Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 11 grudzień 2017
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC listopad 80,8 80,4 80,5
14:00 Polska wysokie znaczenie Inflacja CPI - fin. listopad 2,5% r/r 2,5% r/r 2,1% r/r
Wtorek, 12 grudzień 2017
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Inflacja CPI listopad 3,1% r/r 3% r/r 3% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja PPI listopad 3% r/r 3% r/r 2,8% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI listopad 2,2% r/r 2,2% r/r 2,1% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI listopad 2,7% r/r 2,7% r/r 2,7% r/r
11:00 Niemcy średnie znaczenie Indeks instytutu ZEW grudzień 17,4 18 18,7
14:00 Polska średnie znaczenie Inflacja bez cen żywności i energii listopad 0,9% r/r 0,9% r/r 0,8% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen najbardziej zmiennych listopad 1,8% r/r 1,5% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen administrowanych listopad 2,7% r/r 2,2% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja - 15% średnia obcięta listopad 2% r/r 1,7% r/r
14:30 USA średnie znaczenie Inflacja PPI listopad 0,4% m/m 0,3% m/m 0,4% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI listopad 0,3% m/m 0,2% m/m 0,4% m/m
20:00 USA niskie znaczenie Budżet federalny listopad -138,5 mld USD -135 mld USD -63,2 mld USD
20:00 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
23:15 Australia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe)
Środa, 13 grudzień 2017
00:50 Japonia średnie znaczenie Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia październik 5% m/m 3% m/m -8,1% m/m
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - fin. listopad 1,8% r/r 1,8% r/r 1,5% r/r
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - fin. listopad 1,8% r/r 1,8% r/r 1,6% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych listopad 5,9 tys. 4 tys. 6,5 tys. 1,1 tys.
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Stopa bezrobocia październik 4,3% 4,3% 4,3%
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. październik 0,2% m/m 0,0% m/m -0,5% m/m -0,6% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Inflacja CPI listopad 0,4% m/m 0,4% m/m 0,1% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Inflacja bazowa CPI listopad 0,1% m/m 0,2% m/m 0,2% m/m
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -1,4 mln brk 0,9 mln brk 1,67 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 5,66 mln brk 2,45 mln brk 6,78 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -5,1 mln brk -3,7 mln brk -5,6 mln brk
20:00 USA wysokie znaczenie Decyzja FOMC ws. stóp procentowych grudzień 1,25-1,50% 1,25-1,50% 1,00-1,25%
20:30 USA wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC
Czwartek, 14 grudzień 2017
01:30 Australia niskie znaczenie Stopa bezrobocia listopad 5,4% 5,4% 5,4%
01:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. grudzień 54,1 53,5 53,6
06:30 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - fin. październik 0,5% m/m 0,5% m/m -1% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - fin. listopad 1,2% r/r 1,3% r/r 1,2% r/r
09:00 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. grudzień 59,3 57,2 57,7
09:00 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. grudzień 59,4 59,9 60,4
09:15 Szwajcaria średnie znaczenie Ceny producentów i importu listopad 1,8% r/r 1,2% r/r
09:30 Szwajcaria wysokie znaczenie Decyzja ws. stóp procentowych IV kw. -1,25% do -0,25% -1,25% do -0,25% -1,25% do -0,25%
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. grudzień 55,8 54,6 54,3
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. grudzień 63,3 62 62,5
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. grudzień 60,6 59,6 60,1
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. grudzień 56,5 56 56,2
10:00 Szwajcaria wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa SNB (Thomas Jordan)
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna listopad 1,1% m/m 0,4% m/m 0,5% m/m 0,3% m/m
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Stopa procentowa grudzień 0,50% 0,50% 0,50%
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia BoE grudzień
13:45 Strefa Euro wysokie znaczenie Stopa refinansowa grudzień 0,0% 0,0% 0,0%
14:00 Polska niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego październik 575 mln EUR 160 mln EUR -100 mln EUR
14:30 USA niskie znaczenie Ceny eksportu listopad 0,5% m/m 0,2% m/m 0,1% m/m 0,0% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna listopad 0,8% m/m 0,3% m/m 0,5% m/m 0,2% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Sprzedaż bez samochodów listopad 1% m/m 0,6% m/m 0,4% m/m 0,1% m/m
14:30 USA niskie znaczenie Ceny importu listopad 0,7% m/m 0,7% m/m 0,1% m/m 0,2% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 225 tys. 240 tys. 236 tys.
14:30 Strefa Euro wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB grudzień
15:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. grudzień 55 54 53,9
16:00 USA niskie znaczenie Zapasy niesprzedanych towarów październik -0,1% m/m -0,1% m/m 0,0% m/m
Piątek, 15 grudzień 2017
00:50 Japonia średnie znaczenie Indeks Tankan dla usług IV kw. 23 23 23
00:50 Japonia średnie znaczenie Indeks Tankan dla przemysłu IV kw. 25 24 22
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. październik 19 mld EUR 24,4 mld EUR 24,5 mld EUR 25 mld EUR
13:00 Wlk. Brytania średnie znaczenie Biuletyn kwartalny BoE IV kw.
14:30 USA średnie znaczenie Indeks NY Empire State grudzień 18 18,6 19,4
15:15 USA wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa listopad 0,2% m/m 0,3% m/m 1,2% m/m 0,9% m/m
15:15 USA średnie znaczenie Wykorzystanie mocy produkcyjnych listopad 77,1% 77,2% 77%
22:00 USA średnie znaczenie Napływ kapitałów długoterminowych październik 23,2 mld USD 57,6 mld USD 80,9 mld USD