Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 4 grudzień 2017
01:00 Australia niskie znaczenie Inflacja konsumencka - Melbourne Institute listopad 0,2% m/m 0,3% m/m
01:30 Australia niskie znaczenie Zapasy niesprzedanych towarów III kw. 0,2% k/k 0,1% k/k -0,5% k/k -0,4% k/k
05:00 Japonia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda)
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Inflacja PPI październik 2,5% r/r 2,6% r/r 2,8% r/r 2,9% r/r
16:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - fin. październik 0,9% m/m 0,4% m/m 1,1% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin. październik -0,8% m/m -1,2% m/m 2,2% m/m
16:00 USA średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle październik -0,1% m/m -0,4% m/m 1,7% m/m 1,4% m/m
Wtorek, 5 grudzień 2017
01:30 Australia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna październik 0,5% m/m 0,3% m/m 0,1% m/m 0,0% m/m
01:30 Australia niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego III kw. -9,1 mld AUD -9,2 mld AUD -9,7 mld AUD -9,6 mld AUD
04:30 Australia wysokie znaczenie Decyzja RBA ws. stóp procentowych grudzień 1,50% 1,50% 1,50%
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. listopad 60,4 60,2 57,3
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. listopad 54,3 54,9 54,7
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. listopad 56,2 56,2 55
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla usług listopad 53,8 55 55,6
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. październik -1,1% m/m -0,7% m/m 0,8% m/m 0,7% m/m
13:55 Polska wysokie znaczenie Stopa referencyjna grudzień 1,50% 1,50% 1,50%
14:30 USA wysokie znaczenie Bilans handlu zagranicznego październik -48,7 mld USD -47,5 mld USD -44,9 mld USD -43,5 mld USD
14:30 Kanada średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego październik -1,47 mld CAD -2,7 mld CAD -3,36 mld CAD -3,2 mld CAD
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla usług listopad 57,4 59,1 60,1
16:00 Polska niskie znaczenie Komunikat po posiedzeniu RPP grudzień
Środa, 6 grudzień 2017
01:30 Australia wysokie znaczenie PKB s.a. III kw. 0,6% k/k 0,7% k/k 0,9% k/k 0,8% k/k
08:00 Niemcy średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle s.a. październik 0,5% m/m -0,3% m/m 1,2% m/m 1% m/m
09:15 Szwajcaria wysokie znaczenie Inflacja CPI listopad 0,8% r/r 0,9% r/r 0,7% r/r
14:15 USA wysokie znaczenie Raport ADP listopad 190 tys. 185 tys. 235 tys.
14:30 USA niskie znaczenie Jednostkowe koszty pracy - fin. III kw. -0,2% k/k 0,2% k/k 0,3% k/k
14:30 USA niskie znaczenie Wydajność pracy - fin. III kw. 3% k/k 3,3% k/k 1,5% k/k
16:00 Kanada wysokie znaczenie Decyzja BoC ws. stóp procentowych grudzień 1,00% 1,00% 1,00%
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 1,67 mln brk 1 mln brk 2,75 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 6,78 mln brk 1,7 mln brk 3,6 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -5,6 mln brk -3,4 mln brk -3,4 mln brk
Czwartek, 7 grudzień 2017
01:30 Australia niskie znaczenie Biuletyn kwartalny RBA IV kw.
01:30 Australia niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego październik 0,11 mld AUD 1,38 mld AUD 1,60 mld AUD 1,75 mld AUD
07:45 Szwajcaria średnie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. listopad 3,0% 3,1% 3,1%
08:00 Niemcy średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. październik -1,4% m/m 1,1% m/m -0,9% m/m -1,6% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. październik -4,96 mld EUR -4,7 mld EUR -4,67 mld EUR
11:00 Strefa Euro wysokie znaczenie PKB s.a. - fin. III kw. 0,6% k/k 0,6% k/k 0,7% k/k
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 236 tys. 240 tys. 238 tys.
16:00 Kanada wysokie znaczenie Indeks Ivey PMI s.a. listopad 63 63,8
17:00 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
21:00 USA niskie znaczenie Kredyt konsumencki październik 20,52 mld USD 17,85 mld USD 19,2 mld USD 20,8 mld USD
Piątek, 8 grudzień 2017
00:50 Japonia średnie znaczenie PKB s.a. - fin. III kw. 0,6% k/k 0,3% k/k 0,7% k/k 0,6% k/k
00:50 Japonia niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego n.s.a. październik 2176,4 mld JPY 1720 mld JPY 2271,2 mld JPY
01:30 Australia niskie znaczenie Kredyt hipoteczny październik -0,6% m/m -2,5% m/m -2,6% m/m -2,3% m/m
08:00 Niemcy niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. październik 19,9 mld EUR 21,5 mld EUR 21,9 mld EUR 21,8 mld EUR
08:45 Francja niskie znaczenie Produkcja przemysłowa październik 1,9% m/m -0,1% m/m 0,8% m/m 0,6% m/m
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Produkcja przemysłowa październik 0,0% m/m 0,1% m/m 0,7% m/m
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego październik -10,78 mld GBP -11,5 mld GBP -10,45 mld GBP -11,25 mld GBP
14:30 USA niskie znaczenie Płaca godzinowa listopad 0,2% m/m 0,3% m/m -0,1% m/m 0,0% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Stopa bezrobocia listopad 4,1% 4,1% 4,1%
14:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym listopad 221 tys. 200 tys. 247 tys. 261 tys.
14:30 USA niskie znaczenie Długość tygodnia pracy listopad 34,5godz. 34,4godz. 34,4godz.
16:00 USA niskie znaczenie Zapasy hurtowników październik -0,5% m/m -0,4% m/m 0,1% m/m 0,3% m/m
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - wst. grudzień 96,8 99 98,5