Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 2 październik 2017
01:50 Japonia średnie znaczenie Indeks Tankan dla przemysłu III kw. 22 18 17
01:50 Japonia średnie znaczenie Indeks Tankan dla usług III kw. 23 23 23
02:00 Australia niskie znaczenie Inflacja konsumencka - Melbourne Institute wrzesień 0,3% m/m 0,1% m/m
02:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. wrzesień 52,9 52,6 52,2
09:00 Polska średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu wrzesień 53,7 53,2 52,5
09:15 Szwajcaria niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. sierpień -0,2% m/m -1,3% m/m
09:30 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu wrzesień 61,7 60,6 61,2
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. wrzesień 56,1 56 55,8
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. wrzesień 60,6 60,6 59,3
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. wrzesień 58,1 58,2 57,4
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu wrzesień 55,9 56,4 56,7 56,9
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Stopa bezrobocia sierpień 9,1% 9% 9,1%
15:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. wrzesień 53,1 53 52,8
16:00 USA niskie znaczenie Wydatki na inwestycje budowlane sierpień 0,5% m/m 0,2% m/m -1,2% m/m -0,6% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla przemysłu wrzesień 60,8 58 58,8
Wtorek, 3 październik 2017
05:30 Australia wysokie znaczenie Decyzja RBA ws. stóp procentowych październik 1,50% 1,50% 1,50%
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Inflacja PPI sierpień 2,5% r/r 2,3% r/r 2,0% r/r
Środa, 4 październik 2017
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. wrzesień 57 57,1 54,9
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. wrzesień 55,6 55,6 53,5
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. wrzesień 55,8 55,6 54,7
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla usług wrzesień 53,6 53,2 53,2
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. sierpień -0,5% m/m 0,3% m/m -0,3% m/m
12:35 Polska wysokie znaczenie Stopa referencyjna październik 1,50% 1,50% 1,50%
14:15 USA wysokie znaczenie Raport ADP wrzesień 135 tys. 125 tys. 228 tys. 237 tys.
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla usług wrzesień 59,8 55,5 55,3
16:00 Polska niskie znaczenie Komunikat po posiedzeniu RPP październik
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -6 mln brk -0,8 mln brk -1,8 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 1,6 mln brk 1,1 mln brk 1,1 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -2,6 mln brk -1,8 mln brk -0,8 mln brk
18:15 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
21:15 USA wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne prezes Fed (Janet L. Yellen)
Czwartek, 5 październik 2017
02:30 Australia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna sierpień -0,6% m/m 0,3% m/m -0,2% m/m 0,0% m/m
02:30 Australia niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego sierpień 0,99 mld AUD 0,87 mld AUD 0,81 mld AUD 0,46 mld AUD
09:15 Szwajcaria wysokie znaczenie Inflacja CPI wrzesień 0,7% r/r 0,6% r/r 0,5% r/r
13:30 Strefa Euro wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia ECB wrzesień
14:30 Kanada średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego sierpień -3,41 mld CAD -2,65 mld CAD -2,98 mld CAD -3,04 mld CAD
14:30 USA wysokie znaczenie Bilans handlu zagranicznego sierpień -42,4 mld USD -42,7 mld USD -43,6 mld USD -43,7 mld USD
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 260 tys. 265 tys. 272 tys.
16:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin. sierpień 2% m/m 1,7% m/m -6,8% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - fin. sierpień 0,5% m/m 0,2% m/m 0,8% m/m
16:00 USA średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle sierpień 1,2% m/m 1% m/m -3,3% m/m
Piątek, 6 październik 2017
08:00 Niemcy średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle s.a. sierpień 3,6% m/m 0,7% m/m -0,4% m/m -0,7% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. sierpień -4,5 mld EUR -5,4 mld EUR -6 mld EUR
14:30 USA niskie znaczenie Płaca godzinowa wrzesień 0,5% m/m 0,3% m/m 0,2% m/m 0,1% m/m
14:30 Kanada wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia wrzesień 10 tys. 15 tys. 22,2 tys.
14:30 Kanada niskie znaczenie Stopa bezrobocia wrzesień 6,2% 6,3% 6,2%
14:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym wrzesień -33 tys. 90 tys. 169 tys. 156 tys.
14:30 USA niskie znaczenie Długość tygodnia pracy wrzesień 34,4godz. 34,4godz. 34,4godz.
14:30 USA wysokie znaczenie Stopa bezrobocia wrzesień 4,2% 4,4% 4,4%
16:00 USA niskie znaczenie Zapasy hurtowników sierpień 0,9% m/m 1% m/m 0,6% m/m
16:00 Kanada wysokie znaczenie Indeks Ivey PMI s.a. wrzesień 59,6 57,2 56,3
21:00 USA niskie znaczenie Kredyt konsumencki sierpień 13,1 mld USD 16 mld USD 17,7 mld USD 18,5 mld USD