Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 18 grudzień 2017
00:50 Japonia średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego listopad 113,4 mld JPY -55 mld JPY 284,6 mld JPY 285,4 mld JPY
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP listopad 1,5% r/r 1,5% r/r 1,4% r/r
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja bazowa HICP listopad 0,9% r/r 0,9% r/r 1,1% r/r
14:00 Polska średnie znaczenie Wynagrodzenie listopad 6,5% r/r 7,1% r/r 7,4% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Zatrudnienie listopad 4,5% r/r 4,4% r/r 4,4% r/r
16:00 USA niskie znaczenie Indeks rynku nieruchomości - NAHB grudzień 74 70 69 70
Wtorek, 19 grudzień 2017
01:30 Australia wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia RBA grudzień
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC grudzień 106,6 106,6 106,7
10:00 Niemcy wysokie znaczenie Indeks instytutu Ifo grudzień 117,2 117,5 117,5
14:00 Polska wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa listopad 9,1% r/r 9% r/r 12,3% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Ceny produkcji sprzedanej przemysłu listopad 1,8% r/r 2,1% r/r 3% r/r
14:00 Polska średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna listopad 10,2% r/r 7,5% r/r 8% r/r
14:30 USA wysokie znaczenie Rozpoczęte budowy domów listopad 1297 tys. 1250 tys. 1256 tys. 1290 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie Pozwolenia na budowę domów listopad 1298 tys. 1278 tys. 1316 tys. 1297 tys.
14:30 USA średnie znaczenie Saldo rachunku bieżącego III kw. -100,6 mld USD -117,2 mld USD -124,4 mld USD -123,1 mld USD
Środa, 20 grudzień 2017
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja PPI listopad 2,5% r/r 2,6% r/r 2,7% r/r
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego s.a. październik 30,8 mld EUR 33,4 mld EUR 39,2 mld EUR 37,8 mld EUR
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż hurtowników październik 1,5% m/m 0,5% m/m -1,1% m/m -1,2% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż domów na rynku wtórnym listopad 5,81 mln 5,52 mln 5,5 mln 5,48 mln
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -6,5 mln brk -3,5 mln brk -5,1 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 1,2 mln brk 2,2 mln brk 5,66 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 0,8 mln brk -1,3 mln brk -1,4 mln brk
Czwartek, 21 grudzień 2017
03:46 Japonia wysokie znaczenie Decyzja BoJ ws. stóp procentowych grudzień -0,1% -0,1% -0,1%
07:30 Japonia wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu BOJ grudzień
08:00 Szwajcaria niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego listopad 2,63 mld CHF 2,84 mld CHF 2,45 mld CHF 2,333 mld CHF
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania biznesu grudzień 112 113 113 112
14:00 Polska niskie znaczenie Protokół z posiedzenia RPP grudzień
14:00 Polska niskie znaczenie Koniunktura gospodarcza grudzień
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna październik 1,5% m/m 0,3% m/m 0,2% m/m 0,1% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż bez samochodów październik 0,8% m/m 0,4% m/m 0,4% m/m 0,3% m/m
14:30 USA średnie znaczenie PCE core - fin. III kw. 1,3% k/k 1,4% k/k 0,9% k/k
14:30 USA średnie znaczenie Deflator PKB - fin. III kw. 2,1% k/k 2,1% k/k 1% k/k
14:30 Kanada niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI listopad 1,3% r/r 0,9% r/r
14:30 Kanada wysokie znaczenie Inflacja CPI listopad 2,1% r/r 2% r/r 1,4% r/r
14:30 USA wysokie znaczenie PKB (annualizowany) - fin. III kw. 3,2% 3,3% 3,1%
14:30 USA średnie znaczenie Indeks Fed z Filadelfii grudzień 26,5 21,5 22,7
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 245 tys. 231 tys. 225 tys.
15:00 USA niskie znaczenie Indeks cen nieruchomości - FHFA październik 0,5% m/m 0,2% m/m 0,5% m/m 0,3% m/m
16:00 USA niskie znaczenie Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board listopad 0,4% 0,4% 1,2%
Piątek, 22 grudzień 2017
08:00 Niemcy niskie znaczenie Ceny importu listopad 0,8% m/m 0,6% m/m
08:00 Niemcy niskie znaczenie Ceny importu listopad 2,7% r/r 2,7% r/r 2,6% r/r
08:45 Francja średnie znaczenie Wydatki konsumentów listopad 2,2% m/m 1,4% m/m -2,1% m/m -1,9% m/m
08:45 Francja średnie znaczenie PKB s.a. - fin. III kw. 0,6% k/k 0,5% k/k 0,6% k/k
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja PPI listopad 2,4% r/r 1,5% r/r
09:00 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks instytutu KOF grudzień 111,3 110,6 110,4 110,3
10:00 Polska niskie znaczenie Stopa bezrobocia listopad 6,5% 6,6% 6,6%
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie PKB s.a. - fin. III kw. 0,4% k/k 0,4% k/k 0,3% k/k
10:30 Wlk. Brytania niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego III kw. -22,8 mld GBP -21 mld GBP -25,8 mld GBP -23,18 mld GBP
14:00 Polska niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 listopad 4,5% r/r 4,8% r/r 5,7% r/r
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst. listopad -0,1% m/m 0,5% m/m 1,3% m/m 0,9% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst. listopad 1,3% m/m 2% m/m -0,4% m/m -0,8% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Miesięczny PKB październik 0,0% m/m 0,2% m/m 0,2% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Wydatki Amerykanów listopad 0,6% m/m 0,4% m/m 0,2% m/m 0,3% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Dochody Amerykanów listopad 0,3% m/m 0,4% m/m 0,4% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż nowych domów listopad 733 tys. 654 tys. 624 tys. 685 tys.
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - fin. grudzień 95,9 97,1 98,5