Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 9 październik 2017
08:00 Niemcy średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. sierpień 2,6% m/m 0,7% m/m -0,1% m/m 0% m/m
Wtorek, 10 październik 2017
01:50 Japonia niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego n.s.a. sierpień 2380,4 mld JPY 2260 mld JPY 2320 mld JPY
07:45 Szwajcaria średnie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. wrzesień 3,1% 3,2% 3,2%
08:00 Niemcy niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. sierpień 21,6 mld EUR 20 mld EUR 19,3 mld EUR 19,5 mld EUR
08:45 Francja niskie znaczenie Produkcja przemysłowa sierpień -0,3% m/m 0,4% m/m 0,8% m/m 0,5% m/m
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Produkcja przemysłowa sierpień 0,2% m/m 0,2% m/m 0,3% m/m 0,2% m/m
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego sierpień -14,24 mld GBP -11,2 mld GBP -12,83 mld GBP -11,57 mld GBP
Środa, 11 październik 2017
01:50 Japonia średnie znaczenie Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia sierpień 3,4% m/m 1,1% m/m 8% m/m
20:00 USA wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia FOMC wrzesień
Czwartek, 12 październik 2017
02:30 Australia niskie znaczenie Kredyt hipoteczny sierpień 1% m/m 0,5% m/m 2,9% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - fin. wrzesień 1,1% r/r 1,1% r/r 1% r/r
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC wrzesień 76,9 76,5 78,9
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. sierpień 1,4% m/m 0,5% m/m 0,3% m/m 0,1% m/m
14:00 Polska wysokie znaczenie Inflacja CPI - fin. wrzesień 2,2% r/r 2,2% r/r 1,8% r/r
14:30 USA średnie znaczenie Inflacja PPI wrzesień 0,4% m/m 0,4% m/m 0,2% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI wrzesień 0,4% m/m 0,2% m/m 0,1% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 243 tys. 252 tys. 258 tys. 260 tys.
16:30 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
17:00 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -2,75 mln brk -1,9 mln brk -6 mln brk
17:00 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 2,5 mln brk -0,5 mln brk 1,6 mln brk
17:00 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -1,5 mln brk -2,2 mln brk -2,6 mln brk
Piątek, 13 październik 2017
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - fin. wrzesień 1,8% r/r 1,8% r/r 1,8% r/r
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - fin. wrzesień 1,8% r/r 1,8% r/r 1,8% r/r
09:15 Szwajcaria średnie znaczenie Ceny producentów i importu wrzesień 0,8% r/r 0,6% r/r
14:00 Polska średnie znaczenie Inflacja bez cen żywności i energii wrzesień 1% r/r 0,9% r/r 0,7% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen najbardziej zmiennych wrzesień 1,5% r/r 1,3% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen administrowanych wrzesień 2,3% r/r 1,9% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja - 15% średnia obcięta wrzesień 1,9% r/r 1,7% r/r
14:30 USA wysokie znaczenie Sprzedaż bez samochodów wrzesień 1% m/m 0,3% m/m 0,5% m/m 0,2% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Inflacja bazowa CPI wrzesień 0,1% m/m 0,2% m/m 0,2% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Inflacja CPI wrzesień 0,5% m/m 0,6% m/m 0,4% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna wrzesień 1,6% m/m 1,7% m/m -0,1% m/m -0,2% m/m
16:00 USA niskie znaczenie Zapasy niesprzedanych towarów sierpień 0,7% m/m 0,7% m/m 0,3% m/m 0,2% m/m
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - wst. październik 101,1 95,8 95,1