Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 20 listopad 2017
00:50 Japonia średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego październik 285,4 mld JPY 330 mld JPY 670,2 mld JPY
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja PPI październik 2,7% r/r 2,7% r/r 3,1% r/r
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC listopad 106,7 106,2
14:00 Polska średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna październik 8% r/r 8,1% r/r 8,6% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Ceny produkcji sprzedanej przemysłu październik 3% r/r 2,9% r/r 3,2% r/r 3,1% r/r
14:00 Polska wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa październik 12,3% r/r 10,4% r/r 4,3% r/r
15:00 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
16:00 USA niskie znaczenie Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board październik 1,2% 0,6% 0,1% -0,2%
17:00 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
Wtorek, 21 listopad 2017
01:30 Australia wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia RBA listopad
08:00 Szwajcaria niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego październik 2,333 mld CHF 3,21 mld CHF 2,815 mld CHF 2,92 mld CHF
10:05 Australia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe)
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż hurtowników wrzesień -1,2% m/m 0,6% m/m 0,4% m/m 0,5% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż domów na rynku wtórnym październik 5,48 mln 5,43 mln 5,37 mln 5,39 mln
Środa, 22 listopad 2017
00:00 USA wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne prezes Fed (Janet L. Yellen)
14:00 Polska niskie znaczenie Koniunktura gospodarcza listopad
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst. październik 0,4% m/m 0,5% m/m 1,1% m/m 0,7% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst. październik -1,2% m/m 0,3% m/m 2,2% m/m 2% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 239 tys. 240 tys. 252 tys. 249 tys.
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - fin. listopad 98,5 98 100,7
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -1,86 mln brk -2,2 mln brk 1,85 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 0,04 mln brk 1 mln brk 0,9 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 0,27 mln brk -1,25 mln brk -0,8 mln brk
20:00 USA wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia FOMC listopad
Czwartek, 23 listopad 2017
08:00 Niemcy wysokie znaczenie PKB s.a. - fin. III kw. 0,8% k/k 0,8% k/k 0,6% k/k
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania biznesu listopad 112 110 111
09:00 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. listopad 60,2 57 57,3
09:00 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. listopad 57,5 55,9 56,1
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. listopad 62,5 60,3 60,6
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. listopad 54,9 55 54,7
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. listopad 60 58,3 58,5
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. listopad 56,2 55,2 55
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie PKB s.a. - rew. III kw. 0,4% k/k 0,4% k/k 0,3% k/k
13:30 Strefa Euro wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia ECB październik
14:00 Polska niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 październik 5,7% r/r 5,5% r/r 5,4% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Protokół z posiedzenia RPP listopad
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna wrzesień 0,1% m/m 0,9% m/m -0,1% m/m -0,3% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż bez samochodów wrzesień 0,3% m/m 1% m/m -0,4% m/m -0,7% m/m
17:30 Szwajcaria wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa SNB (Thomas Jordan)
Piątek, 24 listopad 2017
01:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. listopad 53,8 52,6 52,8
09:15 Szwajcaria niskie znaczenie Produkcja przemysłowa III kw. 8,6% r/r 3,2% r/r 2,9% r/r
10:00 Niemcy wysokie znaczenie Indeks instytutu Ifo listopad 117,5 116,5 116,8 116,7
10:00 Polska niskie znaczenie Stopa bezrobocia październik 6,6% 6,6% 6,8%
15:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. listopad 53,8 54,9 54,6