Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Wtorek, 2 styczeń 2018
09:00 Polska średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu grudzień 55 54,7 54,2
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC grudzień 71 72,4 72,2
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. grudzień 58,8 59,3 57,7
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. grudzień 63,3 63,3 62,5
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. grudzień 60,6 60,6 60,1
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu grudzień 56,3 58 58,2
15:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. grudzień 55,1 55 53,9
Środa, 3 styczeń 2018
09:30 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu grudzień 65,2 64,6 65,1
09:55 Niemcy niskie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. grudzień 5,5% 5,5% 5,5% 5,6%
14:00 Polska wysokie znaczenie Inflacja CPI - wst. grudzień 2,0% r/r 2,1% r/r 2,5% r/r
16:00 USA niskie znaczenie Wydatki na inwestycje budowlane listopad 0,8% m/m 0,7% m/m 0,9% m/m 1,4% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla przemysłu grudzień 59,7 58 58,2
20:00 USA wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia FOMC grudzień
Czwartek, 4 styczeń 2018
01:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. grudzień 54 54,1 53,6
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. grudzień 59,1 59,4 60,4
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. grudzień 55,8 55,8 54,3
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. grudzień 56,6 56,5 56,2
10:30 Wlk. Brytania niskie znaczenie Podaż pieniądza M4 listopad 0,1% m/m 0,4% m/m 0,6% m/m
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla usług grudzień 54,2 53,8 53,8
14:15 USA wysokie znaczenie Raport ADP grudzień 250 tys. 190 tys. 185 tys. 190 tys.
14:30 Kanada średnie znaczenie Inflacja IPPI listopad 2,7% r/r 1,7% r/r 1,8% r/r
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 250 tys. 240 tys. 247 tys. 245 tys.
17:00 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 8,9 mln brk 0,5 mln brk -1,9 mln brk
17:00 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 4,8 mln brk 2,2 mln brk -1,6 mln brk
17:00 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -7,4 mln brk -5,1 mln brk 0,6 mln brk
Piątek, 5 styczeń 2018
01:30 Australia niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego listopad -0,63 mld AUD 0,55 mld AUD -0,3 mld AUD 0,11 mld AUD
08:00 Niemcy niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. listopad 2,3% m/m 1% m/m -1% m/m -1,2% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - wst. grudzień 1,3% r/r 1,2% r/r 1,2% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania gospodarstw domowych grudzień 105 103 103 102
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP - dane szacunkowe grudzień 1,4% r/r 1,4% r/r 1,5% r/r
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Inflacja PPI listopad 2,8% r/r 2,5% r/r 2,5% r/r
14:30 USA niskie znaczenie Płaca godzinowa grudzień 0,3% m/m 0,3% m/m 0,1% m/m 0,2% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Bilans handlu zagranicznego listopad -50,5 mld USD -49,5 mld USD -48,9 mld USD -48,7 mld USD
14:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym grudzień 148 tys. 190 tys. 252 tys. 228 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie Stopa bezrobocia grudzień 4,1% 4,1% 4,1%
14:30 USA niskie znaczenie Długość tygodnia pracy grudzień 34,5godz. 34,5godz. 34,5godz.
14:30 Kanada średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego listopad -2,54 mld CAD -1,2 mld CAD -1,55 mld CAD -1,47 mld CAD
14:30 Kanada niskie znaczenie Stopa bezrobocia grudzień 5,7% 6% 5,9%
14:30 Kanada wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia grudzień 78,6 tys. 1 tys. 79,5 tys.
16:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - fin. listopad -0,1% m/m -0,1% m/m 1,3% m/m
16:00 USA średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle listopad 1,3% m/m 1,1% m/m 0,4% m/m -0,1% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin. listopad 1,3% m/m 1,3% m/m -0,4% m/m
16:00 Kanada wysokie znaczenie Indeks Ivey PMI s.a. grudzień 60,4 62,2 63
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla usług grudzień 55,9 57,6 57,4