Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 8 styczeń 2018
08:00 Niemcy średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle s.a. listopad -0,4% m/m 0,8% m/m 0,7% m/m 0,5% m/m
09:15 Szwajcaria wysokie znaczenie Inflacja CPI grudzień 0,8% r/r 0,8% r/r 0,8% r/r
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. listopad 1,5% m/m 1,3% m/m -1,1% m/m
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów producentów grudzień 9,1 8,4 8,1 8,2
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w gospodarce grudzień 116 114,8 114,6
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w usługach grudzień 18,4 16,5 16,4 16,3
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów biznesu grudzień 1,66 1,51 1,49
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów konsumentów grudzień 0,5 0,5 0,0 0,1
21:00 USA niskie znaczenie Kredyt konsumencki listopad 27,95 mld USD 18,75 mld USD 20,53 mld USD 20,52 mld USD
Wtorek, 9 styczeń 2018
07:45 Szwajcaria średnie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. grudzień 3,0% 3,0% 3,1% 3,0%
08:00 Niemcy średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. listopad 3,4% m/m 1,8% m/m -1,2% m/m -1,4% m/m
08:00 Niemcy niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. listopad 22,3 mld EUR 21 mld EUR 19,9 mld EUR
08:45 Francja niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. listopad -5,7 mld EUR -4,8 mld EUR -5,3 mld EUR -4,96 mld EUR
09:15 Szwajcaria niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. listopad 1,3% m/m -1,5% m/m
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Stopa bezrobocia listopad 8,7% 8,7% 8,8%
Środa, 10 styczeń 2018
08:45 Francja niskie znaczenie Produkcja przemysłowa listopad -0,5% m/m -0,5% m/m 1,7% m/m 1,9% m/m
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Produkcja przemysłowa listopad 0,4% m/m 0,3% m/m 0,2% m/m 0,0% m/m
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego listopad -12,2 mld GBP -10,7 mld GBP -11,7 mld GBP -10,78 mld GBP
12:40 Polska wysokie znaczenie Stopa referencyjna styczeń 1,50% 1,50% 1,50%
14:30 USA niskie znaczenie Ceny importu grudzień 0,1% m/m 0,5% m/m 0,8% m/m 0,7% m/m
14:30 USA niskie znaczenie Ceny eksportu grudzień -0,1% m/m 0,3% m/m 0,5% m/m
16:00 USA niskie znaczenie Zapasy hurtowników listopad 0,8% m/m 0,7% m/m -0,5% m/m
16:00 Polska niskie znaczenie Komunikat po posiedzeniu RPP styczeń
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -4,95 mln brk -3,9 mln brk -7,4 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 4,1 mln brk 2,6 mln brk 4,8 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 4,25 mln brk 1,5 mln brk 8,9 mln brk
Czwartek, 11 styczeń 2018
01:30 Australia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna listopad 1,2% m/m 0,4% m/m 0,5% m/m
10:00 Niemcy wysokie znaczenie Szacunki rocznej dynamiki PKB 2017 2,2% r/r 2,4% r/r 1,9% r/r
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. listopad 1% m/m 0,8% m/m 0,4% m/m 0,2% m/m
13:30 Strefa Euro wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia ECB grudzień
14:30 USA średnie znaczenie Inflacja PPI grudzień -0,1% m/m 0,2% m/m 0,4% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI grudzień -0,1% m/m 0,2% m/m 0,3% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 261 tys. 245 tys. 250 tys.
20:00 USA niskie znaczenie Budżet federalny grudzień -23,2 mld USD -40 mld USD -138,5 mld USD
Piątek, 12 styczeń 2018
00:50 Japonia niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego n.s.a. listopad 1347,3 mld JPY 1840 mld JPY 2176,4 mld JPY
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - fin. grudzień 1,2% r/r 1,3% r/r 1,2% r/r
14:30 USA wysokie znaczenie Inflacja bazowa CPI grudzień 0,3% m/m 0,2% m/m 0,1% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Inflacja CPI grudzień 0,1% m/m 0,2% m/m 0,4% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Sprzedaż bez samochodów grudzień 0,4% m/m 0,4% m/m 1,3% m/m 1% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna grudzień 0,4% m/m 0,4% m/m 0,9% m/m 0,8% m/m
16:00 USA niskie znaczenie Zapasy niesprzedanych towarów listopad 0,4% m/m 0,3% m/m 0,0% m/m -0,1% m/m