Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 4 wrzesień 2017
02:30 Australia niskie znaczenie Inflacja konsumencka - Melbourne Institute sierpień 0,1% m/m 0,1% m/m
03:30 Australia niskie znaczenie Zapasy niesprzedanych towarów II kw. -0,4% k/k 0,4% k/k 1,1% k/k 1,2% k/k
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Inflacja PPI lipiec 2,0% r/r 2,2% r/r 2,4% r/r 2,5% r/r
23:10 Australia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe)
Wtorek, 5 wrzesień 2017
03:30 Australia niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego II kw. -9,6 mld AUD -8,05 mld AUD -3,1 mld AUD
06:30 Australia wysokie znaczenie Decyzja RBA ws. stóp procentowych wrzesień 1,50% 1,50% 1,50%
07:45 Szwajcaria wysokie znaczenie PKB s.a. II kw. 0,3% k/k 0,5% k/k 0,1% k/k 0,3% k/k
09:15 Szwajcaria wysokie znaczenie Inflacja CPI sierpień 0,5% r/r 0,5% r/r 0,3% r/r
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. sierpień 54,9 55,5 56,0
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. sierpień 53,5 53,4 53,1
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. sierpień 54,7 54,9 55,4
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla usług sierpień 53,2 53,5 53,8
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. lipiec -0,3% m/m -0,2% m/m 0,6% m/m 0,5% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin. lipiec -6,8% m/m -6,8% m/m 6,4% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - fin. lipiec 0,6% m/m 0,5% m/m 0,1% m/m
16:00 USA średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle lipiec -3,3% m/m -3,2% m/m 3,2% m/m 3,0% m/m
Środa, 6 wrzesień 2017
03:30 Australia wysokie znaczenie PKB s.a. II kw. 0,8% k/k 0,8% k/k 0,3% k/k
08:00 Niemcy średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle s.a. lipiec -0,7% m/m 0,3% m/m 0,9% m/m 1% m/m
12:50 Polska wysokie znaczenie Stopa referencyjna wrzesień 1,50% 1,50% 1,50%
14:30 Kanada średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego lipiec -3,04 mld CAD -3,3 mld CAD -3,76 mld CAD -3,6 mld CAD
14:30 USA wysokie znaczenie Bilans handlu zagranicznego lipiec -43,7 mld USD -44,6 mld USD -43,5 mld USD -43,6 mld USD
16:00 Kanada wysokie znaczenie Decyzja BoC ws. stóp procentowych wrzesień 1,00% 0,75% 0,75%
16:00 Polska niskie znaczenie Komunikat po posiedzeniu RPP wrzesień
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla usług sierpień 55,3 55,3 53,9
20:00 USA średnie znaczenie Beżowa Księga wrzesień
Czwartek, 7 wrzesień 2017
03:30 Australia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna lipiec 0,0% m/m 0,3% m/m 0,2% m/m 0,3% m/m
03:30 Australia niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego lipiec 0,46 mld AUD 0,875 mld AUD 0,89 mld AUD 0,86 mld AUD
08:00 Niemcy średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. lipiec 0% m/m 0,6% m/m -1,1% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. lipiec 6 mld EUR -4,5 mld EUR 4,9 mld EUR -4,7 mld EUR
11:00 Strefa Euro wysokie znaczenie PKB s.a. - fin. II kw. 0,6% k/k 0,6% k/k 0,5% k/k
13:45 Strefa Euro wysokie znaczenie Stopa refinansowa wrzesień 0,0% 0,0% 0,0%
14:30 USA niskie znaczenie Jednostkowe koszty pracy - fin. II kw. 0,2% k/k 0,3% k/k 5,4% k/k
14:30 USA niskie znaczenie Wydajność pracy - fin. II kw. 1,5% k/k 1,2% k/k 0,1% k/k
14:30 Strefa Euro wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB wrzesień
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 298 tys. 241 tys. 236 tys.
16:00 Kanada wysokie znaczenie Indeks Ivey PMI s.a. sierpień 61,3 60
17:00 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -1,4 mln brk 0,75 mln brk
17:00 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -3,2 mln brk 0,03 mln brk
17:00 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 4,6 mln brk 4 mln brk -5,4 mln brk
22:30 Australia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe)
Piątek, 8 wrzesień 2017
01:50 Japonia średnie znaczenie PKB s.a. - fin. II kw. 0,6% k/k 0,7% k/k 0,3% k/k 0,4% k/k
01:50 Japonia niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego n.s.a. lipiec 2320 mld JPY 2060 mld JPY 934,6 mld JPY
03:30 Australia niskie znaczenie Kredyt hipoteczny lipiec 2,9% m/m 1,1% m/m 1,2% m/m 0,5% m/m
07:45 Szwajcaria średnie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. sierpień 3,2% 3,2% 3,2%
08:00 Niemcy niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. lipiec 19,5 mld EUR 20,3 mld EUR 21,2 mld EUR
08:45 Francja niskie znaczenie Produkcja przemysłowa lipiec 0,5% m/m 0,6% m/m -1,1% m/m
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Produkcja przemysłowa lipiec 0,2% m/m 0,2% m/m 0,5% m/m
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego lipiec -11,57 mld GBP -11,9 mld GBP -11,52 mld GBP -12,72 mld GBP
14:30 Kanada wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia sierpień 22,2 tys. 15 tys. 10,9 tys.
14:30 Kanada niskie znaczenie Stopa bezrobocia sierpień 6,2% 6,3% 6,3%
16:00 USA niskie znaczenie Zapasy hurtowników lipiec -0,1% m/m 0,4% m/m 0,6% m/m 0,7% m/m
21:00 USA niskie znaczenie Kredyt konsumencki lipiec 18,5 mld USD 15,1 mld USD 12,4 mld USD