Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 27 listopad 2017
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż nowych domów październik 685 tys. 625 tys. 645 tys. 667 tys.
Wtorek, 28 listopad 2017
08:00 Niemcy niskie znaczenie Ceny importu październik 0,6% m/m 0,5% m/m 0,9% m/m
08:00 Niemcy niskie znaczenie Ceny importu październik 2,6% r/r 2,6% r/r 3% r/r
08:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania gospodarstw domowych listopad 102 101 100
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC listopad 169,5 170,4 170,1
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 październik 5% r/r 5,1% r/r 5,1% r/r
14:30 Kanada średnie znaczenie Inflacja IPPI październik 1,8% r/r 1,4% r/r 1,5% r/r
15:00 USA niskie znaczenie Indeks cen nieruchomości - FHFA wrzesień 0,3% m/m 0,6% m/m 0,8% m/m 0,7% m/m
15:00 USA niskie znaczenie Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii wrzesień 6,2% r/r 6,1% r/r 5,8% r/r 5,9% r/r
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks zaufania konsumentów - Conference Board listopad 129,5 124 126,2 125,9
Środa, 29 listopad 2017
00:50 Japonia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna październik -0,2% r/r -0,2% r/r 2,3% r/r 2,2% r/r
08:45 Francja średnie znaczenie Wydatki konsumentów październik -1,9% m/m -0,1% m/m 1% m/m 0,9% m/m
08:45 Francja średnie znaczenie PKB s.a. - rew. III kw. 0,5% k/k 0,5% k/k 0,6% k/k
10:30 Wlk. Brytania niskie znaczenie Podaż pieniądza M4 październik 0,6% m/m 0,3% m/m -0,1% m/m -0,2% m/m
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów producentów listopad 8,2 8,7 8 7,9
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w gospodarce listopad 114,6 114,6 114,1 114
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w usługach listopad 16,3 16,8 16,2
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów biznesu listopad 1,49 1,53 1,44
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów konsumentów listopad 0,1 0,1 -1
14:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - wst. listopad 1,8% r/r 1,7% r/r 1,5% r/r
14:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - wst. listopad 1,8% r/r 1,7% r/r 1,6% r/r
14:30 USA średnie znaczenie Deflator PKB - rew. III kw. 2,1% k/k 2,2% k/k 1% k/k
14:30 USA średnie znaczenie PCE core - rew. III kw. 1,4% k/k 1,4% k/k 0,9% k/k
14:30 USA wysokie znaczenie PKB (annualizowany) - rew. III kw. 3,3% 3,2% 3,1%
15:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
16:00 USA średnie znaczenie Indeks podpisanych umów kupna domów październik 3,5% m/m 1% m/m -0,4% m/m 0,0% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne prezes Fed (Janet L. Yellen)
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 2,75 mln brk -0,1 mln brk 0,27 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 3,6 mln brk 1,2 mln brk 0,04 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -3,4 mln brk -3,1 mln brk -1,86 mln brk
20:00 USA średnie znaczenie Beżowa Księga listopad
Czwartek, 30 listopad 2017
00:50 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - wst. październik 0,5% m/m 1,9% m/m -1% m/m
07:45 Szwajcaria wysokie znaczenie PKB s.a. III kw. 0,6% k/k 0,6% k/k 0,4% k/k 0,3% k/k
08:00 Niemcy niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. październik -1,2% m/m 0,3% m/m 0,5% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja PPI październik 1,5% r/r 2,1% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - wst. listopad 1,3% r/r 1,3% r/r 1,2% r/r
09:00 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks instytutu KOF listopad 110,3 109,2 109,8 109,1
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC listopad 72,2 72,9 72,5
09:15 Szwajcaria niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. październik -1,5% m/m 0,5% m/m
09:55 Niemcy niskie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. listopad 5,6% 5,6% 5,6%
10:00 Polska wysokie znaczenie PKB n.s.a. - fin. III kw. 4,9% r/r 4,7% r/r 4,0% r/r
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP - dane szacunkowe listopad 1,5% r/r 1,6% r/r 1,4% r/r
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Stopa bezrobocia październik 8,8% 8,9% 8,9%
14:00 Polska wysokie znaczenie Inflacja CPI - wst. listopad 2,5% r/r 2,3% r/r 2,1% r/r
14:30 USA średnie znaczenie Wydatki Amerykanów październik 0,3% m/m 0,3% m/m 0,9% m/m 1% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Dochody Amerykanów październik 0,4% m/m 0,3% m/m 0,4% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 238 tys. 240 tys. 240 tys. 239 tys.
14:30 Kanada średnie znaczenie Saldo rachunku bieżącego III kw. -19,35 mld CAD -19,5 mld CAD -15,6 mld CAD -16,3 mld CAD
15:45 USA średnie znaczenie Indeks Chicago PMI listopad 63,9 63 66,2
Piątek, 1 grudzień 2017
00:30 Japonia niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio listopad 0,6% r/r 0,6% r/r 0,6% r/r
00:30 Japonia niskie znaczenie Wydatki gospodarstw domowych październik 0,0% r/r -0,4% r/r -0,3% r/r
00:30 Japonia wysokie znaczenie Inflacja CPI październik 0,2% r/r 0,7% r/r
00:30 Japonia średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI październik 0,8% r/r 0,8% r/r 0,7% r/r
00:30 Japonia niskie znaczenie Stopa bezrobocia październik 2,8% 2,8% 2,8%
01:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. listopad 53,6 53,8 52,8
09:00 Polska średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu listopad 54,2 54 53,4
09:30 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu listopad 65,1 62,6 62
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. listopad 57,7 57,5 56,1
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. listopad 62,5 62,5 60,6
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. listopad 60,1 60 58,5
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu listopad 58,2 56,5 56,6 56,3
14:30 Kanada średnie znaczenie Miesięczny PKB wrzesień 0,2% m/m 0,1% m/m -0,1% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie PKB III kw. 0,4% k/k 0,4% k/k 1% k/k 1,1% k/k
14:30 Kanada niskie znaczenie Stopa bezrobocia listopad 5,9% 6,2% 6,3%
14:30 Kanada wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia listopad 79,5 tys. 10 tys. 35,3 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne prezes Fed (Janet L. Yellen)
15:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. listopad 53,9 53,8 54,6
16:00 USA niskie znaczenie Wydatki na inwestycje budowlane październik 1,4% m/m 0,5% m/m 0,3% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla przemysłu listopad 58,2 58,4 58,7