Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 11 wrzesień 2017
01:50 Japonia średnie znaczenie Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia lipiec 8% m/m 4,4% m/m -1,9% m/m
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC sierpień 78,9 78,7 78,6
14:00 Polska wysokie znaczenie Inflacja CPI - fin. sierpień 1,8% r/r 1,8% r/r 1,7% r/r
Wtorek, 12 wrzesień 2017
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI sierpień 2,5% r/r 2,3% r/r 2,5% r/r 2,4% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI sierpień 2,7% r/r 2,5% r/r 2,4% r/r
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Inflacja CPI sierpień 2,9% r/r 2,8% r/r 2,6% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja PPI sierpień 3,4% r/r 3,1% r/r 3,2% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja - 15% średnia obcięta sierpień 1,7% r/r 1,5% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen najbardziej zmiennych sierpień 1,3% r/r 1,3% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen administrowanych sierpień 1,9% r/r 1,7% r/r
14:00 Polska średnie znaczenie Inflacja bez cen żywności i energii sierpień 0,7% r/r 0,8% r/r 0,8% r/r
Środa, 13 wrzesień 2017
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - fin. sierpień 1,8% r/r 1,8% r/r 1,5% r/r
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - fin. sierpień 1,8% r/r 1,8% r/r 1,7% r/r
09:15 Szwajcaria średnie znaczenie Ceny producentów i importu sierpień 0,6% r/r -0,1% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Stopa bezrobocia lipiec 4,3% 4,4% 4,4%
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych sierpień -2,8 tys. 0,6 tys. -2,9 tys. -4,2 tys.
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. lipiec 0,1% m/m 0,1% m/m -0,6% m/m
14:00 Polska niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego lipiec -878 mln EUR -675 mln EUR -932 mln EUR
14:30 USA średnie znaczenie Inflacja PPI sierpień 0,2% m/m 0,3% m/m -0,1% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI sierpień 0,1% m/m 0,2% m/m -0,1% m/m
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -8,4 mln brk -3,2 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 5,9 mln brk 4,1 mln brk 4,6 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -3,2 mln brk -1,4 mln brk
20:00 USA niskie znaczenie Budżet federalny sierpień -107,7 mld USD -122 mld USD -42,9 mld USD
Czwartek, 14 wrzesień 2017
03:30 Australia niskie znaczenie Stopa bezrobocia sierpień 5,6% 5,6% 5,6%
06:30 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - fin. lipiec -0,8% m/m -0,8% m/m 2,2% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - fin. sierpień 1% r/r 1% r/r 0,8% r/r
09:30 Szwajcaria wysokie znaczenie Decyzja ws. stóp procentowych III kw. -1,25% do -0,25% -1,25% do -0,25% -1,25% do -0,25%
09:30 Szwajcaria wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa SNB (Thomas Jordan)
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia BoE wrzesień
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Stopa procentowa wrzesień 0,25% 0,25% 0,25%
14:30 USA wysokie znaczenie Inflacja CPI sierpień 0,4% m/m 0,3% m/m 0,1% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Inflacja bazowa CPI sierpień 0,2% m/m 0,2% m/m 0,1% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 284 tys. 300 tys. 298 tys.
Piątek, 15 wrzesień 2017
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. lipiec 18,6 mld EUR 22,3 mld EUR
13:00 Wlk. Brytania średnie znaczenie Biuletyn kwartalny BoE III kw.
14:30 USA wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna sierpień -0,2% m/m 0,1% m/m 0,3% m/m 0,6% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Sprzedaż bez samochodów sierpień 0,2% m/m 0,5% m/m 0,4% m/m 0,5% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Indeks NY Empire State wrzesień 24,4 19 25,2
15:15 USA wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa sierpień -0,9% m/m 0,2% m/m 0,4% m/m 0,2% m/m
15:15 USA średnie znaczenie Wykorzystanie mocy produkcyjnych sierpień 76,1% 76,8% 76,9% 76,7%
16:00 USA niskie znaczenie Zapasy niesprzedanych towarów lipiec 0,2% m/m 0,2% m/m 0,5% m/m
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - wst. wrzesień 95,3 95,2 96,8