 mln brk
17:00 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 3,62 mln brk 3,4 mln brk 4,1 mln brk
17:00 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -3,88 mln brk 0,1 mln brk 4,25 mln brk
Piątek, 19 styczeń 2018
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja PPI grudzień 2,3% r/r 2,3% r/r 2,5% r/r
09:15 Szwajcaria średnie znaczenie Ceny producentów i importu grudzień 1,8% r/r 1,8% r/r
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego s.a. listopad 32,5 mld EUR 31,3 mld EUR 30,3 mld EUR 30,8 mld EUR
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna grudzień -1,5% m/m -0,6% m/m 1% m/m 1,1% m/m
14:00 Polska wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa grudzień 2,7% r/r 2,9% r/r 9,1% r/r
14:00 Polska średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna grudzień 6% r/r 8,7% r/r 10,2% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Ceny produkcji sprzedanej przemysłu grudzień 0,3% r/r 0,6% r/r 1,8% r/r
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - wst. styczeń 94,4 97 95,9