Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 16 październik 2017
06:30 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - fin. sierpień 2% m/m 2,1% m/m -0,8% m/m
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. sierpień 21,6 mld EUR 20,3 mld EUR 17,9 mld EUR 18,6 mld EUR
14:00 Polska niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego sierpień -100 mln EUR -622 mln EUR -491 mln EUR -878 mln EUR
14:30 USA średnie znaczenie Indeks NY Empire State październik 30,2 20,7 24,4
Wtorek, 17 październik 2017
02:30 Australia wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia RBA październik
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI wrzesień 2,7% r/r 2,8% r/r 2,7% r/r
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Inflacja CPI wrzesień 3% r/r 3% r/r 2,9% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI wrzesień 2,5% r/r 2,6% r/r 2,5% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja PPI wrzesień 3,3% r/r 3,3% r/r 3,4% r/r
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP wrzesień 1,5% r/r 1,5% r/r 1,5% r/r
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja bazowa HICP wrzesień 1,3% r/r 1,3% r/r 1,3% r/r
11:00 Niemcy średnie znaczenie Indeks instytutu ZEW październik 17,6 20 17
12:15 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
14:00 Polska średnie znaczenie Wynagrodzenie wrzesień 6,0% r/r 6,2% r/r 6,6% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Zatrudnienie wrzesień 4,5% r/r 4,6% r/r 4,6% r/r
14:30 USA niskie znaczenie Ceny importu wrzesień 0,7% m/m 0,6% m/m 0,6% m/m
14:30 USA niskie znaczenie Ceny eksportu wrzesień 0,8% m/m 0,4% m/m 0,7% m/m 0,6% m/m
15:15 USA wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa wrzesień 0,3% m/m 0,2% m/m -0,7% m/m -0,9% m/m
15:15 USA średnie znaczenie Wykorzystanie mocy produkcyjnych wrzesień 76% 76,2% 75,8% 76,1%
16:00 USA niskie znaczenie Indeks rynku nieruchomości - NAHB październik 68 64 64
22:00 USA średnie znaczenie Napływ kapitałów długoterminowych sierpień 67,2 mld USD 14,3 mld USD 1,2 mld USD 1,3 mld USD
Środa, 18 październik 2017
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC październik 106,2 106,6
10:10 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych wrzesień 1,7 tys. 1 tys. -0,2 tys. -2,8 tys.
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Stopa bezrobocia sierpień 4,3% 4,3% 4,3%
14:00 Polska wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa wrzesień 4,3% r/r 5,2% r/r 8,8% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Ceny produkcji sprzedanej przemysłu wrzesień 3,1% r/r 3,1% r/r 3% r/r
14:00 Polska średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna wrzesień 8,6% r/r 7,9% r/r 7,6% r/r
14:30 USA wysokie znaczenie Pozwolenia na budowę domów wrzesień 1215 tys. 1245 tys. 1272 tys. 1300 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie Rozpoczęte budowy domów wrzesień 1127 tys. 1180 tys. 1183 tys. 1180 tys.
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -5,7 mln brk -4,2 mln brk -2,75 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 0,9 mln brk 0,25 mln brk 2,5 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 0,5 mln brk -1,45 mln brk -1,5 mln brk
20:00 USA średnie znaczenie Beżowa Księga październik
Czwartek, 19 październik 2017
01:50 Japonia średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego wrzesień 670,2 mld JPY 560 mld JPY 112,6 mld JPY 113,6 mld JPY
02:30 Australia niskie znaczenie Stopa bezrobocia wrzesień 5,5% 5,6% 5,6%
08:00 Szwajcaria niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego wrzesień 2,92 mld CHF 2,47 mld CHF 2,2 mld CHF 2,17 mld CHF
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna wrzesień -0,8% m/m -0,2% m/m 0,9% m/m 1% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 222 tys. 240 tys. 244 tys. 243 tys.
14:30 USA średnie znaczenie Indeks Fed z Filadelfii październik 27,9 22 23,8
16:00 USA niskie znaczenie Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board wrzesień -0,2% 0,1% 0,4%
Piątek, 20 październik 2017
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja PPI wrzesień 3,1% r/r 2,9% r/r 2,6% r/r
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego s.a. sierpień 33,3 mld EUR 26,2 mld EUR 31,5 mld EUR 25,1 mld EUR
14:00 Polska niskie znaczenie Koniunktura gospodarcza październik
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż bez samochodów sierpień -0,7% m/m 0,3% m/m 0,2% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna sierpień -0,3% m/m 0,5% m/m 0,4% m/m
14:30 Kanada niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI wrzesień 0,8% r/r 0,9% r/r
14:30 Kanada wysokie znaczenie Inflacja CPI wrzesień 1,6% r/r 1,6% r/r 1,4% r/r
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż domów na rynku wtórnym wrzesień 5,39 mln 5,30 mln 5,35 mln