Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 23 październik 2017
14:00 Polska niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 wrzesień 5,4% r/r 5,6% r/r 5,4% r/r 5,5% r/r
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż hurtowników sierpień 0,5% m/m 1,1% m/m 1,7% m/m 1,5% m/m
Wtorek, 24 październik 2017
02:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. październik 52,5 53,1 52,9
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania biznesu październik 111 110 111 110
09:00 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. październik 56,7 55,9 56,1
09:00 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. październik 57,4 56,9 57
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. październik 60,5 60 60,6
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. październik 55,2 55,6 55,6
10:00 Polska niskie znaczenie Stopa bezrobocia wrzesień 6,8% 6,9% 7%
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. październik 58,6 57,8 58,1
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. październik 54,9 55,7 55,8
15:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. październik 54,5 53,6 53,1
Środa, 25 październik 2017
02:30 Australia wysokie znaczenie Inflacja CPI III kw. 0,6% k/k 0,8% k/k 0,2% k/k
10:00 Niemcy wysokie znaczenie Indeks instytutu Ifo październik 116,7 115,2 115,2
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie PKB s.a. - wst. III kw. 0,4% k/k 0,3% k/k 0,3% k/k
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst. wrzesień 0,7% m/m 0,5% m/m 0,7% m/m 0,5% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst. wrzesień 2,2% m/m 1% m/m 2% m/m
15:00 USA niskie znaczenie Indeks cen nieruchomości - FHFA sierpień 0,7% m/m 0,5% m/m 0,4% m/m 0,2% m/m
16:00 Kanada wysokie znaczenie Decyzja BoC ws. stóp procentowych październik 1,00% 1,00% 1,00%
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż nowych domów wrzesień 667 tys. 555 tys. 561 tys. 560 tys.
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 0,85 mln brk -2,5 mln brk -5,7 mln brk
16:30 Kanada średnie znaczenie Raport Banku Kanady nt. polityki monetarnej III kw.
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -5,5 mln brk -1,5 mln brk 0,9 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -5,2 mln brk -1,9 mln brk 0,5 mln brk
17:15 Kanada średnie znaczenie Konferencja prasowa Banku Kanady III kw.
Czwartek, 26 październik 2017
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 wrzesień 5,1% r/r 5% r/r 5% r/r
13:45 Strefa Euro wysokie znaczenie Stopa refinansowa październik 0,0% 0,0% 0,0%
14:00 Polska niskie znaczenie Protokół z posiedzenia RPP październik
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 233 tys. 235 tys. 223 tys. 222 tys.
14:30 Strefa Euro wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB październik
16:00 USA średnie znaczenie Indeks podpisanych umów kupna domów wrzesień 0,0% m/m 0,2% m/m -2,8% m/m -2,6% m/m
Piątek, 27 październik 2017
01:30 Japonia niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio październik 0,6% r/r 0,5% r/r 0,5% r/r
01:30 Japonia wysokie znaczenie Inflacja CPI wrzesień 0,7% r/r 0,7% r/r
01:30 Japonia średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI wrzesień 0,7% r/r 0,8% r/r 0,7% r/r
02:30 Australia średnie znaczenie Inflacja PPI III kw. 0,2% k/k 0,4% k/k 0,5% k/k
08:00 Niemcy niskie znaczenie Ceny importu wrzesień 0,9% m/m 0,4% m/m 0,0% m/m
08:00 Niemcy niskie znaczenie Ceny importu wrzesień 3% r/r 2,5% r/r 2,1% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania gospodarstw domowych październik 100 101 101
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC październik 170,1 168,6 168,5
14:30 USA średnie znaczenie PCE core - wst. III kw. 1,3% k/k 1,3% k/k 0,9% k/k
14:30 USA średnie znaczenie Deflator PKB - wst. III kw. 2,1% k/k 1,8% k/k 1% k/k
14:30 USA wysokie znaczenie PKB (annualizowany) - wst. III kw. 3,0% 2,5% 3,1%
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - fin. październik 100,7 101,1 95,1