Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 13 listopad 2017
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC październik 80,5 79,9 76,9
10:00 Polska średnie znaczenie Raport o inflacji
14:00 Polska wysokie znaczenie Inflacja CPI - fin. październik 2,1% r/r 2,1% r/r 2,2% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego wrzesień -100 mln EUR -300 mln EUR -80 mln EUR -100 mln EUR
18:45 Japonia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda)
20:00 USA niskie znaczenie Budżet federalny październik -63,2 mld USD -50 mld USD 8 mld USD
Wtorek, 14 listopad 2017
08:00 Niemcy wysokie znaczenie PKB s.a. - wst. III kw. 0,8% k/k 0,6% k/k 0,6% k/k
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - fin. październik 1,6% r/r 1,6% r/r 1,8% r/r
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - fin. październik 1,5% r/r 1,5% r/r 1,8% r/r
09:15 Szwajcaria średnie znaczenie Ceny producentów i importu październik 1,2% r/r 0,8% r/r
10:00 Polska wysokie znaczenie PKB n.s.a. - wst. III kw. 4,7% r/r 4,5% r/r 4,0% r/r 3,9% r/r
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Inflacja CPI październik 3% r/r 3,1% r/r 3% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI październik 2,7% r/r 2,8% r/r 2,7% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI październik 2,1% r/r 2,2% r/r 2,5% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja PPI październik 2,8% r/r 2,9% r/r 3,3% r/r
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. wrzesień -0,6% m/m -0,6% m/m 1,4% m/m
11:00 Strefa Euro wysokie znaczenie PKB s.a. - rew. III kw. 0,6% k/k 0,6% k/k 0,6% k/k
11:00 Niemcy średnie znaczenie Indeks instytutu ZEW listopad 18,7 20 17,6
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
11:00 Japonia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda)
11:00 USA wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne prezes Fed (Janet L. Yellen)
11:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja - 15% średnia obcięta październik 1,7% r/r 1,9% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen najbardziej zmiennych październik 1,5% r/r 1,5% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen administrowanych październik 2,2% r/r 2,3% r/r
14:00 Polska średnie znaczenie Inflacja bez cen żywności i energii październik 0,8% r/r 0,9% r/r 1% r/r
14:30 USA średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI październik 0,4% m/m 0,2% m/m 0,4% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Inflacja PPI październik 0,4% m/m 0,1% m/m 0,4% m/m
Środa, 15 listopad 2017
00:50 Japonia średnie znaczenie PKB s.a. - wst. III kw. 0,3% k/k 0,3% k/k 0,6% k/k
05:30 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - fin. wrzesień -1% m/m -1,1% m/m 2% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - fin. październik 1,2% r/r 1,2% r/r 1,1% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych październik 1,1 tys. 2,3 tys. 2,6 tys. 1,7 tys.
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Stopa bezrobocia wrzesień 4,3% 4,3% 4,3%
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. wrzesień 25 mld EUR 21,2 mld EUR 21 mld EUR 21,6 mld EUR
14:30 USA wysokie znaczenie Inflacja bazowa CPI październik 0,2% m/m 0,2% m/m 0,1% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna październik 0,2% m/m 0,0% m/m 1,9% m/m 1,6% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Sprzedaż bez samochodów październik 0,1% m/m 0,2% m/m 1,2% m/m 1% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Inflacja CPI październik 0,1% m/m 0,1% m/m 0,5% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Indeks NY Empire State listopad 19,4 26 30,2
16:00 USA niskie znaczenie Zapasy niesprzedanych towarów wrzesień 0,0% m/m 0,0% m/m 0,7% m/m
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 0,9 mln brk -1 mln brk -3,3 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 1,85 mln brk -2,8 mln brk 2,2 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -0,8 mln brk -1,8 mln brk -3,3 mln brk
22:00 USA średnie znaczenie Napływ kapitałów długoterminowych wrzesień 80,9 mld USD 34,6 mld USD 73,2 mld USD 67,2 mld USD
Czwartek, 16 listopad 2017
01:30 Australia niskie znaczenie Stopa bezrobocia październik 5,4% 5,5% 5,5%
07:30 Francja niskie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. III kw. 9,7% 9,5%
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna październik 0,3% m/m 0,0% m/m -0,7% m/m -0,8% m/m
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP październik 1,4% r/r 1,4% r/r 1,5% r/r
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja bazowa HICP październik 1,1% r/r 1,1% r/r 1,3% r/r
14:30 USA niskie znaczenie Ceny importu październik 0,2% m/m 0,4% m/m 0,8% m/m 0,7% m/m
14:30 USA niskie znaczenie Ceny eksportu październik 0,0% m/m 0,4% m/m 0,7% m/m 0,8% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Indeks Fed z Filadelfii listopad 18,9 25 27,9
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 249 tys. 235 tys. 239 tys.
15:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
15:15 USA wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa październik 0,9% m/m 0,5% m/m 0,4% m/m 0,3% m/m
15:15 USA średnie znaczenie Wykorzystanie mocy produkcyjnych październik 77% 76,3% 76,4% 76%
16:00 USA niskie znaczenie Indeks rynku nieruchomości - NAHB listopad 70 68 68
Piątek, 17 listopad 2017
09:30 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego s.a. wrzesień 37,8 mld EUR 30,2 mld EUR 34,5 mld EUR 33,3 mld EUR
14:00 Polska niskie znaczenie Zatrudnienie październik 4,4% r/r 4,5% r/r 4,5% r/r
14:00 Polska średnie znaczenie Wynagrodzenie październik 7,4% r/r 6,6% r/r 6,0% r/r
14:30 Kanada niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI październik 0,9% r/r 0,8% r/r
14:30 Kanada wysokie znaczenie Inflacja CPI październik 1,4% r/r 1,4% r/r 1,6% r/r
14:30 USA wysokie znaczenie Pozwolenia na budowę domów październik 1297 tys. 1247 tys. 1225 tys. 1215 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie Rozpoczęte budowy domów październik 1290 tys. 1190 tys. 1135 tys. 1127 tys.