Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Wtorek, 26 grudzień 2017
00:30 Japonia wysokie znaczenie Inflacja CPI listopad 0,6% r/r 0,2% r/r
00:30 Japonia średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI listopad 0,9% r/r 0,8% r/r 0,8% r/r
00:30 Japonia niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio grudzień 0,8% r/r 0,7% r/r 0,6% r/r
00:30 Japonia niskie znaczenie Wydatki gospodarstw domowych listopad 1,7% r/r 0,5% r/r 0,0% r/r
00:30 Japonia niskie znaczenie Stopa bezrobocia listopad 2,7% 2,8% 2,8%
00:50 Japonia średnie znaczenie Protokół z posiedzenia BoJ październik
05:00 Japonia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda)
15:00 USA niskie znaczenie Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii październik 6,4% r/r 6,3% r/r 6,2% r/r
Środa, 27 grudzień 2017
16:00 USA średnie znaczenie Indeks podpisanych umów kupna domów listopad 0,2% m/m -0,5% m/m 3,5% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks zaufania konsumentów - Conference Board grudzień 122,1 128,1 128,6 129,5
Czwartek, 28 grudzień 2017
00:50 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - wst. listopad 0,6% m/m 0,5% m/m 0,5% m/m
00:50 Japonia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna listopad 2,2% r/r 1,2% r/r -0,2% r/r
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC grudzień 171,1 169,6 169,5
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 245 tys. 240 tys. 245 tys.
15:45 USA średnie znaczenie Indeks Chicago PMI grudzień 67,6 62,5 63,9
17:00 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 1 mln brk -1 mln brk 0,8 mln brk
17:00 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 0,6 mln brk 1 mln brk 1,2 mln brk
17:00 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -4,6 mln brk -3,9 mln brk -6,5 mln brk
Piątek, 29 grudzień 2017
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 listopad 4,9% r/r 4,9% r/r 5% r/r
14:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - wst. grudzień 1,6% r/r 1,4% r/r 1,8% r/r
14:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - wst. grudzień 1,7% r/r 1,5% r/r 1,8% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego - kwartalne III kw. 112 mln EUR -799 mln EUR -951 mln EUR