Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 18 wrzesień 2017
09:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP sierpień 1,5% r/r 1,5% r/r 1,3% r/r
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja bazowa HICP sierpień 1,3% r/r 1,2% r/r 1,3% r/r
14:00 Polska średnie znaczenie Wynagrodzenie sierpień 6,6% r/r 5,7% r/r 4,9% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Zatrudnienie sierpień 4,6% r/r 4,6% r/r 4,5% r/r
16:00 USA niskie znaczenie Indeks rynku nieruchomości - NAHB wrzesień 64 67 67 68
22:00 USA średnie znaczenie Napływ kapitałów długoterminowych lipiec 1,3 mld USD 42,3 mld USD 34,4 mld USD
Wtorek, 19 wrzesień 2017
03:30 Australia wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia RBA wrzesień
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC wrzesień 106,6 105,9
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego s.a. lipiec 25,1 mld EUR 22,3 mld EUR 22,8 mld EUR 21,2 mld EUR
11:00 Niemcy średnie znaczenie Indeks instytutu ZEW wrzesień 17 12,5 10
14:00 Polska wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa sierpień 8,8% r/r 6% r/r 6,2% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Ceny produkcji sprzedanej przemysłu sierpień 3% r/r 2,85% r/r 2,2% r/r
14:00 Polska średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna sierpień 7,6% r/r 7,15% r/r 7,1% r/r
14:30 USA niskie znaczenie Ceny importu sierpień 0,6% m/m 0,3% m/m -0,1% m/m 0,1% m/m
14:30 USA niskie znaczenie Ceny eksportu sierpień 0,6% m/m 0,2% m/m 0,5% m/m 0,4% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Rozpoczęte budowy domów sierpień 1180 tys. 1175 tys. 1190 tys. 1155 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie Pozwolenia na budowę domów sierpień 1300 tys. 1220 tys. 1230 tys. 1223 tys.
14:30 USA średnie znaczenie Saldo rachunku bieżącego II kw. -123,1 mld USD -115 mld USD -113,5 mld USD -116,8 mld USD
Środa, 20 wrzesień 2017
01:50 Japonia średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego sierpień 113,6 mld JPY 94 mld JPY 418,8 mld JPY
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja PPI sierpień 2,6% r/r 2,5% r/r 2,3% r/r
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna sierpień 1% m/m 0,2% m/m 0,6% m/m 0,3% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż domów na rynku wtórnym sierpień 5,35 mln 5,46 mln 5,44 mln
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -2,1 mln brk -8,4 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 4,6 mln brk 2,8 mln brk 5,9 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -5,7 mln brk -3,2 mln brk
20:00 USA wysokie znaczenie Decyzja FOMC ws. stóp procentowych wrzesień 1,00-1,25% 1,00-1,25% 1,00-1,25%
20:30 USA wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC
Czwartek, 21 wrzesień 2017
03:30 Australia niskie znaczenie Biuletyn kwartalny RBA III kw.
05:15 Japonia wysokie znaczenie Decyzja BoJ ws. stóp procentowych wrzesień -0,1% -0,1% -0,1%
07:10 Australia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe)
08:00 Szwajcaria niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego sierpień 2,17 mld CHF 2,41 mld CHF 3,49 mld CHF 3,51 mld CHF
08:30 Japonia wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu BOJ wrzesień
14:00 Polska niskie znaczenie Protokół z posiedzenia RPP wrzesień
14:00 Polska niskie znaczenie Koniunktura gospodarcza wrzesień
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż hurtowników lipiec 1,5% m/m -0,9% m/m -0,6% m/m -0,5% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 259 tys. 300 tys. 282 tys. 284 tys.
14:30 USA średnie znaczenie Indeks Fed z Filadelfii wrzesień 23,8 17,2 18,9
15:00 USA niskie znaczenie Indeks cen nieruchomości - FHFA lipiec 0,2% m/m 0,4% m/m 0,1% m/m
15:15 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
16:00 USA niskie znaczenie Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board sierpień 0,4% 0,2% 0,3%
Piątek, 22 wrzesień 2017
08:45 Francja średnie znaczenie PKB s.a. - fin. II kw. 0,5% k/k 0,5% k/k 0,5% k/k
09:00 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. wrzesień 56 55,5 55,8
09:00 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. wrzesień 57,1 54,8 54,9
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. wrzesień 60,6 59 59,3
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. wrzesień 55,6 53,8 53,5
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. wrzesień 58,2 57,1 57,4
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. wrzesień 55,6 54,7 54,7
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
10:00 Polska niskie znaczenie Stopa bezrobocia sierpień 7% 7% 7,1%
11:30 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
14:00 Polska niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 sierpień 5,5% r/r 5,3% r/r 5% r/r
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż bez samochodów lipiec 0,2% m/m 0,4% m/m 0,4% m/m 0,7% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna lipiec 0,4% m/m 0,1% m/m 0,0% m/m 0,1% m/m
14:30 Kanada niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI sierpień 0,9% r/r 0,9% r/r
14:30 Kanada wysokie znaczenie Inflacja CPI sierpień 1,4% r/r 1,5% r/r 1,2% r/r
15:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. wrzesień 53 53 52,8