Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 14 sierpień 2017
01:50 Japonia średnie znaczenie PKB s.a. - wst. II kw. 1% k/k 0,6% k/k 0,4% k/k 0,3% k/k
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. czerwiec -0,6% m/m -0,4% m/m 1,2% m/m 1,3% m/m
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja - 15% średnia obcięta lipiec 1,5% r/r 1,3% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen najbardziej zmiennych lipiec 1,3% r/r 1,3% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen administrowanych lipiec 1,7% r/r 1,5% r/r
14:00 Polska średnie znaczenie Inflacja bez cen żywności i energii lipiec 0,8% r/r 0,8% r/r 0,8% r/r
Wtorek, 15 sierpień 2017
03:30 Australia wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia RBA sierpień
06:30 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - fin. czerwiec 2,2% m/m 1,6% m/m -3,6% m/m
08:00 Niemcy wysokie znaczenie PKB s.a. - wst. II kw. 0,6% k/k 0,7% k/k 0,7% k/k 0,6% k/k
09:15 Szwajcaria średnie znaczenie Ceny producentów i importu lipiec -0,1% r/r -0,1% r/r
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Inflacja CPI lipiec 2,6% r/r 2,7% r/r 2,6% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI lipiec 2,4% r/r 2,5% r/r 2,9% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja PPI lipiec 3,2% r/r 3,1% r/r 3,3% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI lipiec 2,4% r/r 2,5% r/r 2,4% r/r
14:30 USA wysokie znaczenie Sprzedaż bez samochodów lipiec 0,5% m/m 0,3% m/m 0,1% m/m -0,2% m/m
14:30 USA niskie znaczenie Ceny importu lipiec 0,1% m/m 0,1% m/m -0,2% m/m
14:30 USA niskie znaczenie Ceny eksportu lipiec 0,4% m/m 0,2% m/m -0,2% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna lipiec 0,6% m/m 0,4% m/m 0,3% m/m -0,2% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Indeks NY Empire State sierpień 25,2 10 9,8
16:00 USA niskie znaczenie Zapasy niesprzedanych towarów czerwiec 0,5% m/m 0,4% m/m 0,3% m/m
16:00 USA niskie znaczenie Indeks rynku nieruchomości - NAHB sierpień 68 65 64
22:00 USA średnie znaczenie Napływ kapitałów długoterminowych czerwiec 34,4 mld USD 28 mld USD 91,9 mld USD
Środa, 16 sierpień 2017
10:00 Polska wysokie znaczenie PKB n.s.a. - wst. II kw. 3,9% r/r 3,8% r/r 4,0% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Stopa bezrobocia czerwiec 4,4% 4,5% 4,5%
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych lipiec -4,2 tys. 3,7 tys. 3,5 tys. 5,9 tys.
11:00 Strefa Euro wysokie znaczenie PKB s.a. - rew. II kw. 0,6% k/k 0,6% k/k 0,5% k/k
14:30 USA wysokie znaczenie Rozpoczęte budowy domów lipiec 1155 tys. 1220 tys. 1213 tys. 1215 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie Pozwolenia na budowę domów lipiec 1223 tys. 1250 tys. 1275 tys. 1254 tys.
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -8,95 mln brk -3,4 mln brk -6,45 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 0,02 mln brk 3,4 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 0,7 mln brk -1,7 mln brk
20:00 USA wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia FOMC lipiec
Czwartek, 17 sierpień 2017
01:50 Japonia średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego lipiec 418,8 mld JPY 392 mld JPY 439,9 mld JPY
03:30 Australia niskie znaczenie Stopa bezrobocia lipiec 5,6% 5,6% 5,6%
07:30 Francja niskie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. II kw. 9,5% 9,6%
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna lipiec 0,3% m/m 0,2% m/m 0,3% m/m 0,6% m/m
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja bazowa HICP lipiec 1,3% r/r 1,2% r/r 1,2% r/r
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP lipiec 1,3% r/r 1,3% r/r 1,3% r/r
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. czerwiec 22,3 mld EUR 20,4 mld EUR 19,7 mld EUR
13:30 Strefa Euro wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia ECB lipiec
14:00 Polska niskie znaczenie Zatrudnienie lipiec 4,5% r/r 4,3% r/r 4,3% r/r
14:00 Polska średnie znaczenie Wynagrodzenie lipiec 4,9% r/r 5,3% r/r 6% r/r
14:30 USA średnie znaczenie Indeks Fed z Filadelfii sierpień 18,9 18,5 19,5
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 232 tys. 240 tys. 244 tys.
14:47 USA wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa lipiec 0,2% m/m 0,3% m/m 0,4% m/m
14:47 USA średnie znaczenie Wykorzystanie mocy produkcyjnych lipiec 76,7% 76,7% 76,7% 76,6%
16:00 USA niskie znaczenie Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board lipiec 0,3% 0,3% 0,6%
Piątek, 18 sierpień 2017
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja PPI lipiec 2,3% r/r 2,2% r/r 2,4% r/r
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC sierpień 105,9 105,1 105
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego s.a. czerwiec 21,2 mld EUR 27,3 mld EUR 30,5 mld EUR 30,1 mld EUR
14:00 Polska średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna lipiec 7,1% r/r 7,5% r/r 6% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Ceny produkcji sprzedanej przemysłu lipiec 2,2% r/r 1,9% r/r 1,8% r/r
14:00 Polska wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa lipiec 6,2% r/r 8,4% r/r 4,5% r/r
14:30 Kanada niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI lipiec 0,9% r/r 1,0% r/r 0,9% r/r
14:30 Kanada wysokie znaczenie Inflacja CPI lipiec 1,2% r/r 1,2% r/r 1,0% r/r
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - wst. sierpień 97,6 94 93,4