Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 30 październik 2017
00:50 Japonia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna wrzesień 2,2% r/r 2,5% r/r 1,7% r/r
08:00 Niemcy niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. wrzesień 0,5% m/m 0,7% m/m -0,2% m/m -0,4% m/m
09:00 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks instytutu KOF październik 109,1 106,6 106,1 105,8
10:30 Wlk. Brytania niskie znaczenie Podaż pieniądza M4 wrzesień -0,2% m/m 0,7% m/m 1,1% m/m 0,9% m/m
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów konsumentów październik -1 -1 -1,2
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w gospodarce październik 114 113,4 113,1 113
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w usługach październik 16,2 15,4 15,4 15,3
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów biznesu październik 1,44 1,41 1,34
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów producentów październik 7,9 7,1 6,7 6,6
13:30 USA średnie znaczenie Wydatki Amerykanów wrzesień 1% m/m 0,8% m/m 0,1% m/m
13:30 USA średnie znaczenie Dochody Amerykanów wrzesień 0,4% m/m 0,4% m/m 0,2% m/m
14:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - wst. październik 1,5% r/r 1,7% r/r 1,8% r/r
14:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - wst. październik 1,6% r/r 1,7% r/r 1,8% r/r
Wtorek, 31 październik 2017
00:30 Japonia niskie znaczenie Wydatki gospodarstw domowych wrzesień -0,3% r/r 0,7% r/r 0,6% r/r
00:30 Japonia niskie znaczenie Stopa bezrobocia wrzesień 2,8% 2,8% 2,8%
00:50 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - wst. wrzesień -1,1% m/m -1,5% m/m 2% m/m
04:05 Japonia wysokie znaczenie Decyzja BoJ ws. stóp procentowych październik -0,1% -0,1% -0,1%
07:30 Francja średnie znaczenie PKB s.a. - wst. III kw. 0,5% k/k 0,5% k/k 0,6% k/k 0,5% k/k
07:30 Japonia wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu BOJ październik
08:45 Francja średnie znaczenie Wydatki konsumentów wrzesień 0,9% m/m 0,6% m/m -0,2% m/m -0,3% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - wst. październik 1,2% r/r 1,1% r/r 1,1% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja PPI wrzesień 2,1% r/r 1,9% r/r 2% r/r
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC październik 72,5 73
11:00 Strefa Euro wysokie znaczenie PKB s.a. - wst. III kw. 0,6% k/k 0,5% k/k 0,7% k/k 0,6% k/k
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP - dane szacunkowe październik 1,4% r/r 1,5% r/r 1,5% r/r
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Stopa bezrobocia wrzesień 8,9% 9% 9% 9,1%
13:30 Kanada średnie znaczenie Miesięczny PKB sierpień -0,1% m/m 0,1% m/m 0,0% m/m
13:30 USA niskie znaczenie Indeks kosztów zatrudnienia III kw. 0,7% k/k 0,7% k/k 0,5% k/k
13:30 Kanada średnie znaczenie Inflacja IPPI wrzesień 1,5% r/r 2,3% r/r 1,9% r/r
14:00 USA niskie znaczenie Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii sierpień 5,9% r/r 6% r/r 5,8% r/r
14:00 Polska wysokie znaczenie Inflacja CPI - wst. październik 2,1% r/r 2,1% r/r 2,2% r/r
14:45 USA średnie znaczenie Indeks Chicago PMI październik 66,2 61 65,2
15:00 USA wysokie znaczenie Indeks zaufania konsumentów - Conference Board październik 125,9 121 120,6 119,8
Środa, 1 listopad 2017
01:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. październik 52,8 52,5 52,9
09:30 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu październik 62 61,4 61,7
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu październik 56,3 55,8 56 55,9
13:15 USA wysokie znaczenie Raport ADP październik 235 tys. 200 tys. 110 tys. 135 tys.
14:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. październik 54,6 54,5 53,1
15:00 USA niskie znaczenie Wydatki na inwestycje budowlane wrzesień 0,3% m/m -0,1% m/m 0,1% m/m 0,5% m/m
15:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla przemysłu październik 58,7 59,5 60,8
15:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -4 mln brk -2 mln brk -5,5 mln brk
15:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -2,4 mln brk -2,6 mln brk 0,85 mln brk
15:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -0,3 mln brk -2,5 mln brk -5,2 mln brk
19:00 USA wysokie znaczenie Decyzja FOMC ws. stóp procentowych listopad 1,00-1,25% 1,00-1,25% 1,00-1,25%
Czwartek, 2 listopad 2017
01:30 Australia niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego wrzesień 1,75 mld AUD 1,2 mld AUD 0,87 mld AUD 0,99 mld AUD
09:00 Polska średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu październik 53,4 54 53,7
09:15 Szwajcaria niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. wrzesień 0,5% m/m -0,2% m/m
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. październik 56,1 56,7 56,1
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. październik 60,6 60,5 60,6
09:55 Niemcy niskie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. październik 5,6% 5,6% 5,6%
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. październik 58,5 58,6 58,1
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Stopa procentowa listopad 0,50% 0,50% 0,25%
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Kwartalny raport BoE nt. inflacji III kw.
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia BoE listopad
13:30 USA niskie znaczenie Wydajność pracy - wst. III kw. 3% k/k 2,4% k/k 1,5% k/k
13:30 USA niskie znaczenie Jednostkowe koszty pracy - wst. III kw. 0,5% k/k 0,5% k/k 0,3% k/k 0,2% k/k
13:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 229 tys. 235 tys. 234 tys. 233 tys.
13:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
Piątek, 3 listopad 2017
01:30 Australia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna wrzesień 0,0% m/m 0,5% m/m -0,5% m/m -0,6% m/m
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla usług październik 55,6 53,3 53,6
13:30 USA niskie znaczenie Płaca godzinowa październik 0,0% m/m 0,2% m/m 0,5% m/m
13:30 Kanada wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia październik 35,3 tys. 15 tys. 10 tys.
13:30 Kanada niskie znaczenie Stopa bezrobocia październik 6,3% 6,2% 6,2%
13:30 USA wysokie znaczenie Bilans handlu zagranicznego wrzesień -43,5 mld USD -43,2 mld USD -42,8 mld USD -42,4 mld USD
13:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym październik 261 tys. 314 tys. 18 tys. -33 tys.
13:30 USA niskie znaczenie Długość tygodnia pracy październik 34,4godz. 34,4godz. 34,4godz.
13:30 USA wysokie znaczenie Stopa bezrobocia październik 4,1% 4,2% 4,2%
13:30 Kanada średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego wrzesień -3,2 mld CAD -3 mld CAD -3,2 mld CAD -3,41 mld CAD
15:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin. wrzesień 2% m/m 2,2% m/m 2% m/m
15:00 USA średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle wrzesień 1,4% m/m 1,3% m/m 1,2% m/m
15:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - fin. wrzesień 0,7% m/m 0,7% m/m 0,7% m/m
15:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla usług październik 60,1 58,5 59,8