Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 28 sierpień 2017
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC sierpień 170 168,7 168,6
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 lipiec 4,5% r/r 4,9% r/r 5% r/r
Wtorek, 29 sierpień 2017
01:30 Japonia niskie znaczenie Wydatki gospodarstw domowych lipiec -0,2% r/r 0,7% r/r 2,3% r/r
01:30 Japonia niskie znaczenie Stopa bezrobocia lipiec 2,8% 2,8% 2,8%
08:45 Francja średnie znaczenie Wydatki konsumentów lipiec 0,7% m/m 0,7% m/m -0,7% m/m -0,8% m/m
08:45 Francja średnie znaczenie PKB s.a. - rew. II kw. 0,5% k/k 0,5% k/k 0,5% k/k
14:30 Kanada średnie znaczenie Inflacja IPPI lipiec 1,3% r/r 3,1% r/r 3,3% r/r
15:00 USA niskie znaczenie Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii czerwiec 5,7% r/r 5,7% r/r 5,7% r/r
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks zaufania konsumentów - Conference Board sierpień 122,9 121 120 121,1
Środa, 30 sierpień 2017
01:50 Japonia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna lipiec 1,9% r/r 1% r/r 2,2% r/r 2,1% r/r
09:00 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks instytutu KOF sierpień 104,1 107 108 106,8
10:30 Wlk. Brytania niskie znaczenie Podaż pieniądza M4 lipiec 0,5% m/m 0,4% m/m -0,1% m/m -0,2% m/m
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów producentów sierpień 5,1 4,8 4,5
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w gospodarce sierpień 111,9 111,3 111,3 111,2
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w usługach sierpień 14,9 13,9 14,2 14,1
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów biznesu sierpień 1,09 1,06 1,04 1,05
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów konsumentów sierpień -1,5 -1,5 -1,7
14:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - wst. sierpień 1,8% r/r 1,7% r/r 1,5% r/r
14:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - wst. sierpień 1,8% r/r 1,8% r/r 1,7% r/r
14:15 USA wysokie znaczenie Raport ADP sierpień 237 tys. 185 tys. 201 tys. 178 tys.
14:30 USA średnie znaczenie Deflator PKB - rew. II kw. 1% k/k 1% k/k 2,0% k/k
14:30 USA średnie znaczenie PCE core - rew. II kw. 0,9% k/k 0,9% k/k 1,8% k/k
14:30 Kanada średnie znaczenie Saldo rachunku bieżącego II kw. -16,3 mld CAD -17,4 mld CAD -12,9 mld CAD -14,05 mld CAD
14:30 USA wysokie znaczenie PKB (annualizowany) - rew. II kw. 3,0% 2,6% 1,2%
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 0,03 mln brk -1,2 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -5,4 mln brk -2 mln brk -3,3 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 0,75 mln brk 0,03 mln brk
Czwartek, 31 sierpień 2017
01:50 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - wst. lipiec -0,8% m/m -0,5% m/m 2,2% m/m
08:00 Niemcy niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. lipiec -1,2% m/m -0,4% m/m 1,3% m/m 1,1% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja PPI lipiec 1,5% r/r 1,4% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - wst. sierpień 1% r/r 1% r/r 0,8% r/r
10:00 Polska wysokie znaczenie PKB n.s.a. - fin. II kw. 3,9% r/r 3,9% r/r 4,0% r/r
10:03 Niemcy niskie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. sierpień 5,7% 5,7% 5,7%
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP - dane szacunkowe sierpień 1,5% r/r 1,4% r/r 1,3% r/r
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Stopa bezrobocia lipiec 9,1% 9,1% 9,1%
14:00 Polska wysokie znaczenie Inflacja CPI - wst. sierpień 1,8% r/r 1,8% r/r 1,7% r/r
14:30 USA średnie znaczenie Wydatki Amerykanów lipiec 0,3% m/m 0,4% m/m 0,2% m/m 0,1% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Dochody Amerykanów lipiec 0,4% m/m 0,3% m/m 0,0% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Miesięczny PKB czerwiec 0,3% m/m 0,1% m/m 0,6% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie PKB II kw. 1,1% k/k 0,9% k/k
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 236 tys. 236 tys. 235 tys. 234 tys.
15:45 USA średnie znaczenie Indeks Chicago PMI sierpień 58,9 58,5 58,9
16:00 USA średnie znaczenie Indeks podpisanych umów kupna domów lipiec -0,8% m/m 0,5% m/m 1,3% m/m 1,5% m/m
Piątek, 1 wrzesień 2017
02:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. sierpień 52,2 52,8 52,1
09:00 Polska średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu sierpień 52,5 53 52,3
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC sierpień 71,6 71,5 71,6
09:15 Szwajcaria niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. lipiec -1,3% m/m 0,8% m/m
09:30 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu sierpień 61,2 60,5 60,9
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. sierpień 55,8 55,8 54,9
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. sierpień 59,3 59,4 58,1
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. sierpień 57,4 57,4 56,6
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu sierpień 56,9 55 55,3 55,1
14:30 USA niskie znaczenie Płaca godzinowa sierpień 0,1% m/m 0,2% m/m 0,3% m/m
14:30 USA niskie znaczenie Długość tygodnia pracy sierpień 34,4godz. 34,5godz. 34,5godz.
14:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym sierpień 156 tys. 182 tys. 189 tys. 209 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie Stopa bezrobocia sierpień 4,4% 4,3% 4,3%
15:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. sierpień 52,8 52,5 53,3
16:00 USA niskie znaczenie Wydatki na inwestycje budowlane lipiec -0,6% m/m 0,6% m/m -1,4% m/m -1,3% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla przemysłu sierpień 58,8 56,5 56,3
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - fin. sierpień 96,8 97,6 93,4