Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 6 listopad 2017
00:50 Japonia średnie znaczenie Protokół z posiedzenia BoJ wrzesień
01:00 Australia niskie znaczenie Inflacja konsumencka - Melbourne Institute październik 0,3% m/m 0,3% m/m
02:00 Japonia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda)
08:00 Niemcy średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle s.a. wrzesień 1% m/m -1,5% m/m 4,1% m/m 3,6% m/m
09:15 Szwajcaria wysokie znaczenie Inflacja CPI październik 0,7% r/r 0,8% r/r 0,7% r/r
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. październik 57,3 57,4 57
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. październik 54,7 55,2 55,6
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. październik 55 54,9 55,8
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Inflacja PPI wrzesień 2,9% r/r 2,8% r/r 2,5% r/r
16:00 Kanada wysokie znaczenie Indeks Ivey PMI s.a. październik 63,8 60,2 59,6
Wtorek, 7 listopad 2017
04:30 Australia wysokie znaczenie Decyzja RBA ws. stóp procentowych listopad 1,50% 1,50% 1,50%
08:00 Niemcy średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. wrzesień -1,6% m/m -0,8% m/m 2,6% m/m
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. wrzesień 0,7% m/m 0,6% m/m -0,1% m/m -0,5% m/m
21:00 USA niskie znaczenie Kredyt konsumencki wrzesień 20,8 mld USD 18,5 mld USD 13,1 mld USD
21:00 USA wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne prezes Fed (Janet L. Yellen)
Środa, 8 listopad 2017
Japonia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda)
08:45 Francja niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. wrzesień -4,67 mld EUR -4,7 mld EUR -4,19 mld EUR -4,5 mld EUR
13:00 Polska wysokie znaczenie Stopa referencyjna listopad 1,50% 1,50% 1,50%
16:00 Polska niskie znaczenie Komunikat po posiedzeniu RPP listopad
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 2,2 mln brk -2,9 mln brk -2,4 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -3,3 mln brk -1,9 mln brk -4 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -3,3 mln brk -1,4 mln brk -0,3 mln brk
Czwartek, 9 listopad 2017
00:50 Japonia średnie znaczenie Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia wrzesień -8,1% m/m -1,8% m/m 3,4% m/m
00:50 Japonia niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego n.s.a. wrzesień 2271,2 mld JPY 2375 mld JPY 2380,4 mld JPY
01:30 Australia niskie znaczenie Kredyt hipoteczny wrzesień -2,3% m/m 2,1% m/m 1% m/m
07:45 Szwajcaria średnie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. październik 3,1% 3,1% 3,1%
08:00 Niemcy niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. wrzesień 21,8 mld EUR 21,1 mld EUR 21,3 mld EUR 21,6 mld EUR
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 239 tys. 230 tys. 229 tys.
16:00 USA niskie znaczenie Zapasy hurtowników wrzesień 0,3% m/m 0,3% m/m 0,9% m/m
17:30 Szwajcaria wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa SNB (Thomas Jordan)
Piątek, 10 listopad 2017
01:30 Australia wysokie znaczenie Raport RBA nt. polityki monetarnej IV kw.
08:45 Francja niskie znaczenie Produkcja przemysłowa wrzesień 0,6% m/m 0,7% m/m -0,3% m/m
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Produkcja przemysłowa wrzesień 0,7% m/m 0,3% m/m 0,3% m/m 0,2% m/m
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego wrzesień -11,25 mld GBP -12,8 mld GBP -12,35 mld GBP -14,24 mld GBP
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - wst. listopad 97,8 101 100,7