Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 21 sierpień 2017
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż hurtowników czerwiec -0,5% m/m -0,4% m/m 1% m/m 0,9% m/m
Wtorek, 22 sierpień 2017
08:00 Szwajcaria niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego lipiec 3,51 mld CHF 2,88 mld CHF 2,76 mld CHF 2,8 mld CHF
11:00 Niemcy średnie znaczenie Indeks instytutu ZEW sierpień 10 15 17,5
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna czerwiec 0,1% m/m 0,3% m/m 0,5% m/m 0,6% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż bez samochodów czerwiec 0,7% m/m 0,0% m/m -0,1% m/m
15:00 USA niskie znaczenie Indeks cen nieruchomości - FHFA czerwiec 0,1% m/m 0,4% m/m 0,3% m/m 0,4% m/m
Środa, 23 sierpień 2017
02:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. sierpień 52,8 52,3 52,1
09:00 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. sierpień 55,5 55,8 56,0
09:00 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. sierpień 55,8 54,5 54,9
09:00 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. sierpień 59,4 57,7 58,1
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. sierpień 53,4 53,3 53,1
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. sierpień 54,9 55,4 55,4
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. sierpień 57,4 56,3 56,6
14:00 Polska niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 lipiec 5% r/r 5% r/r 5% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Koniunktura gospodarcza sierpień
15:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. sierpień 52,5 53,3 53,3
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż nowych domów lipiec 571 tys. 612 tys. 630 tys. 610 tys.
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 0,03 mln brk 0,7 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -1,2 mln brk 0,02 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -3,3 mln brk -3,3 mln brk -8,95 mln brk
Czwartek, 24 sierpień 2017
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania biznesu sierpień 111 108 108 109
09:15 Szwajcaria niskie znaczenie Produkcja przemysłowa II kw. 2,9% r/r -1% r/r -1,3% r/r
10:00 Polska niskie znaczenie Stopa bezrobocia lipiec 7,1% 7% 7,1%
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie PKB s.a. - rew. II kw. 0,3% k/k 0,3% k/k 0,2% k/k
14:00 Polska niskie znaczenie Protokół z posiedzenia RPP lipiec
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 234 tys. 238 tys. 232 tys.
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż domów na rynku wtórnym lipiec 5,44 mln 5,57 mln 5,51 mln 5,52 mln
Piątek, 25 sierpień 2017
01:30 Japonia niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio sierpień 0,4% r/r 0,3% r/r 0,2% r/r
01:30 Japonia wysokie znaczenie Inflacja CPI lipiec 0,4% r/r 0,4% r/r
01:30 Japonia średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI lipiec 0,5% r/r 0,5% r/r 0,4% r/r
08:00 Niemcy niskie znaczenie Ceny importu lipiec -0,4% m/m 0,0% m/m -1,1% m/m
08:00 Niemcy wysokie znaczenie PKB s.a. - fin. II kw. 0,6% k/k 0,6% k/k 0,7% k/k
08:00 Niemcy niskie znaczenie Ceny importu lipiec 1,9% r/r 2,4% r/r 2,5% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania gospodarstw domowych sierpień 103 103 104
10:00 Niemcy wysokie znaczenie Indeks instytutu Ifo sierpień 115,9 115,5 116
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst. lipiec 0,5% m/m 0,4% m/m 0,1% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst. lipiec -6,8% m/m -6% m/m 6,4% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne prezes Fed (Janet L. Yellen)
21:00 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)