Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 25 wrzesień 2017
02:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. wrzesień 52,6 53,4 52,2
07:35 Japonia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda)
10:00 Niemcy wysokie znaczenie Indeks instytutu Ifo wrzesień 115,2 116 115,7 115,9
15:00 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
Wtorek, 26 wrzesień 2017
01:50 Japonia średnie znaczenie Protokół z posiedzenia BoJ lipiec
08:00 Niemcy niskie znaczenie Ceny importu sierpień 0,0% m/m 0,0% m/m -0,4% m/m
08:00 Niemcy niskie znaczenie Ceny importu sierpień 2,1% r/r 2,1% r/r 1,9% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania biznesu wrzesień 110 111
15:00 USA niskie znaczenie Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii lipiec 5,8% r/r 5,8% r/r 5,6% r/r 5,7% r/r
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks zaufania konsumentów - Conference Board wrzesień 119,8 120 120,4 122,9
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż nowych domów sierpień 560 tys. 588 tys. 580 tys. 571 tys.
18:45 USA wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne prezes Fed (Janet L. Yellen)
Środa, 27 wrzesień 2017
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania gospodarstw domowych wrzesień 101 103 103
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 sierpień 5% r/r 4,6% r/r 4,5% r/r
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst. sierpień 0,2% m/m 0,2% m/m 0,8% m/m 0,6% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst. sierpień 1,7% m/m 1% m/m -6,8% m/m
16:00 USA średnie znaczenie Indeks podpisanych umów kupna domów sierpień -2,6% m/m -0,5% m/m -0,8% m/m
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 1,1 mln brk -2,1 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -1,8 mln brk 4,6 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -0,8 mln brk -5,7 mln brk
Czwartek, 28 wrzesień 2017
08:35 Japonia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda)
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC wrzesień 168,5 170,1 170
09:15 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów konsumentów wrzesień -1,2 -1,2 -1,5
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w gospodarce wrzesień 113 112 111,9
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w usługach wrzesień 15,3 14,9 15,1 14,9
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów biznesu wrzesień 1,34 1,11 1,08 1,09
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów producentów wrzesień 6,6 5,1 5 5,1
14:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - wst. wrzesień 1,8% r/r 1,8% r/r 1,8% r/r
14:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - wst. wrzesień 1,8% r/r 1,8% r/r 1,8% r/r
14:30 USA średnie znaczenie PCE core - fin. II kw. 0,9% k/k 0,9% k/k 1,8% k/k
14:30 USA średnie znaczenie Deflator PKB - fin. II kw. 1% k/k 1% k/k 2,0% k/k
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 272 tys. 270 tys. 260 tys. 259 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie PKB (annualizowany) - fin. II kw. 3,1% 3,0% 1,2%
Piątek, 29 wrzesień 2017
01:30 Japonia niskie znaczenie Wydatki gospodarstw domowych sierpień 0,6% r/r 1% r/r -0,2% r/r
01:30 Japonia wysokie znaczenie Inflacja CPI sierpień 0,7% r/r 0,4% r/r
01:30 Japonia średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI sierpień 0,7% r/r 0,7% r/r 0,5% r/r
01:30 Japonia niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio wrzesień 0,5% r/r 0,5% r/r 0,4% r/r
01:30 Japonia niskie znaczenie Stopa bezrobocia sierpień 2,8% 2,8% 2,8%
01:50 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - wst. sierpień 2,1% m/m 1,9% m/m -0,8% m/m
01:50 Japonia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna sierpień 1,7% r/r 2,9% r/r 1,8% r/r 1,9% r/r
08:00 Niemcy niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. sierpień -0,4% m/m 0,5% m/m -1,2% m/m
08:45 Francja średnie znaczenie Wydatki konsumentów sierpień -0,3% m/m 0,3% m/m 0,6% m/m 0,7% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - wst. wrzesień 1,1% r/r 1,1% r/r 1% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja PPI sierpień 2% r/r 1,5% r/r
09:00 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks instytutu KOF wrzesień 105,8 106,1 104,2 104,1
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC wrzesień 73 73 71,6
09:55 Niemcy niskie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. wrzesień 5,6% 5,7% 5,7%
10:30 Wlk. Brytania niskie znaczenie Podaż pieniądza M4 sierpień 0,9% m/m 0,2% m/m 0,4% m/m 0,5% m/m
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie PKB s.a. - fin. II kw. 0,3% k/k 0,3% k/k 0,3% k/k 0,2% k/k
10:30 Wlk. Brytania niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego II kw. -23,18 mld GBP -15,8 mld GBP -22,25 mld GBP -16,9 mld GBP
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP - dane szacunkowe wrzesień 1,5% r/r 1,6% r/r 1,5% r/r
14:00 Polska wysokie znaczenie Inflacja CPI - wst. wrzesień 2,2% r/r 1,9% r/r 1,8% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego - kwartalne II kw. -951 mln EUR 1659 mln EUR 1244 mln EUR
14:30 USA średnie znaczenie Dochody Amerykanów sierpień 0,2% m/m 0,2% m/m 0,3% m/m 0,4% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Wydatki Amerykanów sierpień 0,1% m/m 0,1% m/m 0,3% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Miesięczny PKB lipiec 0,0% m/m 0,1% m/m 0,3% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Inflacja IPPI sierpień 1,9% r/r 1,3% r/r
15:45 USA średnie znaczenie Indeks Chicago PMI wrzesień 62,5 58,5 58,9
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - fin. wrzesień 95,1 95,3 96,8
16:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)